Pieteikšanās pieslēgumam

AS “Latvijas Gāze” plānoto objektu projektēšanu un būvniecību pasūta AS “Latvijas Gāze”, un tie ir vērsti uz mikrorajona, rajona vai pat pilsētas jaunu gazifikāciju, tātad tie ir gadījumi, kad klienta ēkas vai zemes tuvumā gāzesvadu nav. Ja vēlaties pieslēgumu un ēkas tuvumā jau ir dabasgāzes infrastruktūra, lūdzu, skatiet sadaļu „Individuāls pieslēgums”.

Dabasgāzes pieslēgumam var pieteikties ikviens interesents – fiziska un juridiska persona, jaunbūvju, uzbūvētu ēku, daudzdzīvokļu namu un dzīvokļu īpašnieki, kā arī uzņēmumi. Katrs pieteikums tiek izskatīts, un AS “Latvijas Gāze” sniedz konsultācijas par visiem pieslēguma aspektiem.

Jaunu objektu būvniecība tiek uzsākta, ja tas ir tehniski iespējams un ja no konkrētās teritorijas ir savākts AS “Latvijas Gāze” rentabilitātes kritērijiem atbilstošs pieteikumu skaits. Jaunus objektus var iniciēt gan AS “Latvijas Gāze”, izvērtējot konkrētas teritorijas perspektīvu, gan iedzīvotāji un juridiskas personas, pašiem organizējoties un individuāli vai kolektīvi iesniedzot pieteikumus pieslēgumiem.

Dabasgāzes pieslēgums – soli pa solim
 • Noskaidrojiet AS “Latvijas Gāze”, vai jūsu īpašuma tuvumā jau neatrodas gāzesvadi, un uzziniet, kādi ir jūs interesējošās teritorijas gazifikācijas plāni.
 • Konsultējieties ar AS “Latvijas Gāze” speciālistiem par apstākļiem, kas var ietekmēt izmaksas: pieslēguma maksa, pievada garums, apkures katla jauda u. c.
 • Aizpildiet AS “Latvijas Gāze” pieteikuma veidlapu dabasgāzes pieslēgumam un iesniedziet visus nepieciešamos dokumentus (skatīt zemāk – „Pieteikuma paraugs” un „Pieteikumam nepieciešamie dokumenti”).
 • Ja konkrētās teritorijas gazifikācija neietilpst AS “Latvijas Gāze” tuvākajos plānos, bet jūs vēlaties, lai dabasgāze tiktu pieslēgta, pieteikumu tomēr aizpildiet, jo, iespējams, pēc laika citi ēku īpašnieki būs izrādījuši interesi un objekts kļūs rentabls.
 • Pēc nepieciešamā pieteikumu skaita saņemšanas AS “Latvijas Gāze” uzsāk ārējo gāzesvadu (sadalošā jeb ielas vada un pievadu) projektēšanu.
 • Pēc projekta izstrādes tiek slēgti līgumi ar klientiem par ārējo gāzesvadu izbūvi un klienti veic pirmo maksājumu (pieslēguma maksa, maksa par pievada projektēšanu un pieslēgumam nepieciešamajām ierīcēm – skatīt sadaļu Izmaksas).
 • AS “Latvijas Gāze” organizē ārējo gāzesvadu būvniecības darbus.
 • Klientiem tiek izsniegti iekšvadu projektēšanas un būvniecības tehniskie noteikumi, kā arī licencēto gāzesvadu projektēšanas un būvniecības uzņēmumu saraksts (iekšvadu projektēšanu un izbūvi organizē un apmaksā klients ar saviem līdzekļiem).
 • Aptaujājiet licencētos projektēšanas un būvniecības uzņēmumus. Salīdziniet maksu par pakalpojumiem un realizācijas termiņus, izvēlieties darbu veicēju.
 • Pirms iekšvadu būvniecības klientam ir jāpasūta ēkas dūmvada un ventilācijas pārbaude, ko veic licencēts dūmvadu tīrītājs (licencēto dūmvadu tīrītāju sarakstu var saņemt AS “Latvijas Gāze”).
 • Pēc ārējo gāzesvadu izbūves klients veic otro maksājumu (maksa par pievada izbūvi – skatīt sadaļu Izmaksas).
 • Pēc iekšvadu izbūves būvfirmai ir jāsaņem AS “Latvijas Gāze” apliecinājums par darbu kvalitatīvu izpildi.
 • Pēc klienta uzaicinājuma AS “Latvijas Gāze” speciālists uzstāda dabasgāzes skaitītāju un veic dabasgāzes ielaišanu sistēmā; klients paraksta dabasgāzes piegādes līgumu.

Pieteikumam nepieciešamie dokumenti

 • Īpašuma apliecinošs dokuments (viens no minētajiem):
  • nostiprinājuma uzraksts tiesībām uz īpašumu vai Zemesgrāmata;
  • īpašuma pirkuma – pārdevuma līgums;
  • dāvinājuma līgums;
  • mantojuma dokuments.
 • Īpašnieka pilnvara, ja pieteikumu neaizpilda pats īpašnieks.
 • Zemes robežu plāna kopija.
 • Plāns ēkas stāvam, kurā atradīsies apkures katls.
 • Atsevišķos gadījumos pašvaldības atļauja apkurē izmantot dabasgāzi.
 • Juridiskām personām papildus jāiesniedz Komersanta reģistrācijas apliecības un Nodokļu maksātāja apliecības kopija.
Pieteikumu tehnisko noteikumu saņemšanai var iesniegt klātienē Klientu apkalpošanas centros visā Latvijā vai elektroniski - info@gaso.lv
 
 
 

 

 
 
Skype zvans
 
Facebook Draugiem
Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzini vairāk