Iespējas

Dabasgāze kā enerģijas avots ir izmantojama daudzās nozarēs – ēku siltumapgādē, elektroenerģijas, būvmateriālu un pārtikas ražošanā, lauksaimniecībā un daudzās citās jomās. Ja jūs interesē dabasgāzes pieslēgums daudzdzīvokļu ēkām vai, piemēram, kafejnīcai un jūsu plānotais dabasgāzes patēriņš nepārsniedz 25 000 m³ gadā, skatiet sadaļu „Individuāls pieslēgums”.


Dabasgāzei ir virkne priekšrocību, kas to padara par pieprasītāko kurināmo Latvijā:
 • Videi draudzīgs un efektīvs kurināmais ar augstu sadegšanas siltumu.
 • Viszemākais CO2 izmešu līmenis no visiem kurināmajiem.
 • Konkurētspējīga cena.
 • Iespēja izmantot gan ražošanas iekārtās, gan komunālajām vajadzībām.
 • Iespēja izmantot koģenerācijas iekārtās, vienlaicīgi ražojot siltumenerģiju un elektroenerģiju.
 • Piegāde pa gāzesvadiem – nav vajadzīgs transports.
 • Latvijā ir viena no lielākajām gāzes krātuvēm Eiropā – Inčukalna pazemes gāzes krātuve, kas garantē kurināmā piegādes stabilitāti un pietiekamību.

Dabasgāzes pieslēgumu ierīkošanā starp AS “Latvijas Gāze” un klientu ir iespējamas dažādas sadarbības formas, tādēļ katrs gadījums tiek skatīts atsevišķi. Tomēr piedāvājam dažus noderīgus atskaites punktus, kas raksturo šo procesu.

Dabasgāzes pieslēgums – soli pa solim
 • Klients izsaka AS “Latvijas Gāze” savas vēlmes par pieslēgumu, savukārt AS “Latvijas Gāze” sniedz konsultācijas par nepieciešamajām dabasgāzes piegādes jaudām, kā arī atkarībā no dabasgāzes infrastruktūras pieejamības palīdz izvēlēties, piemēram, jaunas ražotnes atrašanās vietu.
 • Klients iesniedz pieteikumu pieslēgumam, bet AS “Latvijas Gāze” izstrādā tehniskos noteikumus tā projektēšanai un izbūvei.
 • Pēc tehnisko noteikumu izstrādes klients izvēlas licencētu projektēšanas uzņēmumu (sarakstu ar uzņēmumiem var saņemt AS “Latvijas Gāze”), kas izstrādās pieslēguma tehnisko projektu.
 • Ja nepieciešams būvēt vienīgi pievadus, klients izvēlas licencētu būvniecības uzņēmumu (sarakstu ar uzņēmumiem var saņemt AS “Latvijas Gāze”) un notiek pieslēguma izbūve.
 • Ja nepieciešams būvēt maģistrālos vai sadalošos gāzesvadus,
  • būvniecību uzņemas AS “Latvijas Gāze”, jo saskaņā ar Enerģētikas likumu tā ir vienīgā, kas ir tiesīga būvēt šādus gāzesvadus;
  • kad izstrādātais projekts ir saskaņots, AS “Latvijas Gāze” atklātā konkursā izvēlas būvniecības firmu;
  • AS “Latvijas Gāze” veic ekonomiskos aprēķinus pieslēguma izmaksām, savu investīciju apjomam (rentablu projektu izmaksās AS “Latvijas Gāze” investē līdz pat 60 %), kā arī pārējiem iespējamajiem izdevumiem;
  • ja nosacījumi un ekonomiskie aprēķini klientu apmierina, tiek noslēgts līgums ar klientu un konkursā uzvarējušo būvnieku un veikti būvniecības darbi.
 • Klienta ēku vai ražošanas iekārtu gāzapgādes sistēmas izbūvi klients organizē pats, saskaņā ar AS “Latvijas Gāze” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem un slēdzot līgumu ar licencētu projektēšanas un būvniecības uzņēmumu.
 
 
Skype zvans
 
Facebook Draugiem
Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzini vairāk