Finanšu mērķi un dividendes

AS "Latvijas Gāze" finansiālās darbības pamatprincipi ir šādi:  

  • investīcijas ar dabasgāzes piegāžu stabilitāti un drošību saistītās infrastruktūras modernizācijā; 
  • investīcijas infrastruktūras attīstībā un pakalpojumu kvalitātē; 
  • konkurētspējīga dabasgāzes un pakalpojumu cena;
  • peļņa, kas ļauj veikt investīcijas un izmaksāt dividendes atbilstoši starptautiskajai dabasgāzes nozares praksei. Šādu peļņas apmēru regulē Latvijas Republikas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, nosakot kapitāla atdeves lielumu (šobrīd kapitāla atdeves lielums ir noteikts 8,0 % apmērā no regulējamo aktīvu bāzes).

Morningstar faktu lapa par galvenajiem finanšu rādītājiem:

 

Dividenžu politika

AS “Latvijas Gāze” dividenžu politika balstās uz sekojošiem principiem:

  • lai sasniegtu stabilu finansiālo bāzi, AS „Latvijas Gāze” uztur adekvātu pašu kapitāla/piesaistīto līdzekļu attiecību. Lai to sasniegtu, no tīrās peļņas pēc visu nodokļu nomaksas tiek izdarīti nesadalītās peļņas atskaitījumi, cik vien ilgi tas ir nepieciešams;
  • AS „Latvijas Gāze” darbojas saskaņā ar tādiem pamatprincipiem, lai nodrošinātu atbilstošu tīro pelnu pēc visu nodokļu nomaksas;
  • ir paredzēts, ka atbilstošu dividenžu izmaksa akcionāriem pamatā tiek veikta par katru finanšu gadu;
  • dividendes tiek izmaksātas tikai no AS „Latvijas Gāze” rīcība esošajiem naudas līdzekļiem.

Kas lemj par dividenžu izmaksāšanu?
Dividende ir akciju sabiedrības tīrās peļņas daļa, kuru saņem akcionārs. Šīs peļņas daļas apjomu jeb to, cik daudz naudas tiks izmaksāts, ierosina valde, bet nolemj akcionāru sapulce. Akcionāru sapulce nosaka arī datumu, kurā dividendes tiks aprēķinātas, un datumu, kurā tās tiks izmaksātas akcionāriem.

Kā saņemt dividendes?
Lai saņemtu dividendes, vispirms akcijas ir jāpārskaita uz vērtspapīru kontu. Ja akcijas atrodas vērtspapīru kontā, dividendes tiek automātiski ieskaitītas atvērtajā naudas kontā. Ja akcijas vēl arvien ir reģistrētas Sākotnējā akcionāru reģistrā, tad dividendes uzkrāj Latvijas Centrālais depozitārijs.

Pirms akcionāru sapulces tiek noteikts datums, kurā noskaidro akcionāru sarakstu, jeb aprēķina datums. Ja aprēķina datumā personai vērtspapīru kontā ir akcijas, tiek izmaksātas dividendes, ja nav, tad – netiek. Personai, kura vēlas iegādāties akcijas pirms aprēķina datuma, jāņem vērā, ka vērtspapīru norēķini prasa vismaz 3 dienas (no brīža, kad akcijas tiek nopirktas, līdz brīdim, kad tās tiek ieskaitītas vērtspapīru kontā). Piemēram, ja aprēķina datums ir noteikts 14. jūlijs, tad akcijas jānopērk līdz 10. jūlijam. Gan dividenžu aprēķina datumu, gan izmaksu datumu nolemj akcionāru sapulcē.
 

 

 

 

 
 
Skype zvans
 
Facebook Draugiem
Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzini vairāk