Maksāšanas kārtība

Maksāšanas kārtība

Par kārtējā mēnesī patērēto dabasgāzi jānorēķinās līdz nākamā mēneša 20. datumam. Ja maksājumi tiek kavēti, tiek aprēķināti nokavējuma procenti 0,15 % apmērā no parāda summas par katru nokavēto dienu.

Saite: Norēķinu kārtība par dabasgāzi

Par dabasgāzi var norēķināties bankās un iestādēs, kas pieņem maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem, vai arī izmantojot bankomātus un interneta bankas. Saite: Norēķinu konti.

Skaitītāja rādījumu nolasīšanas kartīte

Pēc noteiktā 12 mēnešu norēķinu perioda beigām klients pa pastu saņem skaitītāja rādījumu nolasīšanas kartīti, kurā norādītajā datumā ir jāieraksta skaitītāja rādījums, kas atspoguļo faktisko dabasgāzes patēriņu iepriekšējos 12 mēnešos. Klientiem, kuri gadā patērē vairāk par 500 m³ dabasgāzes, kartīte tiek nosūtīta un ir jāaizpilda arī tarifu maiņas brīdī. Aizpildītā kartīte jānosūta atpakaļ AS “GASO” (pasta izdevumi apmaksāti).
 

Izlīdzinātais patēriņš

Saistītie lietotāji norēķinās pēc izlīdzinātā patēriņa maksājumu principa. 

Izlīdzinātais mēneša patēriņš tiek noteikts vienreiz gadā nākamajiem 12 mēnešiem un tiek aprēķināts pēc klienta iepriekšējo 12 mēnešu faktiskā dabasgāzes patēriņa, kas sadalīts 12 vienādās daļās. Nākamajā periodā klients katru mēnesi apmaksā konstantu kubikmetru skaitu, neskatoties uz reālo dabasgāzes patēriņu attiecīgajā mēnesī. Pēc perioda beigām klients nodod skaitītāja rādījumus un tiek izveidots patēriņa pārskats par 12 mēnešiem. Vadoties no reālā dabasgāzes patēriņa iepriekšējā periodā, izlīdzinātais mēneša patēriņš vai nu tiek koriģēts (samazināts vai palielināts), vai atstāts nemainīgs.  

Ja reālais patēriņš periodā ir bijis mazāks, nekā iepriekš noteiktais, tad nākamā perioda pirmajos mēnešos var neveikt maksājumus pārmaksātās summas apmērā, bet, ja reālais patēriņš ir lielāks, starpība ir jāpiemaksā norādītajā termiņā.

Klientiem, kuri uzsāk dabasgāzes lietošanu no jauna, izlīdzinātais patēriņš tiek noteikts, vai nu individuāli vienojoties ar klientu, vai pēc vidējiem patēriņiem līdzīgos gadījumos. 

 
 
Skype zvans
 
Facebook Draugiem
Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzini vairāk