Jaunumi

Saskaņā ar Saeimas lēmumu AS "Latvijas Gāze" līdz 2018. gada 1. janvārim jāveic vairāki būtiski soļi, kā rezultātā tiks liberalizēts dabasgāzes tirgus un tiks sadalīts uzņēmums. Šajā sadaļā jūs atradīsiet aktuālo informāciju par uzņēmuma sadalīšanu. 


2017.11.22
AS "Latvijas Gāze" ir nodibinājusi meitasuzņēmumu AS "Gaso"

Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze" informē, ka 2017. gada 22. novembrī tā ir nodibinājusi sadales sistēmas operatoru - meitasuzņēmumu akciju sabiedrību "Gaso". Plānots, ka AS "Gaso" savu darbību uzsāks 2017. gada 1. decembrī.

Dibināšanas lēmums
Statūti

VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJA
Ilze Pētersone-Godmane 

VALDES LOCEKĻI
Antons Bubenovs
Joahims Hokerts
Baiba Bebre
Aleksandrs Koposovs


2017.08.15
Akcionāri pieņem reorganizācijas lēmumu

2017. gada 15. augusta ārkārtas akcionāru sapulcē akcionāri pieņēma reorganizācijas lēmumu. Atbilstoši šim lēmumam no Latvijas Gāzes tiks nodalīts sadales pakalpojumu operators AS "Gaso", kas būs Latvijas Gāzes meitasuzņēmums. AS "Gaso" tiks dibināts gada beigās. Latvijas Gāze kā dibinātājs iepazīstinās savus akcionārus ar AS "Gaso" statūtiem vismaz mēnesi pirms dibināšanas.

Sapulces balsojumi un valdes priekšsēdētāja Aigara Kalvīša prezentācija par uzņēmuma reorganizāciju:

Lēmumi

Paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu
Lēmumu projekti

Reorganizācijas prospekts
Sadalīšanas lēmums
Mantas sadales akts
Sadalīšanas bilance
Revidenta atzinums par sadalīšanas lēmuma projekta pārbaudes rezultātiem
Revidenta atzinums par mantas pietiekamību

2014. gada pārskats
2015. gada pārskats
2016. gada pārskats
 


2017.06.16
Akcionāri izvēlas sadalīšanas modeli

2017. gada 16. jūnijā Kārtējā akcionāru sapulcē akcionāri atbalstīja uzņēmuma sadalīšanas modeli, kurā mātes uzņēmums plānots tirdzniecības uzņēmums, bet meitas uzņēmums sadales sistēmas operators. Pats sadalīšanas lēmums varētu tikt pieņemts akcionāru sapulcē augustā. Atgādinām, ka saskaņā ar Enerģētikas likuma prasībām līdz 2018. gada 1. janvārim Latvijas Gāzei ir jānodala sadales sistēmas darbība no dabasgāzes tirdzniecības.

Lēmumi


2017.05.16
Atkārtoti lems par sadales sistēmas nodalīšanu no dabasgāzes tirdzniecības

2017. gada 16. jūnijā noritēs Kārtējā akcionāru sapulce, kurā akcionāri atkārtoti lems par otrās reorganizācijas uzsākšanu un uzņēmuma sadalīšanas modeli. Atgādinām, ka saskaņā ar Enerģētikas likuma prasībām līdz 2018. gada 1. janvārim Latvijas Gāzei ir jānodala sadales sistēmas darbība no dabasgāzes tirdzniecības.

Paziņojums par Kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 
Lēmumu projekti


2017.03.31
Lēmums par reorganizācijas formu netiek pieņemts

Akcionāri sapulcē nevienojās par reorganizācijas formu. Līdz ar to akcionāri, padome un valde turpinās diskusijas par tālāko reorganizācijas gaitu.

Lēmumi

Valdes priekšsēdētāja Aigara Kalvīša prezentācija par uzņēmuma reorganizāciju un balsojumi:

 


2017.03.16
Papildināta ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtība, lēmumu projekti un informācija par akcionāra iesniegtiem lēmumu projektiem

Papildināta darba kārtība un lēmumu projekti
Informācija par akcionāra iesniegtiem lēmumu projektiem
Pilnvarojuma veidlapa


2017.03.13
Ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti un saņemtais priekšlikums

Lēmumu projekti
Saņemtais priekšlikums


2017.02.28
Sākas otrais reorganizācijas posms - sadales sistēmas nodalīšana no dabasgāzes tirdzniecības

2017. gada 31. martā noritēs Ārkārtas akcionāru sapulce, kurā akcionāri lems par otrās reorganizācijas uzsākšanu un uzņēmuma sadalīšanas modeli. Atgādinām, ka saskaņā ar Enerģētikas likuma prasībām līdz 2018. gada 1. janvārim Latvijas Gāzei ir jānodala sadales sistēmas darbība no dabasgāzes tirdzniecības. Atšķirībā no pārvades un uzglabāšanas nodalīšanas prasībām, sadales sistēmas nodalīšanai nav prasības par īpašumtiesību nodalīšanu, kā arī nav regulēts sadalīšanas veids. Līdz ar to nodalāmais uzņēmums var būt gan māsas, gan meitas uzņēmums, kā arī visi akcionāri var saglabāt īpašumtiesības abos uzņēmumos.

Lēmumu projekti tiks publicēti divas nedēļas pirms akcionāru sapulces.

Paziņojums par Ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu


2017.01.02
Conexus Baltic Grid veiksmīgi iereģistrēts Komercreģistrā

2017. gada 2. janvārī Conexus Baltic Grid veiksmīgi tika iereģistrēts Komercreģistrā: 
http://company.lursoft.lv/conexus-baltic-grid/40203041605 

Līdz ar to uzņēmuma izveidošana ir noslēgusies. Informācija par Conexus Baltic Grid akciju reģistru, akciju pārreģistrēšanu un citiem praktiskiem jautājumiem ir pieejama Conexus.lv.


2016.12.22
Ievēlēta Conexus Baltic Grid padomes vadība un valde

22. decembra pirmajā Conexus Baltic Grid padomes sēdē par padomes priekšsēdētāju ievēlēts Kirils Seļezņovs, savukārt par vietniekiem ievēlēti Juris Savickis un Olivers Gīze.

Conexus Baltic Grid valdē ievēlēti līdzšinējie AS Latvijas Gāze valdes locekļi Aigars Kalvītis, Sebastians Grēblinghofs, Zane Kotāne un Gints Freibergs, kā arī Deniss Jemeļjanovs. Par valdes priekšsēdētāju ievēlēts Aigars Kalvītis, par vietniekiem Sebastians Grēblinghofs un Deniss Jemeļjanovs.


 2016.12.22
Akcionāri ir nodibinājuši AS "Conexus Baltic Grid"

Conexus Baltic Grid pilnvērtīgi uzsāks darbu ar reģistrācijas brīdi komercreģistrā (plānots - 2017. gada janvāra pirmā nedēļa).

Valdes priekšsēdētāja Aigara Kalvīša prezentācija par uzņēmuma dibināšanu un jautājumu un atbilžu sesija Statūtu jautājumā:

Lēmumi
Prezentācija
Lēmumu projekti
Paziņojums par dibināšanas sapulces sasaukšanu
Statūtu projekts
Akcionāra datu anketa

Akcionāri par padomes locekļiem ir ievēlējušo esošos AS "Latvijas Gāze" padomes locekļus. Ar padomes locekļu informāciju var iepazīties šeit: Latvijas Gāzes padomes locekļi


2016.10.25
Uzmanību akcionāriem, kas izteica vēlmi kļūt par Conexus Baltic Grid akcionāriem

Vēršam uzmanību, ka vairāki Latvijas Gāzes akcionāri, kuri akcijas glabā bankās ārpus Latvijas, ir savlaicīgi rakstveidā pieteikušies uz Conexus Baltic Grid akcijām, bet nav atklājuši savu identitāti banku sistēmā. Tādējādi šādas personas nav iekļautas Conexus Baltic Grid akcionāru sarakstā. Tādēļ aicinām visas šādas personas, kuras akcijas glabā ārvalstu bankās, nekavējoties sazināties ar Latvijas Gāzi un pārbaudīt, vai tās ir iekļautas Conexus Baltic Grid sākotnējo akcionāru sarakstā.

Aicinām akcionārus ar vārdu Mārtiņš un Lauri, kas piedalījās 2. septembra Ārkārtas akcionāru sapulcē, informēt Latvijas Gāzi par savu dzīvesvietas adresi (iekļaujot pasta indeksu).

Aicinām arī pārējos akcionārus, kas rakstveidā pieteicās uz Conexus Baltic Grid akcijām, pārliecināties par iekļaušanu sākotnējā akcionāru sarakstā. Ja ir vēlme pārliecināties par iesniegtā pieteikuma pieņemšanu un iesniedzēja iekļaušanu "Conexus Baltic Grid" akcionāru sarakstā, aicinām rakstīt uz info@akcionari.lg.lv vai zvanīt uz Latvijas Gāzes Kontaktu centru 155 (starptautiskiem zvaniem +371 67 041 818). Gadījumā, ja ir vēlme pārliecināties par detalizētāku informāciju (akciju skaits, personas dati u.c.), tad aicinām sūtīt pieprasījumus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, uz info@akcionari.lg.lv, vai arī ierasties klātienē Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Vagonu ielā 20.


2016.10.14
Apstiprināts sākotnējais Conexus Baltic Grid akcionāru saraksts

Informējam, ka, balstoties uz akcionāru balsojumu un rakstveida pieteikumiem, Latvijas Gāze ir apstiprinājusi sākotnējo "Conexus Baltic Grid" akcionāru sarakstu, uz kā pamata tiks piešķirtas akcijas līdz ar uzņēmuma nodibināšanu.

Gadījumā, ja ir vēlme pārliecināties par iesniegtā pieteikuma pieņemšanu un iesniedzēja iekļaušanu "Conexus Baltic Grid" akcionāru sarakstā, aicinām rakstīt uz info@akcionari.lg.lv vai zvanīt uz Latvijas Gāzes Kontaktu centru 155 (starptautiskiem zvaniem +371 67 041 818). Gadījumā, ja ir vēlme pārliecināties par detalizētāku informāciju (akciju skaits, personas dati u.c.), tad aicinām sūtīt pieprasījumus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, uz info@akcionari.lg.lv, vai arī ierasties klātienē Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Vagonu ielā 20.


2016.10.14
Latvijas Gāzes akcionāru līdzdalības tiesības Conexus Baltic Grid

Vēršam akcionāru uzmanību, ka, iegādājoties Latvijas Gāzes akcijas biržā vai privātā procesā, ar šīm akcijām vienlaikus netiek iegūta līdzdalība uz Latvijas Gāzes reorganizācijas rezultātā jaundibināmo akciju sabiedrību "Conexus Baltic Grid", par kuras dibināšanu akcionāri nobalsoja ārkārtas akcionāru sapulcē 2. septembrī.

Līdz ar to, ja ir vēlme iegādāties vai pārdot līdzdalību jaundibināmajā akciju sabiedrībā "Conexus Baltic Grid", par to ir atsevišķi un tieši jāvienojas ar attiecīgo personu, kura ir iekļauta "Conexus Baltic Grid" akcionāru sarakstā. Savukārt, balstoties uz šādiem darījumiem, veikt izmaiņas “Conexus Baltic Grid” akcionāru sarakstā varēs pēc uzņēmuma nodibināšanas, iesniedzot paziņojumu par akcionāra maiņu (paziņojuma veidlapas un iesniegšanas kārtība tiks publicēta līdz uzņēmuma dibināšanai).

Atgādinām, ka saskaņā ar likuma noteikumiem, līdzdalību "Conexus Baltic Grid" ir ieguvuši tikai tie Latvijas Gāzes akcionāri, kas bija Latvijas Gāzes akcionāri 2. septembrī un kas 2. septembra ārkārtas akcionāru sapulcē balsoja "par" Latvijas Gāzes reorganizāciju vai arī līdz tam brīdim rakstveidā iesniedza paziņojumu par vēlmi kļūt par akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" akcionāru.


2016.08.02
Akcionāri nobalso par uzņēmuma reorganizāciju

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2016. gada 2. septembra Ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi. Akcionāri atbalstīja uzņēmuma reorganizāciju.

Ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi

Prezentācija

Valdes priekšsēdētāja Aigara Kalvīša prezentācija par uzņēmuma reorganizāciju un jautājumu un atbilžu sesija

 


 2016.08.19
Akciju tirdzniecība 1. un 2. septembrī būs slēgta

Lai nodrošinātu skaidru Latvijas Gāzes akcionāru tiesību statusu uz brīdi, kad tiks veidots jaundibināmā uzņēmuma Conexus Baltic Grid akcionāru saraksts, Latvijas Gāze ir lūgusi Biržu apturēt uzņēmuma akciju tirdzniecību 1. un 2. septembrī. Tādējādi tiks nodrošināta visu standarta tirdzniecības darījumu noslēgšanās līdz akcionāru saraksta noteikšanas brīdim, kas būs 2. septembra dienas beigas.

Atgādinām, ka ieraksta datums dalībai 2. septembra Ārkārtas akcionāru sapulcē ir 25. augusts. Tas nozīme, ka, ja akcionārs vēlas balsot akcionāru sapulcē "par" vai "pret" Latvijas Gāzes sadalīšanu un tādējādi vēlas vai nu kļūt par Conexus Baltic Grid akcionāru, vai arī pieteikties uz kompensāciju, akcionāram jānodrošina, ka viņš kļūst par akcionāru līdz šī akcionāru saraksta sagatavošanai, kā arī jāsaglabā akcijas savā īpašumā līdz 2. septembra dienas beigām.

Savukārt tiem, kas iegādāsies Latvijas Gāzes akcijas pēc 25. augusta, būs iespēja pieteikties uz Conexus Baltic Grid akcijām rakstveidā līdz pat balsojuma brīdim 2. septembrī.

Vienlaicīgi aicinām tos akcionārus, kas nav pret uzņēmuma sadalīšanu, jau laicīgi rakstveidā pieteikties uz jaunā uzņēmuma akcijām. Piesakoties rakstveidā, dalība akcionāru sapulcē vairs nav obligāta.


2016.08.17
Videokonferences ieraksts

17. augustā AS „Latvijas Gāze” aizvadīja virtuālo konferenci par uzņēmuma plānoto reorganizācijas procesu, tā darbību 2016. gada pirmajos 6 mēnešos un citām aktualitātēm.

Videokonferences prezentācija

Videokonferences videoieraksts (atvainojamies par skaņas traūcējumiem pirmajā pusstundā)


2016.07.28
Ārkārtas akcionāru sapulces izsludināšana

Akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” Ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2016. gada 2. septembrī Rīgā, Vagonu ielā 20, akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” telpās. Akcionāru sapulces sākums plkst. 10:00. Aicinām akcionārus līdz akcionāru sapulcei iesniegt pieteikumus uz jaunā uzņēmuma AS "Conexus Baltic Grid" akcijām vai arī piedalīties sapulcē un balsot.

Paziņojums par Ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu
Pilnvarojuma veidlapa
Reorganizācijas lēmuma projekts
Statūtu grozījumi
Mantas sadales akts
Sadalīšanas lēmums
Sadalīšanas bilance
Revidenta atzinums par sadalīšanas lēmuma projekta pārbaudes rezultātiem
Revidenta slēdziens par mantas pietiekamību


2016.07.11
Reorganizācijas prospekts

Latvijas Gāze aicina visus akcionārus līdz septembrim pieteikties uz jaundibināmā uzņēmuma akcijām. Akcijas iegūs tie pieteikumu iesniedzēji, kuriem piederēs Latvijas Gāzes akcijas uz Akcionāru sapulces dienas beigām.

Akcionāra ceļvedis
Reorganizācijas prospekts


2016.03.22
Ārkārtas akcionāru sapulces lēmums par reorganizācijas procesa sagatavošanu

2016. gada 22. marta Ārkārtas akcionāru sapulce lēma par uzņēmuma sadalīšanas uzsākšanu, paredzot "māsas" uzņēmuma izveides modeli.

Sapulce lēma, ka reorganizācijas ceļā Komerclikumā noteiktajā kārtībā no AS "Latvijas Gāze" jānodala manta, kas nepieciešama pārvades un uzglabāšanas pakalpojumu sniegšanai, tādējādi izveidojot vienoto pārvades un uzglabāšanas operatoru.

Sapulce arī lēma, ka jaundibināmā iegūstošā sabiedrība ir akciju sabiedrība un par tās akcionāriem var kļūt visi esošie AS „Latvijas Gāze” akcionāri Komerclikumā noteiktajā kārtībā.

Ar pilnu lēmumu var iepazīties šeit: Ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi


2016.03.08
Stājas spēkā Enerģētikas likuma grozījumi

Enerģētikas likuma grozījumi paredz vairākus būtiskus soļus ceļā uz tirgus liberalizāciju un uzņēmuma sadalīšanu.

2017. gada 3. aprīlis:
• Brīva dabasgāzes piegādātāja izvēle
• Jānodala vienotais pārvades un uzglabāšanas uzņēmums kā māsas uzņēmums

2017. gada 31. decembris:
• Atsevišķiem akcionāriem jāpārdod akcijas vienotajā pārvades un uzglabāšanas uzņēmumā

2018. gada 1. janvāris:
• Jānodrošina neatkarības prasības sadales sistēmas operatoram

Plašāk par būtiskajiem soļiem var uzzināt šeit: Reorganizācijas soļi


 

 

 

 
 
Skype zvans
 
Facebook Draugiem
Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzini vairāk