Laipni lūgti AS "Latvijas Gāze” Mācību centrā!

AS "Latvijas Gāze” Mācību centrs piedāvā apmācību un atestāciju pieaugušajiem, kuru darbs saistīts ar:
- gāzapgādes sistēmu projektēšanu;
- gazifikācijas sistēmu būvniecību un būvuzraudzību;
- sadales un lietotāju dabasgāzes sistēmu ekspluatāciju;
- gāzes iekārtu un aparātu ekspluatāciju;
- atbildību par lietotāju gāzes saimniecību u.c.

Mācību centra mācību programmas ir akceptētas un pasniedzēji ir atestēti Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženieru savienībā (LSGŪTIS).

Apmācības pēc iepriekšējas vienošanās regulāri notiek arī reģionos.

AS "Latvijas Gāze" Mācību centrs darbojas kopš 1963. gada. Šajos gados Mācību centrā apmācīti un atestēti darbam gāzes saimniecībā praktiski visi dabasgāzes nozares darbinieki Latvijā.

Mācību centrs ir reģistrēts Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības iestāžu reģistrā (reģistrācijas apliecības Nr.3380802092) kā Pieaugušo neformālās izglītības iestāde Akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” Mācību centrs.

Dalībniekiem, kas piedalās Mācību centra programmās, ir jāievēro apmācību organizēšanas un norises kārtība. 

Dokumenti:
Saite: Apmācību organizēšanas un norises kārtība