Tabulā norādīti Mācību centra piedāvātie apmācību kursi.

Dalībniekiem, kas piedalās Mācību centra programmās, ir jāievēro apmācību organizēšanas un norises noteikumi.
Saite: Apmācību organizēšanas un norises kārtība

Pirmreizējā apmācība Atkārtotā apmācība
Kvalifikācija Stundu skaits Cena
(EUR bez PVN)
Dienu skaits Stundu skaits Cena
(EUR bez PVN)
Dienu skaits
Atbildīgā persona par gāzes saimniecību 38 249.38 5 22 145.86 3
Atbildīgā persona par gāzes saimniecību ar tiesībām vadīt (izpildīt) gāzbīstamos darbus 43 281.73 6 23 152.33 3
Dabasgāzes sistēmu (ar darba spiedienu līdz 16 bar) projektētājs 44 287.42 6 26 170.74 4
Dūmvadu (skursteņu) un ventilācijas apkopes speciālists objektiem, kuros izmanto vai plānots izmantot dabasgāzi 16 106.72 2 8 55.49 1
Eksterņu eksāmens 2 58.79 1 0 0.00 0
Gāzapgādes sistēmu (ar darba spiedienu līdz 16 bar) būvmontāžas darbu vadītājs un/vai būvuzraugs 40 261.81 5 24 157.94 3
Gāzes iekārtu operators 28 184.68 4 18 119.98 3
Gāzes iekārtu operators (atslēdznieks) ar tiesībām izpildīt gāzbīstamos darbus 35 229.97 5 22 145.86 3
Gāzesvadu izolētājs 16 216.28 2 16 216.28 2
Gāzesvadu izolētājs, izmanotojot firmas Covalence pretkorozijas aizsardzības materiālus 8 93.91 1 8 93.91 1
Gāzesvadu izolētājs, izmanotojot firmas DENSO pretkorozijas aizsardzības materiālus 8 86.80 1 8 86.80 1
Gāzesvadu izolētājs, izmanotojot firmas KEBU pretkorozijas aizsardzības materiālus 8 85.37 1 8 85.37 1
Gāzesvadu izolētājs, izmanotojot firmas Vogelsang pretkorozijas aizsardzības materiālus 8 51.22 1 8 51.22 1
Kontaktlodēšanas (Pin-Brazing) iekārtu operators 4 28.46 1 4 28.46 1
Materiālu apstrādes ar sašķidrinātās propāna/butāna gāzes liesmu kvalificēts strādnieks 7 48.38 1 7 48.38 1
Materiālu apstrādes ar sašķidrinātās propāna/butāna gāzes liesmu speciālists 8 55.49 1 8 55.49 1
Metāla griešanas, izmantojot sašķidrināto propāna/butāna gāzes liesmu, kvalificēts strādnieks 7 48.38 1 7 48.38 1
Metāla griešanas, izmantojot sašķidrināto propāna/butāna gāzes liesmu, speciālists 8 55.49 1 8 55.49 1
Polietilēna (PE) pazemes gāzes cauruļvada metināšanas operators 16 103.87 2 16 103.87 2
Vara gāzesvadu presēšanas un montāžas darba veicējs 4 25.61 1 4 25.61 1