Tabulā norādīti Mācību centra piedāvātie apmācību kursi.

Dalībniekiem, kas piedalās Mācību centra programmās, ir jāievēro apmācību organizēšanas un norises noteikumi.
Saite: Apmācību organizēšanas un norises kārtība

Pirmreizējā apmācība Atkārtotā apmācība
Kvalifikācija Stundu skaits Cena
(EUR bez PVN)
Dienu skaits Stundu skaits Cena
(EUR bez PVN)
Dienu skaits
Atbildīgā persona par gāzes saimniecību 34 223.50 5 18 119.98 3
Atbildīgā persona par gāzes saimniecību ar tiesībām vadīt (izpildīt) gāzbīstamos darbus 40 262.32 5 22 145.86 3
Dabasgāzes sistēmu (ar darba spiedienu līdz 16 bar) projektētājs 42 275.26 6 26 171.74 4
Dabasgāzes sistēmu ar darba spiedienu līdz 16 bar būvmontāžas darbu vadītājs/būvuzraugs 44 288.20 6 27 178.21 4
Dabasgāzes sistēmu ar darba spiedienu līdz 16 bar montieris 26 171.74 4 19 126.45 3
Eksterņu eksāmens 2 58.79 1 0 0.00 0
Gāzes iekārtu operators 26 171.74 4 18 119.98 3
Gāzes iekārtu operators (atslēdznieks) ar tiesībām izpildīt gāzbīstamos darbus 34 223.50 5 23 152.33 3
Gāzesvadu izolētājs 16 216.28 2 16 216.28 2
Gāzesvadu izolētājs, izmanotojot firmas Covalence pretkorozijas aizsardzības materiālus 8 93.91 1 8 93.91 1
Gāzesvadu izolētājs, izmanotojot firmas DENSO pretkorozijas aizsardzības materiālus 8 86.80 1 8 86.80 1
Gāzesvadu izolētājs, izmanotojot firmas KEBU pretkorozijas aizsardzības materiālus 8 85.37 1 8 85.37 1
Gāzesvadu izolētājs, izmanotojot firmas Vogelsang pretkorozijas aizsardzības materiālus 8 51.22 1 8 51.22 1
Gazificētu objektu dūmvadu (dūmkanālu) un ventilācijas kanālu pārbaudes un ekspluatācijas speciālists 16 107.04 2 8 55.28 1
Kontaktlodēšanas (Pin-Brazing) iekārtu operators 4 28.46 1 4 28.46 1
Materiālu apstrādes ar sašķidrinātās propāna/butāna gāzes liesmu kvalificēts strādnieks 7 48.81 1 7 48.81 1
Materiālu apstrādes ar sašķidrinātās propāna/butāna gāzes liesmu speciālists 8 55.28 1 8 55.28 1
Metāla griešanas, izmantojot sašķidrinātās propāna/butāna gāzes liesmu, kvalificēts strādnieks 7 48.81 1 7 48.81 1
Metāla griešanas, izmantojot sašķidrinātās propāna/butāna gāzes liesmu, speciālists 8 55.28 1 8 55.28 1
Polietilēna (PE) pazemes gāzes cauruļvada metināšanas operators 16 107.04 2 16 107.04 2
Vara gāzesvadu presēšanas un montāžas darba veicējs 4 25.61 1 4 25.61 1