Kā rīkoties, ja Jums pieder akcijas?

AS Latvijas Gāze aicina pārbaudīt, vai Jūs neesat aizmirsuši par savām privatizācijas ceļā iegādātajām Latvijas Gāzes akcijām. Ja konstatējat, ka šādas akcijas Jums pieder, aicinām pašus personīgi vai ar uzticamas personas starpniecību pārbaudīt akciju pašreizējo vērtību un uzkrāto dividenžu apmēru.

Informāciju par to vai Jums šādas, nekad neizmantotas, akcijas pieder, var saņemt, personīgi ierodoties biržā (Nasdaq CSD birojā), Rīgā, Vaļņu ielā 1. un 2.stāvā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Kopš privatizācijas jeb akciju iegādes brīža par katru no šīm akcijām tās īpašniekam pienākas dividendes, kuru kopsumma šobrīd sasniedz aptuveni 10 EUR par katru akciju. Lai izņemtu dividendes, Jums pēc tam, kad esat saņēmis apstiprinājumu no biržas par Jūsu īpašuma tiesībām uz šādām akcijām, ir jādodas uz banku un jāatver tajā vērtspapīru konts, lūdzot tajā ieskaitīt Jums piederošās akcijas. Gadījumā, ja šajā sakarā rodas jebkādas neskaidrības, padomu var lūgt gan biržas, gan bankas darbiniekam.

Visbeidzot, ja vēlaties pārdot arī pašas akcijas, arī tad par nepieciešamo rīcību iesakām konsultēties ar savas bankas vai brokeru sabiedrības darbinieku, vai uzticamu personu, nepaļaujoties uz nezināmu personu apgalvojumiem par Jums piederošo akciju vērtību jeb, precīzāk, nevērtīgumu.

Ja konstatējat, ka Latvijas Gāzes akcijas varēja būt piederējušas personai, kura ir mirusi un Jūs esat šīs personas mantinieks, ir jāvēršas pie zvērināta notāra ar lūgumu papildināt mantojuma apliecību.