AS Gaso dibināšana

Uzņēmums dibināts reorganizācijas rezultātā, no “Latvijas Gāze” nodalot dabasgāzes sadales sistēmas darbības. AS Gaso ir vienīgais dabasgāzes sadales sistēmas operators Latvijā, kas nodrošina dabasgāzes piegādi no pārvades sistēmas līdz gala patērētājiem. AS Gaso nodrošina sadales infrastruktūras attīstību, dabasgāzes pieslēgumu izbūvi, sistēmas ekspluatāciju un dabasgāzes uzskaiti, kā arī avārijas dienesta darbību.

Uzņēmums reģistrēts Komercreģistrā 2017. gada 1. decembrī. AS Gaso ir Latvijas Gāzes 100% meitasuzņēmums, kurš saskaņā ar Enerģētikas likuma prasībām darbojas neatkarīgi no Latvijas Gāzes. Latvijas Gāzes akciju statuss pēc AS Gaso nodalīšanas palika nemainīgs. Vienīgā atšķirība ir tāda, ka Latvijas Gāzes akcionāri pēc reorganizācijas ir kļuvuši par koncerna īpašniekiem jeb netiešiem AS Gaso īpašniekiem.

AS Gaso ir slēgta akciju sabiedrība, kuras akciju īpašumtiesības ir ierakstītas akcionāru reģistrā. Akcionāru reģistru kārto AS Gaso. Vairāk informācijas meklējiet www.gaso.lv.


AS Conexus Baltic Grid dibināšana

Uzņēmums dibināts reorganizācijas rezultātā, no Latvijas Gāzes nodalot dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas darbības virzienus. AS Conexus Baltic Grid pārvalda Inčukalna pazemes gāzes krātuvi un dabasgāzes pārvades sistēmu, kas savieno Latvijas dabasgāzes tirgu ar Lietuvu, Igauniju un Krievijas Ziemeļrietumu reģionu.

Uzņēmums reģistrēts Komercreģistrā 2017. gada 2. janvārī. AS Conexus Baltic Grid šobrīd ir pilnībā no Latvijas Gāzes nodalīts un patstāvīgs uzņēmums. Visi Latvijas Gāzes akcionāri, kuri reorganizācijas lēmuma pieņemšanas brīdī bija Latvijas Gāzes akcionāri un kuri vai nu pieteicās uz AS Conexus Baltic Grid akcijām rakstveidā, vai arī nobalsoja par Latvijas Gāzes reorganizāciju 2016. gada 2. septembra akcionāru sapulcē, kļuva par AS Conexus Baltic Grid akcionāru (saglabājot īpašumā Latvijas Gāzes akcijas).

AS Conexus Baltic Grid ir slēgta akciju sabiedrība, kuras akciju īpašumtiesības ir ierakstītas akcionāru reģistrā. Akcionāru reģistru kārto Latvijas Centrālais depozitārijs, kas veic akciju pārreģistrāciju un sniedz informāciju un izziņas par piederošajām akcijām. Vairāk informācijas meklējiet: www.conexus.lv.