Finanšu kalendārs

AS Latvijas Gāze finanšu pārskatu publicēšanas datumi 2018. gadam:

  • Revidēts 2017. gada 12 mēnešu konsolidēts finanšu pārskats tiks publicēts 27.04.2018.
  • Nerevidēts 2018. gada 3 mēnešu konsolidēts finanšu pārskats tiks publicēts 29.05.2018.
  • Nerevidēts 2018. gada 6 mēnešu konsolidēts finanšu pārskats tiks publicēts 28.08.2018.
  • Nerevidēts 2018. gada 9 mēnešu konsolidēts finanšu pārskats tiks publicēts 27.11.2018.
Nasdaq