AS "Latvijas Gāze" virtuālās videokonferences ieraksts un prezentācija
22.08.2019.

Konferences laikā AS „Latvijas Gāze” valdes priekšsēdētāja vietnieks Sebastians Grēblinghofs analizēja AS “Latvijas Gāze” koncerna 2019. gada 6 mēnešu finanšu rezultātus, kā arī informēja par citām aktualitātēm uzņēmumā.