29.11.2019.

AS “Latvijas Gāze” 2019. gada 9 mēnešu rezultātu virtuālās konferences ieraksts

Konferences laikā AS “Latvijas Gāze” valdes priekšsēdētāja vietnieks Sebastians Grēblinghofs analizēja AS “Latvijas Gāze” koncerna 2019. gada 9 mēnešu un 3. ceturkšņa finanšu rezultātus, kā arī informēja par citām aktualitātēm uzņēmumā.