2020. GADA FINANŠU KALENDĀRS

Latvijas Gāzes koncerna konsolidētie finanšu rezultāti tiks publicēti šādos datumos:

  • 26.02.2020. Nerevidētie konsolidētie saīsinātie finanšu pārskati par 2019. gadu
  • 01.04.2020. Konsolidētais gada pārskats par 2019. gadu (auditēts)
  • 27.05.2020. Nerevidētie konsolidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 2020. gada 3 mēnešiem
  • 26.08.2020. Nerevidētie konsolidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 2020. gada 6 mēnešiem
  • 25.11.2020. Nerevidētie konsolidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 2020. gada 9 mēnešiem

FINANŠU PĀRSKATI

Morningstar faktu lapa par galvenajiem finanšu rādītājiem

Nasdaq