16.05.2019.

19.06.2019. kārtējā akcionāru sapulce.

Norise: AS "Latvijas Gāze", Vagonu ielā 20, Rīgā, plkst. 10.00