AS Latvijas Gāze iegulda ievērojamus līdzekļus dažādās atbalsta programmās, par prioritāriem atzīstot šādus virzienus: kultūra, izglītība, zinātne un sports, kā arī sociāla rakstura projekti. Atbalstīto projektu mērķis ir īstenot sociāli atbildīgu politiku, veicinot gan kultūras attīstību, gan veselīgas sabiedrības veidošanos, kā arī uzlabot vispārējo izglītības līmeni. Par īpaši svarīgu AS Latvijas Gāze uzskata dabasgāzes nozares un ar to saistītās izglītības attīstību, kā arī sabiedrības izglītošanu dabasgāzes lietošanas drošības jautājumos, tomēr šīs prioritātes neizslēdz arī cita rakstura atbalsta vai labdarības projektu realizāciju, ja tie ir sociāli aktīvi, vērsti uz attīstību un inovāciju attiecīgajā jomā.

Kultūra

AS Latvijas Gāze cenšas sniegt atbalstu dažādām kultūras aktivitātēm.

Kopš 2004. gada AS Latvijas Gāze ir Latvijas Nacionālās operas (LNO) galvenā atbalstītāja – patrons. Nozīmīgāko Latvijas kultūras dzīves notikumu vidū noteikti minama AS Latvijas Gāze gada balvas pasniegšanas ceremonija un laureātu koncerts. Ar šo pasākumu,kurā tiek sumināti gada labākie mūziķi un pasniegtas balvas, tiek atklāta LNO jaunā sezona. Par tradīciju ir kļuvuši starptautiskie Opermūzikas svētki, kuru organizēšanā savu ieguldījumu sniedz arī AS Latvijas Gāze. Uzņēmums ne tikai atbalsta labākos, bet arī sniedz palīdzību latviešu operas, baleta un mūzikas kultūras nostiprināšanā un attīstīšanā, kā arī popularizēšanā ārvalstīs. Tiek atbalstīti dažādi starptautiski mūzikas festivāli un konkursi, kā arī Latvijā realizētās kultūras projektu programmas.

Izglītība un zinātne

AS Latvijas Gāze augstu vērtē kvalitatīvas izglītības nozīmi Latvijā, tādēļ atbalsta dažādus ar izglītības veicināšanu saistītus projektus.

AS Latvijas Gāze ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU). Uzņēmums sniedz būtisku finansiālu atbalstu dažādu izglītojošu mācību materiālu izdošanā un stipendiju izmaksām gāzes tehnoloģijas specialitātēs Latvijas Izglītības fonda mērķprogrammas Izglītībai, zinātnei un kultūrai ietvaros. 2005. gadā uzņēmums uzdāvināja jaunu datorklasi RTU Būvniecības fakultātes Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūtam.

Rīgas Tehniskā UniversitāteRTU Attistības fonds

Izprotot nepieciešamību atbalstīt Latvijas zinātnes potenciālu un tā veiksmīgu integrāciju Eiropas Savienībā, AS Latvijas Gāze jau vairākus gadus sniedz finansiālu palīdzību dažādu nozīmīgu zinātnisku konferenču (piemēram, kognitīvo zinātņu konferences) organizēšanā. 2007. gadā AS Latvijas Gāze ir atbalstījusi projektu Innovation Circuss (Inovāciju cirks).

Kopš 2003. gada tiek pasniegta AS Latvijas Gāze, Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Izglītības fonda mērķprogrammas Izglītībai, zinātnei un kultūrai gada balva par mūža ieguldījumu zinātnē, par daudzsološu pieteikumu gāzes, siltumtehnikas un ar tām saistītās ķīmijas tehnoloģijas nozarē, kā arī kardioloģijas zinātnē. 2007. gadā uzņēmums atvēlēja līdzekļus arī stipendiju konkursa uzvarētājiem gāzes un vēdināšanas tehnoloģiju nozarēs un kardioloģijas zinātnes nozarei — sirds ķirurģijai.

Sociālie projekti

AS Latvijas Gāze ik gadus novirza ievērojamus līdzekļus dažādām sociālām programmām. Atbalstot šos projektus, AS Latvijas Gāze pamatnostādne ir šāda – atvēlēt līdzekļus konkrētu problēmu un uzdevumu atrisināšanai. Svarīgi ir ne tikai cīnīties ar dažādu nelaimju sekām, bet savlaicīgi vērst uzmanību uz cēloņiem un tos novērst.

2004. gadā AS Latvijas Gāze parakstīja sadarbības līgumu ar Izglītības satura un eksaminācijas centru (ISEC), kas paredz dažādu pasākumu organizēšanu bērnu izglītošanā par dabasgāzes lietošanu un drošību. Līguma ietvaros AS Latvijas Gāze dāvināja skolām grāmatu Kā rūķis iepazina gāzi un darba burtnīcu Esi drošs ar rūķi.

2005. gada nogalē sadarbībā ar ISEC tika rīkots konkurss 5.–9. klašu skolēniem. Tā mērķis bija veicināt bērnu izpratni par dažādām gāzēm, to izmantošanu, drošības pasākumiem un rīcību krīzes situācijās.  

2006. gadā bērnu drošības veicināšanai uzņemta filma Lai dzīvo bērni. Šis ir jau trešais projekts, kuru līdz ar AS Latvijas Gāze atbalsta Ugunsdzēsības un drošības dienests, Ceļu satiksmes un drošības direkcija, Valsts policija, Latvijas dzelzceļš un Latvenergo. Katru gadu ISEC rīkoto Drošības nedēļu laikā uzņēmuma pārstāvji viesojas skolās un stāsta bērniem par drošības jautājumiem dabasgāzes lietošanā.

Sadarbībā ar Latvijas Bērnu fondu AS Latvijas Gāze sniedz finansiālu palīdzību nopietni slimu bērnu ārstēšanas izdevumu segšanai, bērnunamiem, kā arī aprūpes uzlabošanas programmu atbalstam bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Lai saglabātu Latvijas dabu un veicinātu ainavas un faunas saglabāšanu, uzņēmums atvēl finansējumu arī dažādiem dabas aizsardzības projektiem, tajā skaitā Engures ezera dabas parka uzturēšanai un Gaujas Nacionālā parka fondam. 2006. gadā uzņēmums atbalstīja Gaujas Nacionālā parka fonda projektu Meža dzīvnieku aizsardzība un apsaimniekošana.

Sports

Kopš 1997. gada AS Latvijas Gāze ir Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) atbalstītāja, un šī sadarbība ir kļuvusi par stabilu tradīciju. 2006. gadā uzņēmums sniedza finansiālu atbalstu Latvijas olimpiskās komandas sagatavošanai un dalībai ziemas olimpiskajās spēlēs Turīnā (Itālijā), kur tika izcīnīta mūsu valsts pirmā medaļa ziemas olimpisko spēļu vēsturē – bronzas medaļa kamaniņu braukšanā. Tāpat, pateicoties Latvijas Gāzes finansiālajam atbalstam, 2004. gada vasaras olimpiskajās spēlēs Atēnās tika izcīnītas 4 sudraba medaļas.

Kopš 1997. gada AS Latvijas Gāze ir Latvijas Nacionālās vīriešu basketbola izlases ģenerālsponsors. Ar uzņēmuma atbalstu vīriešu basketbola izlase ir gatavojusies dalībai Eiropas čempionātos un citos turnīros.

Kopš 2008. gada AS Latvijas Gāze ir arī Latvijas Nacionālās sieviešu izlases atbalstītājs.

Kopš 2004. gada AS Latvijas Gāze atbalsta pludmales volejbolistu Aleksandra Samoilova un Mārtiņa Pļaviņa treniņus un dalību Eiropas un pasaules čempionātu posmos, kur sportisti ieguvuši pasaules čempionu titulu starp junioriem U-21 un pirmo vietu Eiropas čempionātā U-23.

2006. gadā finansējums tika piešķirts arī Latvijas Hokeja federācijai – Latvijas vīriešu hokeja izlases sagatavošanai un dalībai pasaules hokeja čempionātā un olimpiskajās spēlēs, kā arī Latvijas Bobsleja federācijai sportistu izlases startiem 2006./2007. gada sezonā. 2006. gadā finansējums tika atvēlēts arī Latvijas Motosporta federācijas un Latvijas Ūdens motosporta federācijas mērķu īstenošanai.