AS „Latvijas Gāze” rekvizīti

Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009
Vienotais reģ.nr. 40003000642

AS Citadele banka

SWIFT: PARXLV22

Fiziskām un juridiskām personām, EUR
LV32PARX0000004461029

AS Swedbank

SWIFT: HABALV22

Fiziskām un juridiskām personām, EUR/USD
LV96HABA001940X040002
LV24HABA0551002692596

AS SEB banka

SWIFT: UNLALV2X

Fiziskām personām, EUR
LV79UNLA0002000609445

Juridiskām personām, EUR
LV24UNLA0003030467777

Fiziskām un juridiskām personām, USD
LV94UNLA0002000070922

AS Luminor Bank Latvijas filiāle

SWIFT: RIKOLV2X

Fiziskām un juridiskām personām, EUR
LV21RIKO0002010093673

Fiziskām un juridiskām personām, USD
LV34RIKO0002030001816

SWIFT: NDEALV2X

Fiziskām un juridiskām personām, EUR
LV13NDEA0000082168630