Norēķini (7)

Vai es varu norēķināties pēc faktiskā patēriņa?

Saistītie lietotāji norēķinās pēc izlīdzinātā patēriņa principa.

Ko darīt, ja esmu veicis pārmaksu par dabasgāzi?

Pārmaksas gadījumā tā tiek uztverta kā avansa maksājums par nākamajā periodā patērēto dabasgāzi.

Ja Jums ir izveidojusies pārmaksa, to iespējams uzzināt e-portāla sadaļā Rēķini. Tāpat to iespējams noskaidrot, rakstot uz info@lg.lv, zvanot uz 1855 vai nākot uz Klientu apkalpošanas centru.

Man ir vairāki īpašumi, vai varu visiem īpašumiem saņemt vienotu dabasgāzes pārskatu?

Par katru īpašumu Jūs saņemsiet individuālu pārskatu.

Vai es varu veikt maksājumus par citu personu?

Veikt maksājumus par citu personu iespējams, ja jums ir zināms abonenta numurs.

Kur var redzēt ikmēneša maksājuma summu, ja pārskats nav saglabāts?

Ikmēneša maksājuma summu iespējams noskaidrot e-portāla sadaļā Rēķini, apakšsadaļā Pārskati, atverot patēriņa pārskata dokumentu. Tāpat to iespējams uzzināt, rakstot uz info@lg.lv, zvanot vai nākot uz Klientu apkalpošanas centru.

Kas notiek, ja esmu veicis avansa maksājumu gadam uz priekšu, bet šajā periodā mainās tarifi?

Izmaiņu gadījumā tiek veikts pārrēķins izlīdzinātā patēriņa maksājumam un attiecīgi pie nākamā maksājuma Jums būs jāsamaksā starpība vai pārmaksa tiks uztverta kā avansa maksājums.

Ko darīt, ja mans dabasgāzes patēriņa daudzums ir būtiski palielinājies vai samazinājies, bet mans izlīdzinātais patēriņa apjoms jau ir aprēķināts?

Jāpaziņo par to mums. To iespējams izdarīt e-portāla sadaļā Ziņojumi, rakstot uz info@lg.lv vai nākot uz Klientu apkalpošanas centru.

Skaitītāju rādījumi (2)

Kuri cipari jānorāda, iesniedzot mēraparāta rādījumus?

Jānorāda mēraparāta veselie skaitļi līdz komatam. Plašāka informācija par mēraparātu rādījumu iesniegšanu pieejama šeit.

Kas notiks, ja es nepaziņošu savus mēraparāta rādījumus?

Atgādinām, ka mēraparāta rādījumi jānodod trīs reizes gadā. Ja tas nav izdarīts, izlīdzinātais patēriņš paliks nemainīgs un tam tiks piemēroti spēkā esošie tarifi, tāpēc var rasties ievērojama starpība starp aprēķināto un reālo patēriņu, un var izveidoties liels parāds.

Vispārīgi (4)

Ko darīt, ja mainās mana kontaktinformācija?

Jāsazinās ar mums, zvanot uz 1855, rakstot uz info@lg.lv vai e-portāla sadaļā Ziņojumi, un jāatjauno sava kontaktinformācija. 

Kur es varu saņemt informāciju par tarifiem un to izmaiņām? Vai mani par izmaiņām informēs personiski?

Par dabasgāzes tarifu izmaiņām netiek ziņots personiski. Aktuālos tarifus iespējams apskatīt mūsu mājaslapā, kā arī Latvijas Vēstnesī. 

Ko darīt, ja nepieciešams pārtraukt līgumu, neatslēdzot dabasgāzes padevi?

Šādas situācijas lielākoties rodas, ja īpašums tiek pārdots, izīrēts.

Ja norēķinu bilance par izlietoto gāzi būs bez parāda, līgums tiks pārtraukts tiklīdz jaunais lietotājs noslēgs jaunu līgumu par dabasgāzes tirdzniecību.

Ko darīt, ja nepieciešams pārtraukt līgumu, atslēdzot dabasgāzes padevi?

Lai pārtrauktu noslēgto līgumu, Jums rakstiski par to jāinformē Latvijas Gāze un jāsazinās ar sadales sistēmas operatoru GASO, lai pieteiktu dabasgāzes padeves pārtraukšanu. Līgums tiks pārtraukts, ja pēc dabasgāzes padeves pārtraukšanas norēķinu bilance būs bez parāda.