Tarifu izmaiņas ar 2019. gada 1. janvāri (5)

Kā noskaidrot, kāds būs mans ikmēneša maksājums?

Dabasgāzes patēriņa pārskatos, kurus lietotāji saņems pēc 2019. gada 1. janvāra, jau būs informācija par kopējo ikmēneša maksājumu (t.sk. fiksētās maksas apmēru).

Ja neesat saņēmuši pārskatu, tad visātrāk un vienkāršāk ikmēneša maksājumu ir iespējams aprēķināt, izmantojot kalkulatoru, ievadot izlīdzināto patēriņu mēnesī un atļauto slodzi (Qmax), kas ir redzama uz Jūsu dabasgāzes skaitītāja.

Sekot savai norēķinu bilancei var Latvijas Gāzes klientu portālā.

Tāpat fiksētās maksas tarifi ir publicēti www.gaso.lv, sadaļā Tarifi un kalkulators u.c. plašsaziņas līdzekļos.

Kā maksāt fiksēto maksu – kopā ar ikmēneša maksājumiem vai tā jāmaksā atsevišķi? Vai tiks nosūtīts atsevišķs rēķins par fiksēto maksu?

Fiksētā maksa ir tikai daļa no kopējā ikmēneša maksājuma par dabasgāzi, tāpēc atsevišķs rēķins par fiksēto maksu netiks sūtīts.

Saskaņā ar spēkā esošo norēķinu kārtību mājsaimniecībām (saistītajiem lietotājiem) gan par patērēto dabasgāzi, gan par sadales sistēmas pakalpojumiem (t.sk. fiksēto maksu) lietotājam, tāpat kā līdz šim, ir jāmaksā Latvijas Gāzeilīdz katra mēneša 20. datumam.

Pirmais maksājums pēc jaunā aprēķina būs jāveic par janvāri līdz 20. februārim. Maksājumu var veikt internetbankā, banku filiālēs, Latvijas pastā, kā arī Latvijas Gāzes klientu portālā.

Kāpēc tiek ieviesta fiksētā maksa un kādēļ tā ir jāmaksā arī tad, ja gāze netiek patērēta?

Katrs dabasgāzes lietotājs ne tikai patērē gāzi kā tādu, bet neizbēgami izmanto arī infrastruktūru. Tās ir izmaksas, kas attiecas uz katru lietotāju. Fiksētā maksa ir katra dabasgāzes lietotāja ieguldījums savā un apkārtējo iedzīvotāju drošībā, infrastruktūras uzturēšanā un attīstībā, avārijas dienesta darbības nodrošināšanā.

Klientiem, kas gāzi patērē tikai ēdiena gatavošanai vai neizmanto nemaz, 2,14 EUR pie rēķina ir pietiekami liela nauda, bet ikvienam gāzes patērētājam ir jāpiedalās sadales sistēmas uzturēšanā. Izmaksas, kas AS “Gaso” rodas, apkalpojot gan daudzdzīvokļu mājas, gan veicot visus profilakses darbus un nodrošinot drošību, ir lielas tieši attiecībā uz saistītajiem lietotājiem jeb mājsaimniecībām.

Ja 2018. gadā veikts avansa maksājums par 12 mēnešiem, vai līdz jauna pārskata saņemšanai fiksētā maksa jāapmaksā atsevišķi ?

No iepriekšējos periodos saņemtajiem avansa maksājumiem tiek segti turpmākajos norēķinu periodos veicamie maksājumi, t.sk. fiksētā maksa.

Fiksētā maksa ir ieviesta tikai no 2019. gada 1. janvāra, un neapšaubāmi var būt situācija, kad saņemtais avansa maksājums tiek izlietots ātrāk, jo sākot ar š.g. janvāri tas tiek novirzīts arī fiksētās maksas dzēšanai. Tāpēc aicinām mūsu klientus reģistrēties Latvijas Gāzes klientu portālā, kas ir visērtākais veids, kā var sekot savai norēķinu bilancei un saprast, vai iepriekšējā gadā veiktais avansa maksājums būs pietiekošs visam nākamajam pārskata periodam.

Vai ir iespējams uz laiku atslēgt dabasgāzes padevi, un vai atslēguma laikā būs jāmaksā fiksētā maksa?

AS “Gaso” piedāvā mājsaimniecībām bezmaksas iespēju uz laiku atslēgt dabasgāzes padevi. Par periodu, kurā gāzes padeve būs atslēgta, mājsaimniecībām (saistītajiem lietotājiem) fiksētā maksa nebūs jāmaksā.

Lai pieteiktu dabasgāzes atslēgšanu, ir jāsazinās ar sadales sistēmas operatoru AS “Gaso”.

Norēķini (9)

Vai es varu norēķināties pēc faktiskā patēriņa?

Saistītie lietotāji norēķinās pēc izlīdzinātā patēriņa principa.

Ko man norādīt maksājuma uzdevumā, ja vēlos veikt apmaksu par gāzi?

Maksājums tiek identificēts, pamatojoties uz norādīto abonenta numuru, kas ir norādīts līgumā, dabasgāzes patēriņa pārskatā, kā arī uz maksājumu kvītīm. Uz maksājumu kvītīm ir norādīts svītru kods, piemēram, veicot apmaksu Latvijas Pastā nepieciešams uzrādīt tikai maksājuma kvīti.

Ko darīt, ja esmu veicis pārmaksu par dabasgāzi?

Pārmaksas gadījumā tā tiek uztverta kā avansa maksājums par nākamajā periodā patērēto dabasgāzi.

Ja Jums ir izveidojusies pārmaksa, to iespējams uzzināt e-portāla sadaļā Rēķini. Tāpat to iespējams noskaidrot, rakstot uz info@lg.lv, zvanot uz 1855 vai nākot uz Klientu apkalpošanas centru.

Man ir vairāki īpašumi, vai varu visiem īpašumiem saņemt vienotu dabasgāzes pārskatu?

Par katru īpašumu Jūs saņemsiet individuālu pārskatu.

Vai es varu veikt maksājumus par citu personu?

Veikt maksājumus par citu personu iespējams, ja jums ir zināms abonenta numurs.

Kur var redzēt ikmēneša maksājuma summu, ja pārskats nav saglabāts?

Ikmēneša maksājuma summu iespējams noskaidrot e-portāla sadaļā Rēķini, apakšsadaļā Pārskati, atverot patēriņa pārskata dokumentu. Tāpat to iespējams uzzināt, rakstot uz info@lg.lv, zvanot vai nākot uz Klientu apkalpošanas centru.

Kas notiek, ja esmu veicis avansa maksājumu gadam uz priekšu, bet šajā periodā mainās tarifi?

Izmaiņu gadījumā tiek veikts pārrēķins izlīdzinātā patēriņa maksājumam un attiecīgi pie nākamā maksājuma Jums būs jāsamaksā starpība vai pārmaksa tiks uztverta kā avansa maksājums.

Ko darīt, ja mans dabasgāzes patēriņa daudzums ir būtiski palielinājies vai samazinājies, bet mans izlīdzinātais patēriņa apjoms jau ir aprēķināts?

Jāpaziņo par to mums. To iespējams izdarīt e-portāla sadaļā Ziņojumi, rakstot uz info@lg.lv vai nākot uz Klientu apkalpošanas centru.

Kur ir pieejami Latvijas Gāzes rekvizīti?

Tie ir pieejami norēķinu kontu sadaļā.

Ja maksājumu veiksiet ar internetbankas starpniecību, aicinām izmantot banku sagatavotos paraugus, kur visi nepieciešamie dati būs jau norādīti. Jums būs jānorāda tikai savs abonenta numurs.

Pa pastu sūtītajiem dabasgāzes patēriņa pārskatiem un maksājumu kvītīm, otrā lapas pusē ir norādīti visi maksājumiem nepieciešamie rekvizīti un Latvijas Gāzes banku norēķinu konti.

Skaitītāju rādījumi (3)

Kā man paziņot skaitītāja rādījumus?

Plašāka informācija par rādījumu ziņošanu pieejama Rādījumu iesniegšanas sadaļā.

Ja saņēmāt vēstuli ar aicinājumu paziņot rādījumus, visērtāk to ir izdarīt, nosūtot SMS, vēstulē norādītajā formātā vai klientu portālā.

Kuri cipari jānorāda, iesniedzot mēraparāta rādījumus?

Jānorāda mēraparāta veselie skaitļi līdz komatam. Plašāka informācija par mēraparātu rādījumu iesniegšanu pieejama šeit.

Kas notiks, ja es nepaziņošu savus mēraparāta rādījumus?

Atgādinām, ka mēraparāta rādījumi jānodod trīs reizes gadā. Ja tas nav izdarīts, izlīdzinātais patēriņš paliks nemainīgs un tam tiks piemēroti spēkā esošie tarifi, tāpēc var rasties ievērojama starpība starp aprēķināto un reālo patēriņu, un var izveidoties liels parāds.

Pārskati (1)

Kāpēc neesmu saņēmis pārskatu, ja citiem kaimiņiem tas ir atnācis/cik maksāt, ja neesmu saņēmis pārskatu?

Katram lietotājam noteikts atšķirīgs dabasgāzes patēriņa pārskata periods, kas var nesakrist ar kalendāro gadu. Lai pārliecinātos par pārskata periodu, aicinām pārbaudīt pēdējā dabasgāzes patēriņa pārskatā norādīto periodu. Ja kopš pēdējā dabasgāzes patēriņa pārskata nav pagājuši 12 mēneši, tad maksājumus jāveic atbilstoši iepriekšnoteiktā izlīdzinātā mēneša dabasgāzes patēriņa apjomam, ņemot vērā spēkā esošo tarifu un sadales pakalpojumu tarifa fiksēto maksu, atbilstoši pieslēguma slodzei.

Vispārīgi (4)

Ko darīt, ja mainās mana kontaktinformācija?

Jāsazinās ar mums, zvanot uz 1855, rakstot uz info@lg.lv vai e-portāla sadaļā Ziņojumi, un jāatjauno sava kontaktinformācija.

Kur es varu saņemt informāciju par tarifiem un to izmaiņām? Vai mani par izmaiņām informēs personiski?

Par dabasgāzes tarifu izmaiņām netiek ziņots personiski. Aktuālos tarifus iespējams apskatīt mūsu mājaslapā, kā arī Latvijas Vēstnesī.

Ko darīt, ja nepieciešams pārtraukt līgumu, neatslēdzot dabasgāzes padevi?

Šādas situācijas lielākoties rodas, ja īpašums tiek pārdots, izīrēts.

Ja norēķinu bilance par izlietoto gāzi būs bez parāda, līgums tiks pārtraukts tiklīdz jaunais lietotājs noslēgs jaunu līgumu par dabasgāzes tirdzniecību.

Ko darīt, ja nepieciešams pārtraukt līgumu, atslēdzot dabasgāzes padevi?

Lai pārtrauktu noslēgto līgumu, Jums rakstiski par to jāinformē Latvijas Gāze un jāsazinās ar sadales sistēmas operatoru GASO, lai pieteiktu dabasgāzes padeves pārtraukšanu. Līgums tiks pārtraukts, ja pēc dabasgāzes padeves pārtraukšanas norēķinu bilance būs bez parāda.