Objektā ir
dabasgāzes pieslēgums
Objektā nav
dabasgāzes pieslēgums

Vēlaties pārslēgt uz sava vārda līgumu īpašumam, kurā dabasgāzi iepriekš lietoja cita persona?

1. Dokumentu iesniegšana

Iesniegt dokumentus iespējams:

2. Līguma slēgšana

Mēs sagatavosim 2 līguma eksemplārus un nosūtīsim parakstīšanai.

Lai līgums stātos spēkā, tas abpusēji jāparaksta:

Vēlaties ierīkot jaunu dabasgāzes pieslēgumu?

Pirms līguma slēgšanas, sazinieties ar sadales sistēmas operatoru Gaso, lai noskaidrotu, kas ir nepieciešams jauna dabasgāzes pieslēguma ierīkošanai, vai tuvumā atrodas izbūvēti gāzesvadi, kādas būs pieslēguma izmaksas.