Kopējo maksājumu par dabasgāzi veido vairākas komponentes:

Dabasgāze

Cena mainās reizi pusgadā un ir atkarīga no tirgus tendencēm.

Tirdzniecības pakalpojums

Nodrošina dabasgāzes lietotāju apkalpošanu, konsultāciju sniegšanu, rēķinu izrakstīšanu un citas administratīvās darbības.

Sadales sistēmas pakalpojums

Nodrošina dabasgāzes piegādi pilsētas robežās, par to atbild Gaso.

Pārvades sistēmas pakalpojums

Nodrošina dabasgāzes transportēšanu maģistrālajos cauruļvados. Par to atbild Conexus Baltic Grid.

Uzglabāšanas sistēmas pakalpojums

Apkures sezonas periodā dabasgāze tiek piegādāta no Inčukalna pazemes gāzes krātuves. Par to atbild Conexus Baltic Grid.

Akcīzes nodoklis

Akcīzes nodokļa likmes ir apskatāmas šeit.

Pievienotās vērtības nodoklis

Ar PVN 21% apmērā tiek aplikts kopējais maksājums par dabasgāzi.