Ja īpašumam mainās īpašnieks vai īrnieks, iepriekšējam dabasgāzes lietotājam jāpārtrauc saistības, bet jaunajam lietotājam – jānoslēdz līgums par dabasgāzes izmantošanu.

PĀRDEVĒJS / IEPRIEKŠĒJAIS LIETOTĀJS

PIRCĒJS / JAUNAIS LIETOTĀJS

Papildu informācija

Atbilstoši Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumu Nr. 78 punktam Nr. 30: „Par dabasgāzes tirdzniecības līguma izbeigšanu lietotājs informē dabasgāzes tirgotāju piecas darba dienas iepriekš šo noteikumu un tirdzniecības līgumā noteiktajā kārtībā."