Kopējo maksājumu par dabasgāzi veido fiksētā maksa un mainīgā daļa.Apskatīt aktuālos tarifus un aprēķināt savu ikmēneša maksājumu, iespējams Tarifu un kalkulatora sadaļā.

AS “Gaso” fiksētās maksas ieviešana nodrošina infrastruktūras drošību un uzturēšanu. Tās summa katru mēnesi ir nemainīga un ir atkarīga no atļautās slodzes, ko iespējams apskatīt uz skaitītāja (Qmax).

Svarīgi atcerēties, ka fiksētā maksa būs jāmaksā arī tiem klientiem, kuru patēriņš ir nulle. Lūdzam izvērtēt nepieciešamību saglabāt dabasgāzes pieslēgumu un gadījumā, ja paredzat, ka dabasgāze netiks lietota, izmantojiet iespēju uz laiku atslēgt gāzes padevi, līdz pieņemsiet gala lēmumu. To var izdarīt, sazinoties ar AS “Gaso”.

Mainīgo daļu nosaka Jūsu izlīdzinātais patēriņš, kas ļauj katru mēnesi apmaksāt konstantu kubikmetru (kilovatstundu) skaitu neatkarīgi no reālā ikmēneša patēriņa.

Izlīdzināto dabasgāzes patēriņu nosaka vienreiz gadā, dalot 12 mēnešos patērēto dabasgāzes daudzumu ar mēnešu skaitu (divpadsmit). Perioda beigās tiek veikts pārrēķins, lai koriģētu vai atstātu nemainīgu mēneša izlīdzināto patēriņu un aprēķinātu pārmaksu vai parādu. Pārskata periods katram var būt individuāls un var nesakrist ar kalendāro gadu.

Ja tikko tiek uzsākta dabasgāzes lietošana, izlīdzinātais patēriņš tiek noteikts individuāli vienojoties vai pēc vidējiem patēriņiem līdzīgos gadījumos.

Ja reālais patēriņš periodā ir bijis mazāks nekā iepriekš noteiktais, nākamā perioda pirmajos mēnešos var neveikt maksājumus pārmaksātās summas apmērā, bet, ja reālais patēriņš ir lielāks, starpība ir jāpiemaksā norādītajā termiņā.

KĀDI SOĻI JĀVEIC, LAI VARĒTU VEIKT MAKSĀJUMU?

Rādījumu iesniegšana

Detalizēta informācija par rādījumu iesniegšanu ir pieejama sadaļā Rādījumu iesniegšana.

Pārskata saņemšana

Pēc rādījumu ziņošanas saņemsiet pārskatu, kurā būs norādīts kopējais ikmēneša maksājums. Pārskatu saņemsiet:

Ja vēlaties saņemt pārskatus un aicinājumus ziņot rādījumus elektroniski, Jums jāreģistrējas klientu portālā un jānomaina iestatījumi sadaļā Mani dati.

Maksājuma veikšana

Kad maksāt?

Maksājumi jāveic Latvijas Gāzeilīdz katra mēneša 20. datumam.

Kur maksāt?

Veicot maksājumu, jānorāda savs abonenta numurs. Tas ir pieejams pārskatos un klientu portālā. Ja veicat maksājumu par vairākiem objektiem, tad jānorāda katra objekta abonenta numurs un katra maksājuma summa.

Ja maksājumi tiek kavēti, tiek aprēķināti nokavējuma procenti 0,15% apmērā no parāda summas par katru nokavēto dienu.

Elektroniskiem patēriņa pārskatiem un elektroniskiem aicinājumiem ziņot mēraparāta rādījumus iespējams pieteikties e-portāla sadaļā Mani dati.
Kā rīkoties, ja ir izveidojusies pārmaksa?

Pārmaksas gadījumā tā tiek novirzīta uz nākamā norēķinu perioda maksājumu.

Tomēr, ja vēlaties atgūt pārmaksu, tad Jums jāiesniedz maksājuma uzdevums vai čeka kopija un parakstīts Pieteikums.

Dokumenti iesniedzami personīgi klientu apkalpošanas centrā (Vagonu iela 20, Rīga), sūtot pa pastu (AS "Latvijas Gāze", Aristida Briāna 6, Rīga, LV-1001) vai parakstot ar e-parakstu un sūtot uz info@lg.lv. Ja pārmaksas summa nepārsniedz 10 EUR, tad parakstītu Pieteikumu iespējams iesniegt arī skenētā veidā, rakstot uz info@lg.lv.

Svarīgi zināt! Jums ir jābūt maksājuma veicējam vai tā likumiskam vai pilnvarotam pārstāvim.