Norēķini par dabasgāzi notiek pēc izlīdzinātā patēriņa principa, kas ļauj katru mēnesi apmaksāt konstantu kubikmetru (kilovatstundu) skaitu neatkarīgi no reālā ikmēneša patēriņa.

Izlīdzināto dabasgāzes patēriņu nosaka vienreiz gadā, dalot 12 mēnešos patērēto dabasgāzes daudzumu ar mēnešu skaitu (divpadsmit). Perioda beigās tiek veikts pārrēķins, lai koriģētu vai atstātu nemainīgu mēneša izlīdzināto patēriņu un aprēķinātu pārmaksu vai parādu. Pārskata periods katram var būt individuāls un var nesakrist ar kalendāro gadu.

Ja tikko tiek uzsākta dabasgāzes lietošana, izlīdzinātais patēriņš tiek noteikts individuāli vienojoties vai pēc vidējiem patēriņiem līdzīgos gadījumos.

Ja reālais patēriņš periodā ir bijis mazāks nekā iepriekš noteiktais, nākamā perioda pirmajos mēnešos var neveikt maksājumus pārmaksātās summas apmērā, bet, ja reālais patēriņš ir lielāks, starpība ir jāpiemaksā norādītajā termiņā.

Elektroniskiem patēriņa pārskatiem un elektroniskiem aicinājumiem ziņot mēraparāta rādījumus iespējams pieteikties e-portāla sadaļā Mani dati.
Mēraparātu rādījumu iesniegšana

RĀDĪJUMU IESNIEGŠANA 3✕ GADĀ

  • Divreiz gadā: uz 30. jūniju un 31. decembri
  • un pārskata perioda beigās
Lejupielādēt kalendāra atgādinājumus
Rādījumu iesniegšanas vietas
  • Latvijas Gāzes klientu portālā
  • Rādījumus iespējams nodot arī AS Gaso. Sev ērtāko rādījumu nodošanas veidu varat izvēlēties šeit.
Pārskata saņemšana
Maksājumi

Maksājums jāveic līdz nākamā mēneša 20. datumam.

Ja veicat maksājumu internetbankā, maksājuma mērķī norādiet abonenta numuru (tas atrodams pārskatā, kvītīs). Ja veicat maksājumu par vairākiem objektiem, tad jānorāda katra objekta abonenta numurs un katra maksājuma summa.

Ja maksājumi tiek kavēti, tiek aprēķināti nokavējuma procenti 0,15% apmērā no parāda summas par katru nokavēto dienu.

Lejupielādēt kalendāra atgādinājumus