Maksājumu veikšana

Maksājumi jāveic Latvijas Gāzeilīdz katra mēneša 20. datumam.


KUR VEIKT MAKSĀJUMU?

Veicot maksājumu, jānorāda savs abonenta numurs. Tas ir pieejams pārskatos un klientu portālā. Ja veicat maksājumu par vairākiem objektiem, tad jānorāda katra objekta abonenta numurs un katra maksājuma summa. Ja maksājumi tiek kavēti, tiek aprēķināti nokavējuma procenti 0,15% apmērā no parāda summas par katru nokavēto dienu.

CIK MAKSĀT?

Ikmēneša maksājumu vari uzzināt autorizējoties klientu portālā vai aprēķināt izmantojot tarifu kalkulatoru. Kopējo maksājumu par dabasgāzi veido fiksētā maksa un mainīgā daļa.

AS “Gaso” fiksētās maksas ieviešana nodrošina infrastruktūras drošību un uzturēšanu. Tās summa katru mēnesi ir nemainīga un ir atkarīga no atļautās slodzes, ko iespējams apskatīt uz skaitītāja (Qmax).

Svarīgi atcerēties, ka fiksētā maksa būs jāmaksā arī tiem klientiem, kuru patēriņš ir nulle. Lūdzam izvērtēt nepieciešamību saglabāt dabasgāzes pieslēgumu un gadījumā, ja paredzat, ka dabasgāze netiks lietota, izmantojiet iespēju uz laiku atslēgt gāzes padevi, līdz pieņemsiet gala lēmumu. To var izdarīt, sazinoties ar AS “Gaso”.

Mainīgo daļu nosaka Jūsu izlīdzinātais patēriņš, kas ļauj katru mēnesi apmaksāt konstantu kubikmetru (kilovatstundu) skaitu neatkarīgi no reālā ikmēneša patēriņa.

Izlīdzināto dabasgāzes patēriņu nosaka vienreiz gadā, dalot 12 mēnešos patērēto dabasgāzes daudzumu ar mēnešu skaitu (divpadsmit). Perioda beigās tiek veikts pārrēķins, lai koriģētu vai atstātu nemainīgu mēneša izlīdzināto patēriņu un aprēķinātu pārmaksu vai parādu. Pārskata periods katram var būt individuāls un var nesakrist ar kalendāro gadu.

Ja tikko tiek uzsākta dabasgāzes lietošana, izlīdzinātais patēriņš tiek noteikts individuāli vienojoties vai pēc vidējiem patēriņiem līdzīgos gadījumos.

Ja reālais patēriņš periodā ir bijis mazāks nekā iepriekš noteiktais, nākamā perioda pirmajos mēnešos var neveikt maksājumus pārmaksātās summas apmērā, bet, ja reālais patēriņš ir lielāks, starpība ir jāpiemaksā norādītajā termiņā.

Kā rīkoties, ja ir izveidojusies pārmaksa?

Pārmaksas gadījumā tā tiek novirzīta uz nākamā norēķinu perioda maksājumu.

Tomēr, ja vēlaties atgūt pārmaksu, tad Jums jāiesniedz maksājuma uzdevums vai čeka kopija un parakstīts Pieteikums.

Dokumenti iesniedzami personīgi klientu apkalpošanas centrā (Vagonu iela 20, Rīga), sūtot pa pastu (AS "Latvijas Gāze", Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009) vai parakstot ar e-parakstu un sūtot uz info@lg.lv. Ja pārmaksas summa nepārsniedz 10 EUR, tad parakstītu Pieteikumu iespējams iesniegt arī skenētā veidā, rakstot uz info@lg.lv.

Svarīgi zināt! Jums ir jābūt maksājuma veicējam vai tā likumiskam vai pilnvarotam pārstāvim.

Papildu pakalpojumu izcenojumi
PakalpojumsAprakstsMaksa
Gada pārskata saņemšana e-pastāGada pārskatu par patērēto dabasgāzi saņemsiet uz Jūsu norādīto e-pasta adresi. Gada pārskats būs pieejams arī klientu portālā.Bezmaksas
Gada pārskata saņemšana pa pastuGada pārskatu par patērēto dabasgāzi saņemsiet uz Jūsu norādīto pasta adresi.Bezmaksas
Rēķina saņemšana e-pastāIkmēneša rēķinu par patērēto dabasgāzi saņemsiet uz Jūsu norādīto e-pasta adresi. Rēķins būs pieejams arī klientu portālā.Bezmaksas
Rēķina saņemšana pa pastuIkmēneša rēķinu par patērēto dabasgāzi saņemsiet uz Jūsu norādīto pasta adresi.

no 2020.gada 1.janvāra - 1.00 EUR

Parāda apstrādes vēstules saņemšana e-pastāAtgādinājuma saņemšana e-pastā par neapmaksātu maksājuma summu.Bezmaksas
Parāda apstrādes vēstules (atgādinājuma, brīdinājuma) saņemšana pa pastuAtgādinājuma, brīdinājuma saņemšana pa pastu par neapmaksātu maksājuma summu.

līdz 2019.gada 31.decembrim - 0.43 EUR;

no 2020.gada 1.janvāra - 1.00 EUR

Maksa norādīta par vienu vēstuli ar PVN 21%