Vēlaties pārslēgt uz sava vārda līgumu īpašumam, kurā dabasgāzi iepriekš lietoja cita persona?

Ērtākais un ātrākais veids līgumu pārslēgšanai vai noslēgšanai būs elektroniski.

Noslēgt līgumu

Tāpat piedāvājam pārslēgt vai noslēgt līgumu klātienē klientu apkalpošanas centrā vai sūtot dokumentus pa pastu. Šādos gadījumos būs jāiesniedz:

  • Dokumenta, kas apliecina īpašuma, lietošanas vai valdījuma tiesības, kopija.
  • Komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksācijas akts (PDF) - aizpildīts un parakstīts.
  • Ja objektam ir vairāki kopīpašnieki, tad nepieciešama rakstiska kopīpašnieku piekrišana, ka Jūs slēdzat dabasgāzes tirdzniecības līgumu.

Kā rīkoties, ja objektā iepriekš nav bijis dabasgāzes pieslēgums?

Pirms līguma slēgšanas ar mums, sazinieties ar sadales sistēmas operatoru Gaso, lai noskaidrotu, kas ir nepieciešams jauna dabasgāzes pieslēguma ierīkošanai, vai tuvumā atrodas izbūvēti gāzesvadi, kādas būs pieslēguma izmaksas.

Noderīgas saites