2019. gada 1. janvārī stāsies spēkā sadales sistēmas operatora AS Gaso jaunie tarifi, līdz ar to maksājums par dabasgāzi sastāvēs no fiksētas un mainīgas daļas, kur fiksētā daļa būs atkarīga no atļautās maksimālās slodzes. Savukārt mainīgā daļa tiks piemērota atbilstoši patēriņam kā līdz šim.

Fiksētie tarifi būs jāmaksā katru mēnesi neatkarīgi no tā, ir vai nav bijis patēriņš.

Līdz 2018.gada 31.decembrim

Sākot ar 2019.gada 1.janvāri

Norāde par atļauto slodzi ir redzama uz mēraparāta (Qmax). Atsevišķos gadījumos atļautā slodze var atšķirties no slodzes, kas norādīta uz skaitītāja. Šajos gadījumos atļautā slodze tiek noteikta individuāli katram lietotājam atbilstoši tehniskajai dokumentācijai.

Atļautā slodzeFiksētās maksas tarifi (ar PVN)
Līdz 6 m3/h2,14 EUR/mēnesī
6,1 - 10 m3/h 8,02 EUR/mēnesī
10,1 - 16 m3/h 12,83 EUR/mēnesī
16,1 - 25 m3/h 19,57 EUR/mēnesī