Ar 2019. gada 1. janvāri
ir stājušās spēkā tarifu izmaiņas!

MĀJOKLIM

Maksājums par dabasgāzi sastāvēs no fiksētas un mainīgas daļas.

UZŅĒMUMAM

Maksājums par sadales sistēmas pakalpojumiem sastāvēs no divām daļām.