Informācija par valsts atbalsta piešķiršanu

Informācija par valsts atbalsta piešķiršanu

Kam tiks piešķirts valsts atbalsts?

Lai mazinātu energoresursu cenu pieauguma ietekmi, valdība ir lēmusi par dabasgāzes cenas pieauguma kompensāciju mājsaimniecībām uz sekojošiem nosacījumiem:

 • Kompensācijas tiks piemērotas par periodu no 2022. gada jūlija līdz 2023. gada aprīļa beigām.
 • Valsts atbalsts ir piešķirts mājsaimniecībām ar vidējo patēriņu mēnesī 12 mēnešu periodā no 221 kWh (virs 21 m3), kurām ir noslēgts līgums ar Latvijas Gāze un lietotājiem, kas dabasgāzi saņem Pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma ietvaros (PGP).
 • No valsts puses tiek kompensēts maksas samazinājums dabasgāzei 0,03 euro par vienu kWh (bez PVN) apmērā.
 • Mājsaimniecībām valsts atbalstam nav jāpiesakās, samazinātā maksa tiks iekļauta norēķinu dokumentos automātiski, atbilstoši valsts noteiktajam apmēram.
 • Aktuālie tarifi ar valsts atbalstu
 • Mēneša maksājuma kalkulators ar VALSTS ATBALSTU
 • Skaitītāju rādījumi atbalsta saņemšanai jāiesniedz katru mēnesi no 27. datuma līdz nākamā mēneša pirmajai darba dienai. Sadales sistēmas operators Gaso papildus var veikt gazificēto objektu fizisku apsekošanu un pārbaudīt skaitītāja rādījumus. Konstatējot, ka rādījumi ir sniegti nepatiesi, valsts atbalsts būs anulēts.
 • Vairāk informācijas par valsts atbalstu


Par valsts atbalstu mājsaimniecībām, kuras saņem apkures pakalpojumu ar starpnieka iesaisti, kas ir juridiska vai fiziska persona, piemēram, apsaimniekotāji, ir atrodama šeit

Vai atbilde bija jums lietderīga? Paldies par atbildi – tā mums noteikti palīdzēs uzlabot servisu.
Kas jādara, lai saņemtu atbalstu?

Mājsaimniecību klientiem, nav jāpiesakās atbalsta saņemšanai, maksas samazinājums tiks piešķirts automātiski un to varēs redzēt Latvijas Gāze nosūtītajos norēķinu dokumentos.

Valsts atbalsts par jūliju un augustu būs redzams septembrī izrakstītajos norēķinu dokumentos. Samazinātā dabasgāzes cena atrodama rēķina detalizācijā pie Produkta/pakalpojuma nosaukums Dabasgāze. Papildus būs norādīts arī piešķirtais valsts atbalsta apmērs kārtējā mēnesī.

Skaitītāju rādījumi atbalsta saņemšanai jāiesniedz katru mēnesi no 27. datuma līdz nākamā mēneša pirmajai darba dienai. Sadales sistēmas operators Gaso papildus var veikt gazificēto objektu fizisku apsekošanu un pārbaudīt skaitītāja rādījumus. Konstatējot, ka rādījumi ir sniegti nepatiesi, valsts atbalsts būs anulēts.

Vai atbilde bija jums lietderīga? Paldies par atbildi – tā mums noteikti palīdzēs uzlabot servisu.
Cik ilgi plānots piešķirt atbalstu?

Kompensācijas tiks piemērotas par periodu no 2022. gada jūlija līdz 2023.gada aprīļa beigām.

Vai atbilde bija jums lietderīga? Paldies par atbildi – tā mums noteikti palīdzēs uzlabot servisu.
Kā aprēķināt ikmēneša summu ar valsts atbalstu?

Kalkulatorā ievadiet ikmēneša patēriņu m3 un tiks parādīts gan rēķina apmērs EUR, gan arī valsts atbalsta summa, kas Jums tika piemērota.

Vai atbilde bija jums lietderīga? Paldies par atbildi – tā mums noteikti palīdzēs uzlabot servisu.
Kā Izlīdzinātā maksājuma klienti uzzinās par valsts piešķirto atbalstu un cik ir jāmaksā?

Izlīdzinātā maksājuma metode pieejama līdz 2023. gada 31. martam klientiem, kas pieteicās tā saglabāšanai. Pieteikšanās laiks ir beidzies.

Lai nodrošinātu, ka klienti valsts piešķirto atbalstu redzētu katru mēnesi, esam pieņēmuši lēmumu mainīt šiem klientiem norēķinu veidu no Izlīdzinātais maksājums uz ikmēneša rēķinu. Līdz ar to arī klienti, kuri līdz šim norēķinājās atbilstoši Izlīdzinātajam maksājumam,  turpmāk saņems rēķinu katru mēnesi ar detalizētu informāciju par valsts atbalsta apmēru kārtējā mēnesī.

 • Valsts piešķirto atbalstu par periodu no oktobra līdz martam redzēsiet noslēguma pārskatā, kuru saņemsiet nākamā gada aprīlī.
 • Valsts piešķirto atbalstu par aprīli, redzēsiet rēķinā, kuru nosūtīsim maijā.


Norēķinu veida maiņai ir vairākas priekšrocības:

 • Iespēja katru mēnesi saņemt norēķinu dokumentu, kā atgādinājumu par veicamo maksājumu, skaidri redzot cik konkrēti šajā mēnesī ir jāmaksā.
 • Skaidri redzēt valsts piešķirtā atbalsta apmēru kārtējā mēnesī.
 • Pārraugot patērēto enerģijas daudzumu katru mēnesi, varat veikt pasākumus, lai palielinātu energoefektivitāti un samazinātu rēķina summu. Energoresursu patēriņa samazināšana mājās palīdz ne tikai samazināt enerģijas rēķinus, bet arī samazināt oglekļa pēdas nospiedumu.
 • Vieglāk pretendēt uz citiem valsts vai pašvaldības pabalstiem, uzrādot rēķinu kā izdevumu apliecinošu dokumentu.
 • Saņemiet rēķinu līdz 10.-15. datumam e-pastā un klientu portālā BEZ MAKSAS. Maksa par ikmēneša rēķina nosūtīšanu pa pastu saskaņā ar www.lg.lv publicēto cenrādi. Reģistrēt e-pastu rēķina saņemšanai nepieciešams klientu portālā.
 • Rādījumi jāziņo katru mēnesi sākot ar mēneša 27. datumu līdz nākamā mēneša pirmajai darba dienai. Skaitītāja rādījumi jānodod arī tad, ja dabasgāzi neesat patērējis. 


Vai atbilde bija jums lietderīga? Paldies par atbildi – tā mums noteikti palīdzēs uzlabot servisu.
Kā tiks aprēķināts prognozētais vidējais patēriņš Izlīdzinātā maksājuma klientiem, kuri to izvēlēsies saglabāt līdz 31.03.2023.?

No 01.10.2022. līdz 31.03.2023 Izlīdzinātais maksājums tiks aprēķināts sekojoši:

 • Klientiem, kuri dabasgāzi izmanto APKUREI, gada patēriņš tiks dalīts ar atlikušo mēnešu skaitu līdz 31.03.2023, jo Izlīdzinātā maksājuma periods iekrīt ziemas mēnešos un to vairs nav iespējas izlīdzināt uz gadu. Tādējādi prognozētais vidējais patēriņš ziemas mēnešos būs līdzīgs klientu faktiskajam patēriņam.

  Piemērs:
  Ja klients gada laikā patērē 1 500 m3 dabasgāzes, šis apjoms tiks dalīts uz 6 mēnešiem (1 500 : 6 = 250 m3). Izlīdzinātais maksājums tiks aprēķināts pie prognozētā mēneša patēriņa 250 m3 un spēkā esošiem
  tarifiem aprēķina brīdī (neiekļaujot valsts atbalstu, taču tas tiks piemērots faktiskajam patēriņam, veidojot pārrēķinu 2023. gada aprīlī). Kalkulatorā var aprēķināt mēneša maksājumu pie konkrētā patēriņa ar/ bez valsts atbalsta.

 • Klientiem, kuri dabasgāzi patērē ĒDIENA GATAVOŠANAI, gada patēriņš tiks dalīts ar 12, jo patēriņš būtiski nemainās atkarībā no gadalaikiem.

  Piemērs:
  Ja klients gada laikā patērē 48 m3 dabasgāzes, tad šis apjoms tiks dalīts uz 12 mēnešiem (48 : 12 = 4 m3). Izlīdzinātais maksājums tiks aprēķināts pie prognozētā patēriņa 4 m3 un spēkā esošiem tarifiem aprēķina brīdī (valsts atbalsts nepienākas).
Vai atbilde bija jums lietderīga? Paldies par atbildi – tā mums noteikti palīdzēs uzlabot servisu.