Kopējais maksājums par dabasgāzi ir atkarīgs no patērētā dabasgāzes apjoma un no pieslēguma jaudas, un to veido vairākas komponentes:

 • Dabasgāzes cena - ietver ne tikai cenu par pašu dabasgāzi, kā preci, bet arī tirdzniecības, uzglabāšanas un pārvades jaudas pakalpojumus. Dabasgāzes cenu mājsaimniecībām regulē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK);
  • Sadales pakalpojumi - nosaka AS „Gaso” par dabasgāzes piegādi pilsētas robežās. Maksa sastāv no tarifa par katru patērēto vienību un no fiksētās maksas, atkarība no pieslēguma atļautās maksimālās slodzes.
  • Pārvades pakalpojumi - nosaka AS „Conexus Baltic Grid” par dabasgāzes transportēšanu maģistrālajos cauruļvados;
  • Akcīzes nodoklis - nosaka un regulē valsts; Akcīzes nodokļa likmes ir apskatāmas šeit.
  • Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) - Ar PVN 21% apmērā tiek aplikts kopējais maksājums par dabasgāzi, to nosaka un regulē valsts.

  Vidējā maksājuma par dabasgāzi sadalījums pa komponentēm, ja dabasgāzi izmanto ēst gatavošanai un apkurei:

  Maksājuma sadalījums

  Komponentes