Ja īpašumam mainās īpašnieks vai īrnieks, iepriekšējam dabasgāzes lietotājam jāpārtrauc saistības, bet jaunajam lietotājam – jānoslēdz līgums par dabasgāzes izmantošanu.

IEPRIEKŠĒJAIS LIETOTĀJS

  • Kopā ar jauno lietotāju aizpilda un paraksta rādījumu fiksācijas aktu vai citu dokumentu, kurā fiksēti komercuzskaites mēraparāta rādījumi lietotāju maiņas brīdī;
  • Dokumentu kopā ar aizpildītu un parakstītu pieteikumu līguma pārtraukšanai iesniedz Latvijas Gāzei (klātienē, sūtot pa pastu vai uz e-pastu);
  • Saņemot pārskatu, norēķinās par pakalpojumiem.

JAUNAIS LIETOTĀJS

  • Kopā ar iepriekšējo lietotāju aizpilda un paraksta rādījumu fiksācijas aktu vai citu dokumentu, kurā fiksēti komercuzskaites mēraparāta rādījumi lietotāju maiņas brīdī;
  • Dokumentu iesniedz Latvijas Gāzei, slēdzot līgumu. Noslēgt līgumu.

Papildu informācija

Atbilstoši Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumu Nr. 78 punktam Nr. 30: „Par dabasgāzes tirdzniecības līguma izbeigšanu lietotājs informē dabasgāzes tirgotāju piecas darba dienas iepriekš šo noteikumu un tirdzniecības līgumā noteiktajā kārtībā."