Rūpes par sabiedrību un darbiniekiem ir nozīmīgs Latvijas Gāzes veiksmīgas darbības pamats. Mēs pievēršam īpašu uzmanību profesionālās ētikas jautājumiem, kā arī, lai jebkurā saimnieciskās darbības izpausmē, tiktu novērsta korupcijas un kukuļošanas iespēja, gan attiecībā uz sniegtajiem, gan saņemtajiem pakalpojumiem.

Personas datu aizsardzības jomā stingri ievērojam regulējumu gan nacionālā, gan Eiropas Savienības līmenī, un vienlaikus veicam samērīgus un proaktīvus pasākumus procesu pilnveidošanai.

Korporatīvā sociālā atbildība

Korporatīvā sociālā atbildība raksturo sabiedrības komercdarbības ietekmi uz vidi, sociālās un ar darbiniekiem saistītās aktivitātes, cilvēktiesību ievērošanu un pretkorupcijas un kukuļošanas novēršanas pasākumus.

Korporatīvās sociālās atbildības ziņojums ir sabiedrības Nefinanšu paziņojuma būtiska sastāvdaļa.

Atbildība pret darbiniekiem