Atbildīga uzņēmējdarbība

Rūpes par sabiedrību un darbiniekiem ir nozīmīgs Latvijas Gāzes veiksmīgas darbības pamats. Tā kā Latvijas Gāzes akcijas tiek kotētas biržā, mēs strikti ievērojam virkni nosacījumu attiecībā uz korporatīvās pārvaldības caurspīdīgumu un atklātumu, un iekšējās informācijas apriti un publiskošanu. Mēs pievēršam īpašu uzmanību profesionālās ētikas jautājumiem, kā arī, lai jebkurā saimnieciskās darbības izpausmē tiktu novērsta korupcijas un kukuļošanas iespēja, gan attiecībā uz sniegtajiem, gan saņemtajiem pakalpojumiem.

Personas datu aizsardzības jomā stingri ievērojam regulējumu gan nacionālā, gan Eiropas Savienības līmenī, un vienlaikus veicam samērīgus un proaktīvus pasākumus procesu pilnveidošanai.