Norēķinu sistēmas MECOMS ieviešana
02.03.2018.

Kandidātu atlases nolikums sarunu procedūrai, publicējot dalības uzaicinājumu,
“NORĒĶINU SISTĒMAS MECOMS IEVIEŠANA”
(identifikācijas Nr. A/S “Latvijas Gāze” 2018/1)