Anita Kaņepa

Revīzijas komitejas locekle
Anita Kaņepa

Dzimusi 1958. gada 10. jūlijā

Darba pieredze

Kopš 2017
AS “Latvijas Gāze” Revīzijas komiteja
komitejas locekle

Kopš 2016
SIA “AKA Revīzija”
Dalībniece, valdes locekle, atbildīgā zvērinātā revidente

Kopš 2008
Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija
Kvalitātes kontroliere

Kopš 1994

SIA “ARMA K Revidents Auditors”
Dalībniece, valdes priekšsēdētāja, atbildīgā zvērinātā revidente

Izglītība

1998 - 2000
Latvijas Universitāte
Maģistra grāds Sabiedrības vadībā

1976 - 1981
Latvijas Valsts Universitāte
Ekonomikas fakultāte

Kopš 1995. gada - Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas biedre