Benita Kudore

Revīzijas komitejas locekle
Benita Kudore

Dzimusi 1958. gada 21. decembrī

Darba pieredze

Kopš 2014
AS “Latvijas Gāze” Revīzijas komiteja
priekšsēdētāja un komitejas locekle

Kopš 1996
SIA “Benitas Kudores audits”
Direktore, valdes priekšsēdētāja, zvērināta revidente

1992 – 2000
SIA “HCT Automotive”
Galvenā grāmatvede

Izglītība

1994 - 1996
Latvijas Universitāte
Maģistra grāds biznesa vadībā

1977 - 1983
Latvijas Valsts Universitāte
Svešvalodu fakultāte

Kopš 1994. gada - Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas biedre