Juris Lapše

Revīzijas komitejas loceklis
Juris Lapše

Dzimis 1970. gada 25. jūnijā

Darba pieredze

2020. – pašlaik
Paula Stradiņa Klīniskās Universitātes slimnīca, Padomes loceklis

2003. – pašlaik
Rīgas Biznesa Skola, Padomnieku konventa neatkarīgais loceklis

2021. gads – pašlaik
Velo Sock Ltd., Padomes priekšsēdētājs

2020. – 2021.
Bērnu Klīniskās Universitātes slimnīca, Padomes loceklis

1993.-2019.
PricewaterhouseCoopers, zvērināts revidents
Kopš 2002., partneris

Izglītība

1988.-1998.
Ekonomikas maģistra grāds, Latvijas Universitāte

1998. – pašlaik
Zvērināts revidents
Latvijas Zvērinātu Revidentu asociācija

2019. – pašlaik
Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūts

1993.-2019.
Pricewaterhouse Coopers apmācības

Nepieder AS “Latvijas Gāze” akcijas.