Kirils Seļezņovs

Padomes priekšsēdētājs
Kirils Seļezņovs

Dzimis 1974. gada 23. aprīlī Ļeņingradā

DARBA PIEREDZE

1997 - 1998
SIA Baltijas finanšu kompānijas menedžeris, Sanktpēterburga

1998 - 1999
Naudas tirgus instrumentu tehniskais analītiķis; Investīciju un finanšu grupas Vadības, investīciju un attīstības kompānijas Akciju operāciju daļas vadošais vērtspapīru eksperts, Sanktpēterburga

1999 - 2000
AS Sanktpēterburgas jūras ostas Investīciju departamenta galvenais eksperts, Sanktpēterburga

2000 - 2001
AS Baltijas cauruļvadu sistēma (BCS) (vēlāk Augšvolgas Maģistrālo Naftasvadu BCS nodaļas) nodokļu politikas darba grupas vadītājs, Primorska

2001 - 2002
Vadības komitejas administrācijas vadītāja vietnieks – vadības komitejas priekšsēdētāja palīgs, AAS Gazprom

Kopš 2002. g. 15. aprīļa
Gāzes un šķidro ogļūdeņražu tirdzniecības un apstrādes departamenta vadītājs, AAS Gazprom

Kopš 2002. g. 27. septembra
Gāzes un šķidro ogļūdeņražu tirdzniecības un apstrādes departamenta vadītājs, AAS Gazprom; Vadības komitejas loceklis, AAS Gazprom

Kopš 2003. g. 20. marta
Gāzes un šķidro ogļūdeņražu tirdzniecības un apstrādes departamenta vadītājs, AAS Gazprom; Vadības komitejas loceklis, AAS Gazprom

DARBĪBA CITOS UZŅĒMUMOS

RAO UES Russia Direktoru valdes locekli

SIA Mezhregiongaz Ģenerāldirektos

IZGLĪTĪBA

1991 - 1997
Studējis D. F. Ustinova vārdā nosauktajā Baltijas valsts tehniskajā universitātē Sanktpēterburgā

1997
Absolvējis D. F. Ustinova vārdā nosauktajo Baltijas valsts tehnisko universitāti Sanktpēterburgā - Impulsu ierīču un automatizēto rotācijas līniju inženieriju

2002
Absolvējis Sanktpēterburgas Valsts universitāti – Kredītu teorija un finanšu vadība

AS Latvijas Gāze akcijas nepieder