Sebastians Grēblinghofs

Valdes loceklis, Valdes priekšsēdētāja vietnieks
Sebastians Grēblinghofs

Dzimis 1979. gada 28. janvārī Bohumā, Vācijā

DARBA PIEREDZE

Kopš 2016
AS Latvijas Gāze
Valdes loceklis, Valdes priekšsēdētāja vietnieks

2017
AS Conexus Baltic Grid
Valdes loceklis, Valdes priekšsēdētāja vietnieks

2016
Uniper Global Commodities SE
Viceprezidents gāzes piegādes un ieguves jautājumos

2014 – 2015
Panrusgas Gas Trading Plc.
Padomes loceklis

2013 – 2015
E.ON Global Commodities SE
Viceprezidents Gazprom eksporta jautājumos

2008 – 2013
E.ON Ruhrgas AG
Austrumu reģiona gāzes piegādes projektu nodaļas vadītājs

2007 – 2008
E.ON Gastransport GmbH
Vecākais projektu vadītājs

2006 – 2007
E.ON Ruhrgas AG
Stratēģiskās analīzes, koncepciju un atbalsta departamenta eksperts

2005 – 2006
Towers Perrin International Management Consultants
Partneris

IZGLĪTĪBA

2008
Svētās Katrīnas Koledža, Oksfordas Universitāte
Oksfordas Enerģētikas seminārs

2003
Norvēģijas Vadības augstskola BI, Sandvika
Naftas un energoekonomikas programma

1999 – 2004
Māstrihtas Universitāte, Nīderlande
Maģistra grāds ekonomikā

Nepieder AS Latvijas Gāze akcijas