Mērķis

Stiprināt Latvijas Gāzes koncerna līderpozīcijas Latvijas un Baltijas enerģijas tirgū, kļūstot par klientu pirmo izvēli starp dabasgāzes piegādātājiem un nodrošinot stabilāko dabasgāzes apgādi visam reģionam.

Vīzija

Uzlabot cilvēku dzīvi, piegādājot dabasgāzi dažādiem mērķiem dažādos segmentos, un veicināt dabasgāzes izvirzīšanos par nozīmīgu enerģijas avotu sabiedrības labumam.

Misija

Dot pienesumu Baltijas reģiona ekonomikai, nodrošinot uzticamu, drošu un elastīgu dabasgāzes piegādi mājsaimniecībām un uzņēmumiem par konkurētspējīgām cenām.

Vēsture

1862
1875
1939
1968
1990
1991
1997-2002
2002-2012
2016-2017
2017

Rīgā izveido pirmo deggāzes fabriku, kas nodrošina pilsētas apgaismošanu ar 678 laternām.

Izveido gāzes fabriku vietā, kur šobrīd atrodas Latvijas Gāze.

Gāzesvadu tīkla kopgarums pārsniedz 130 km.

Inčukalna pazemes krātuvē tiek iesūknēta pirmā dabasgāze.

Latvijas dabasgāzes patēriņš sasniedz rekordu — gandrīz 3 miljardus m³ gadā.

Tiek izveidots uzņēmums Latvijas Gāze.

Par uzņēmuma lielākajiem akcionāriem kļūst E.ON Ruhrgas, Gazprom un ITERA Latvija.

Latvijas Gāze iegulda 240 miljonus latu uzņēmuma attīstībā, kā arī tiek izbūvēti sadales gāzesvadi ar kopējo garumu 1400 km.

2016. gadā norisinās Latvijas Gāzes reorganizācijas pirmais posms un 2017. gada 2. janvārī tiek nodibināts pārvades sistēmas operators Conexus Baltic Grid.

Uzņēmuma dibināšanas rezultātā, no Latvijas Gāzes tika nodalīts dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas darbības virziens. AS Conexus Baltic Grid pārvalda Inčukalna pazemes gāzes krātuvi un dabasgāzes pārvades sistēmu, kas savieno Latvijas dabasgāzes tirgu ar Lietuvu, Igauniju un Krievijas Ziemeļrietumu reģionu.

AS Conexus Baltic Grid ir slēgta akciju sabiedrība, kuras akciju īpašumtiesības ir ierakstītas akcionāru reģistrā. Vairāk informācijas meklējiet: www.conexus.lv.


2017. gada 3. aprīlī tiek atvērts tirgus klientiem.

2017. gada decembrī notiek Latvijas Gāzes reorganizācijas otrais posms - tiek dibināts sadales sistēmas operators Gaso. AS Gaso ir vienīgais dabasgāzes sadales sistēmas operators Latvijā, kas nodrošina dabasgāzes piegādi no pārvades sistēmas līdz gala patērētājiem. AS Gaso nodrošina sadales infrastruktūras attīstību, dabasgāzes pieslēgumu izbūvi, sistēmas ekspluatāciju un dabasgāzes uzskaiti, kā arī avārijas dienesta darbību.

Uzņēmums reģistrēts Komercreģistrā 2017. gada 1. decembrī. AS Gaso ir Latvijas Gāzes 100% meitasuzņēmums, kurš saskaņā ar Enerģētikas likuma prasībām darbojas neatkarīgi no Latvijas Gāzes. Latvijas Gāzes akciju statuss pēc AS Gaso nodalīšanas palika nemainīgs. Vienīgā atšķirība ir tāda, ka Latvijas Gāzes akcionāri pēc reorganizācijas ir kļuvuši par koncerna īpašniekiem jeb netiešiem AS Gaso īpašniekiem.

Vairāk informācijas meklējiet www.gaso.lv.