Pieteikums valsts atbalsta saņemšanai par patērēto dabasgāzi 2022. gada JŪLIJĀ un AUGUSTĀ

(atrodams rēķinā pie objekta adreses, sākas ar A)
  • Lietotājs un Gazificētais objekts atbilst visām normatīvajos aktos (Likums, MK noteikumi) izvirzītajām prasībām valsts budžeta finansēta maksas par dabasgāzi samazinājuma saņemšanai;
  • Gazificētajā objektā dabasgāzi lieto mājsaimniecības lietotāji;
  • Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa un informācija sagatavota, balstoties uz faktisko dabasgāzes patēriņu Gazificētajā objektā un sadalījumā pa dabasgāzes lietotājiem Gazificētajā objektā.
  • Apliecinu, ka Gazificētais objekts neatbilst prasībām par, kuru var tikt saņemts centralizētās siltumapgādes pakalpojuma maksas samazinājums.

Kopējais patēriņš (2022. gada JŪLIJĀ) dzīvokļos ar patēriņu vidēji mēnesī virs 21 m3 

Kopējais patēriņš (2022. gada AUGUSTĀ) dzīvokļos ar patēriņu vidēji mēnesī virs 21 m3

Pārējais Gazificētajā objektā piegādātais dabasgāzes daudzums ir izmantots vajadzībām, uz kurām nav attiecināms maksas par dabasgāzi samazinājums. 

Lūdzu, aizpildiet sekojošos laukus kā Lietotāja pilnvarotais "Pārstāvis":

Ja nospiežot "Pieteikties" redzēsiet paziņojumu "Paldies! Jūsu pieteikums ir saņemts." Mēs esam saņēmuši Jūsu pieteikumu un neskaidrību gadījumā ar Jums sazināsies.