Investoriem

AS Latvijas Gāze tic, ka pasaulei ir jābalstās uz vērtībām, kuras ir patiesas, atklātas, vienlīdzīgas un sociāli atbildīgas. Lai īstenotu gan šos mērķus, gan realizētu ambiciozu uzņēmuma izaugsmi, AS Latvijas Gāze akcijas tiek kotētas NASDAQ Riga. Biržas izvirzītie patiesi augstie standarti ir viens no mūsu dzinuļiem, lai sasniegtu arvien jaunas virsotnes un ar atbildību un godīgu attieksmi rūpētos par saviem klientiem un investoriem un sabiedrību kopumā.

AS Latvijas Gāze finansiālās darbības pamatprincipi ir šādi:

  • konkurētspējīga dabasgāzes un pakalpojumu cena;
  • peļņa, kas ļauj veikt investīcijas un izmaksāt dividendes atbilstoši starptautiskajai dabasgāzes nozares praksei.