Investoriem

AS Latvijas Gāze finansiālās darbības pamatprincipi ir šādi:

  • konkurētspējīga dabasgāzes un pakalpojumu cena;
  • peļņa, kas ļauj veikt investīcijas un izmaksāt dividendes atbilstoši starptautiskajai dabasgāzes nozares praksei.