Dabasgāze veidojas un uzkrājas Zemes garozā, tā ir no ogļūdeņražiem sastāvoša gāze, kuras galvenā sastāvdaļa ir metāns un 0-20 % citi ogļūdeņraži. Dabasgāze ir visplašāk izmantotā deggāze pasaules tautsaimniecībā. Pirms dabasgāzes nonākšanas pie lietotājiem, tā tiek attīrīta atstājot tikai metānu - gāzi bez smaržas un krāsas. Lai izvairītos no bīstamām noplūdēm, dabasgāzei tiek pievienots specāls odorants (smaržviela) ar spēcīgu smaržu, lai varētu konstatēt dabasgāzes noplūdi.

Dabasgāze ir kvalitatīvs un augstas efektivitātes kurināmais, tās siltumspēja 1 kubikmetrā ir aptuveni 35 600 kJ un komplektā ar mūsdienīgām apkures ierīcēm tiek nodrošināta augsta efektivitāte un saudzīgs resursa patēriņš. Turklāt dabasgāzes sadegšanas atliekas sastāv tikai no oglekļa dioksīda un ūdens tvaikiem. Tieši tāpēc, dabasgāzi plaši izmanto rūpniecībā, tādā veidā izvairoties no atmosfēras piesārņošanas ar CO2 un citiem izmešiem. Turklāt dabasgāze ir lietošanā ērts energoresurss, kas ļauj viegli automatizēt degšanas procesus. Dabasgāze tiek izmantota dažādās ražošanas nozarēs, siltumapgādē, elektrības ražošanā, privātmāju apkurē, ūdens uzsildīšanā un ēdiena gatavošanā.

DABASGĀZES PRIEKŠROCĪBAS

 • Dabai draudzīgs kurināmais
  Lai arī dabasgāze nav atjaunojamais energoresurss, tomēr tā starp kurināmajiem rada viszemākos CO2, pelnu, sodrēju, smakas avotu un citu elementu izmešus. Tāpat par izmešu skaitu ir jādomā piegādes procesā. Dabasgāzes piegādes nodrošināšanai tiek izmantoti kompresori, kas rada mazākus izmešus, salīdzinot ar citu kurināmo piegādi.
 • Dabasgāzes piegāde ir ērta un bez enerģijas zudumiem
  Tā kā dabasgāze tiek piegādāta pa cauruļvadiem, tad tai nav enerģijas zudumu un Jūs iegūstat maksimālu enerģijas daudzumu. Dabasgāzes piegāde un patēriņš notiek automātiski – vienīgās rūpes ir apkures režīma iestatīšana, atkarībā no diennakts stundas, āra gaisa temperatūras un vēlamā komforta līmeņa.
 • Dabasgāzes apkures sistēma ir kompakta un nav vajadzīga telpa kurināmā uzglabāšanai.

DROŠĪBA

Ja sajūtat gāzes smaku un rodas aizdomas par gāzes noplūdi, nekavējoties jāatstāj telpas un jāzvana uz gāzes avārijas dienesta izsaukšanas numuru 114 vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālruni 112.

RĪCĪBA SAJŪTOT GĀZES SMAKU
DETEKTORI

 • Pareizi uzstādot un lietojot dabasgāzes iekārtas, dabasgāze ir droša un ērta. Tomēr zināšanas, kā rīkoties ārkārtas situācijas gadījumā, var glābt dzīvības. Neatkarīgi no tā, vai atrodaties mājās vai ārpus tām, ir dažas būtiskas darbības, kas jādara, ja rodas aizdomas par gāzes noplūdi.

KAS JĀZINA PAR GĀZES IEKĀRTU UZTURĒŠANU UN APKOPI

 • Dabasgāzes infrastruktūras un iekārtu uzturēšana labā tehniskā stāvoklī ir viens no drošas dabasgāzes apgādes priekšnosacījumiem. Latvijas teritorijā par dabasgāzes infrastruktūru rūpējas sadales sistēmas operators GASO. Dažādi remontdarbi, pārbaudes un diagnostika ir GASO meistaru ikdiena, tāpēc, lai pārliecinātos par infrastruktūras un mēraparātu tehnisko stāvokli uzņēmuma darbinieki veic regulāras pārbaudes, ierodoties pie dabasgāzers lietotājiem.
 • GASO darbiniekus var atpazīt pēc uzņēmuma logo uz darbinieka darba apģērba vai automašīnas. Pirms darbinieka ielaišanas ēkā vai pagalmā, lūdziet uzrādīt darbinieka apliecību.
  Ja tomēr rodas šaubas, pārliecināties par darbinieka ierašanās iemeslu un patiesumu, varat sazinoties ar sadales sistēmas operatoru GASO, zvanot uz tālruni 155 vai 67369938 (darba dienās no plkst. 8:00 līdz 18:00); pēc plkst. 18:00 un brīvdienās – 114.

KĀ ATPAZĪT SADALES SISTĒMAS OPERATORA GASO DARBINIEKUS

DABASGĀZES TIRGUS

Latvijas Gāze iepērk dabasgāzi klientiem nepieciešamajā daudzumā no ražotāja, savukārt saražotās dabasgāzes transportēšanu, līdz klientiem nodrošina pārvades un sadales operatori Conexus Baltic Grid un GASO.

 • Latvijas Gāze – Dabasgāzes vairumpircējs un tirgotājs, Publiskais tirgotājs ar lielāko mājsaimniecību klientu skaitu. Latvijas Gāze slēdz līgumus ar klientiem, izraksta rēķinus par visiem ar dabasgāzes tirdzniecību un transportēšanu saistītajiem pakalpojumiem.
 • Conexus Baltic Grid Pārvalda Inčukalna pazemes krātuvi un maģistrālos gāzesvadus, kas savieno Latviju ar Lietuvu, Igauniju un Krievijas Ziemeļreģionu.
 • GASO Dabasgāzes sadales sistēmas operators – nodrošina piegādi no pārvades sistēmas līdz gala patērētājam.

  ENERGOEFEKTIVITĀTE

  Ietaupīt vienu kWh ir vieglāk un lētāk nekā to saražot. Pētījumos noskaidrots, ka samazinot apkurināmās telpas temperatūru par 1° C iespējams ietaupīt līdz 5% no nepieciešamās enerģijas patēriņa. Ievērojot optimālos temperatūras režīmus dažādās ēkas vietās, ir iespējams panākt ievērojamu enerģijas ietaupījumu, vienlaikus saglabājot uzturēšanās komfortu.

  Šis un citi noderīgi padomi, kā gudri izmantot dabasgāzi un tērēt mazāk ir apkopoti sadaļā 

  ENERGOEGEKTIVITĀTE 

  2022. gadā laika posmā no janvāra līdz martam AS “Latvijas Gāze” iegādājās dabasgāzi no PAS “Gazprom” atbilstoši noslēgtā ilgtermiņa dabasgāzes piegāžu līguma nosacījumiem. Sākot ar 2022. gada aprīli līdz oktobrim AS “Latvijas Gāze”, atļautā normatīvā regulējuma ietvaros, iepirka dabasgāzi, t.sk. Krievijas izcelsmes, no citiem alternatīviem dabasgāzes piegādātājiem. Sākot ar 2022. gada oktobri AS “Latvijas Gāze” iegādājas dabasgāzi, kas nav Krievijas izcelsmes, no citiem alternatīviem dabasgāzes piegādātājiem (divpusēji līgumi ar dabasgāzes piegādātājiem no ES dalībvalstīm, LNG piegādes, dabasgāzes birža GetBaltic).