Rūpējoties par to, lai resursi tiktu ne tikai patērēti, bet arī saglabāti un attīstīti, Latvijas Gāze, kā atbildīgs un uzticams uzņēmums, savā darbībā ievēro ilgtspējības principus. Mūsu mērķis ir strādāt tā, lai nākamajām paaudzēm nodotu labvēlīgu vidi, kurā augt un attīstīties gan kā indivīdiem, gan sabiedrībai kopumā. 

Rūpes par sabiedrību un darbiniekiem ir nozīmīgs Latvijas Gāze veiksmīgas darbības pamats. Mēs pievēršam īpašu uzmanību profesionālās ētikas jautājumiem, kā arī, lai jebkurā saimnieciskās darbības izpausmē, tiktu izskausta korupcijas un kukuļošanas iespēja, gan attiecībā uz sniegtajiem, gan saņemtajiem pakalpojumiem. Personas datu aizsardzības jomā stingri ievērojam regulējumu gan nacionālā, gan Eiropas Savienības līmenī, un vienlaikus veicam samērīgus un proaktīvus pasākumus procesu pilnveidošanai. Latvijas Gāze pārvaldībā ir integrētas ANO Global Compact ietvertās vērtības.

CILVĒKS

Darbinieku veselība, drošība un apmierinātība ir uzņēmuma prioritāte. Esam par dzimumu un vecumu līdztiesību, labiem darba apstākļiem un darbinieku veselības un izaugsmes veicināšanu. Tāpat mums ir svarīga mūsu klientu apmierinātība, rūpējamies par produktu attīstīšanu, lai klientiem piedāvātu piemērotākos un ekonomiski izdevīgākos risinājumus. Mūsu uzņēmuma vīzija ir uzlabot sabiedrības labbūtību, veicinot dabasgāzes izmantošanu kā augstas lietderības un tīras enerģijas avotu ceļā uz klimatneitralitāti.

  • Visiem darbiniekiem tiek nodrošināti labumi un sociālās garantijas atbilstoši Darba koplīguma nosacījumiem, kas noslēgts starp Latvijas Gāze un arodbiedrību, papildus Darba likumā noteiktajam;
  • Tiek veicināta darbinieku profesionālā izaugsme, nodrošinot iespēju piedalīties apmācībās un semināros;
  • Katru gadu veicam pētījumu, lai noskaidrotu klientu apmierinātību ar uzņēmumu un varētu uzlabot piedāvātos produktus un pakalpojumus.

VIDE

Dabasgāzei ir nozīmīga loma klimata mērķu sasniegšanā un Zaļā kursa īstenošanā. Dabasgāze aizvieto videi mazāk draudzīgus enerģijas avotus un tās infrastruktūra ir piemērota videi draudzīgu energoresursu attīstībai, tādiem kā biometāns un ūdeņradis, padarot dabasgāzi par labāko pārejas resursu ceļā uz klimatneitrālu enerģiju. Latvijas Gāze piedalās dažādās iniciatīvās un aktivitātēs, kas vērstas uz vides saglabāšanu un uzlabošanu. Mēs esam atbildīgi ne tikai par sniegtajiem pakalpojumiem, bet arī par vidi, kurā dzīvojam un kuru izmantojam.

EKONOMIKA UN PĀRVALDĪBA

Uzņēmums īsteno caurspīdīgu vadību, ievērojot korporatīvās pārvaldības principus un augstus ētikas standartus. Latvijas Gāze sadarbojas ar uzticamiem un atbildīgiem partneriem, izvērtējot to reputāciju. Uzņēmums vērtē arī savu reputāciju un veic klientu apmierinātības pētījumus, lai attīstītu savus produktus un klientiem varētu piedāvāt augstākās kvalitātes pakalpojumus. Mūsu mērķis ir dot pienesumu Baltijas reģiona ekonomikai, nodrošinot uzticamu, drošu un elastīgu dabasgāzes piegādi mājsaimniecībām un uzņēmumiem par konkurētspējīgām cenām. Darbiniekiem tiek nodrošinātas apmācības par sankciju un naudas atmazgāšanas novēršanas sistēmu, riskiem un veicamajiem pasākumiem.