Maksājumi par dabasgāzi jāveic līdz katra mēneša 20. datumam. 

  Klientu portālā

  • Visērtāk maksājumu veikt KLIENTU PORTĀLĀ 
   Klientu portālā pieejama aktuālā informācija par summu samaksai vai pārmaksu, maksājumu vēsturi un pieejami norēķinu dokumenti.

  Mājas lapā

  • VEIKT MAKSĀJUMU, norādot abonenta numuru vai līguma numuru, izmantojot šo maksājumu veidu ir iespējams apmaksāt arī cita klienta, piemēram, savu vecāku vai vecvecāku rēķinu.

  Maksājumu var veikt tikai par objektu, kuram ir aktīvs dabasgāzes tirdzniecības līgums. Ja līgums ir pārtraukts un Jums jāveic noslēguma rēķina apmaksa, aicinām to darīt klientu portālā vai izmantojot kādu citu maksājumu iespēju.

  Citi maksājumu veidi

  • Jūsu internetbankā (Latvijas Gāze norēķinu konti)
  • Veikalos Maxima, Narvesen, banku filiālēs un Latvijas Pasts filiālēs

  Veicot maksājumu, neaizmirstiet norādīt savu abonenta numuru, tas nepieciešams, lai atpazītu maksājumu, arī maksājot par vairākiem objektiem, norādiet katra objekta abonenta numuru un maksājuma summu. 

  Norēķinu veidi

  Piedāvājam divus norēķinu veidus –  Izlīdzinātais maksājums un Rēķins. Norēķinu veidu var nomainīt klientu portālā, nosūtot pieteikumu brīvā formā sadaļā Nosūtīt ziņojumu

  Izlīdzinātais maksājums


  Labākā izvēle, ja vēlaties katru mēnesi maksāt vienādu, iepriekš zināmu summu un nevēlaties katru mēnesi iesniegt skaitītāja rādījumus. Ar Izlīdzināto maksājumu ir vieglāka izdevumu prognozēšana un lielāka drošības sajūta.

  Izlīdzinātā maksājuma summa tiek aprēķināta individuāli, atbilstoši Jūsu vidējam dabasgāzes patēriņam un skaitītāja atļautajai slodzei. Ar Izlīdzināto maksājumu Jūs kopumā samaksāsiet tikpat, cik patērēsiet, jo perioda beigās tiek veikts pārrēķins un tiek aprēķināta pārmaksa vai nesamaksātā summa. Ja reālais patēriņš periodā ir bijis mazāks nekā iepriekš noteiktais, nākamā perioda pirmajos mēnešos var neveikt maksājumus pārmaksātās summas apmērā, bet, ja reālais patēriņš ir lielāks, starpība ir jāpiemaksā norādītajā termiņā.

  Pārskata periods katram var būt individuāls un var nesakrist ar kalendāro gadu. Ja tikko tiek uzsākta dabasgāzes lietošana, izlīdzinātais maksājums tiek noteikts individuāli vienojoties vai pēc vidējiem patēriņiem līdzīgos gadījumos.

  • Ziņojiet skaitītāja rādījumus:
   1 x gadā uz pārskata perioda beigām, ja dabasgāzes gada patēriņš ir līdz 250 m3
   (dabasgāzi izmantojat ēdiena gatavošanai);
   3 x gadā uz pārskata perioda beigām un tarifu maiņu: uz 30. jūniju un 31. decembri, ja dabasgāzes gada patēriņš ir virs 250 m3 (dabasgāzi izmantojat ūdens uzsildīšanai vai apkurei).

  Lai nepalaistu garām skaitītāju ziņošanas brīdi, klientiem tiks nosūtīti atgādinājumi. Precīzākai faktiski patērētās dabasgāzes uzskaitei Jūs varat ziņot skaitītāja rādījumus katru mēnesi. Reģistrējieties klientu portālā, lai saņemtu atgādinājumus elektroniski. Vairāk par skaitītāju rādījumu ziņošanu.

  • Katru mēnesi līdz 20. datumam veiciet izlīdzināto maksājumu.
  • Pārskata perioda beigās saņemiet pārskatu ar pārrēķinu, kurā salīdzināsim faktiski patērēto dabasgāzes daudzumu ar apmaksāto. Ja pārskatā ir aprēķināta nesamaksātā summa, tad tā ir jāsamaksā līdz nākamā norēķinu perioda 20. datumam. Savukārt, ja ir aprēķināta pārmaksa, tad tā samazinās turpmāk veicamos maksājumus par pārskatā norādīto pārmaksāto summu. Jaunajā pārskatā aprēķināsim un iekļausim arī jaunu izlīdzinātā maksājuma summu, ņemot vērā uz to brīdi spēkā esošus tarifus.
  Rēķins


  Labākā izvēle, ja vēlaties katru mēnesi maksāt, tieši tik, cik konkrēti šajā mēnesī patērējāt.

  Šim norēķinu veidam ir raksturīgs svārstīgums ikmēneša maksājumos, tāpēc, ja dabasgāzi lietojat apkurei, rūpīgi izvērtējiet maksāšanas iespējas, pirms izvēlaties šo norēķinu veidu. Jo rēķins par dabasgāzi ziemas mēnešos patēriņa pieauguma dēļ var būt krietni lielāks par rēķiniem vasarā.  

  • Ziņojiet skaitītāja rādījumus no kārtējā mēneša 27. datuma līdz nākamā mēneša 1. darba dienai.  Klientiem ar norēķinu veidu Rēķins, atgādinājumi tiek sūtīti tikai uz e-pastu. Ja skaitītāja rādījumi netiks ziņoti noteiktajā laikā, rēķins tiks izrakstīts, pamatojoties uz sadales sistēmas operatora AS “Gaso” aprēķināto patēriņu. Skaitītāja rādījumi jānodod arī tad, ja dabasgāzi neesat patērējis. 
  • Saņemiet rēķinu līdz 10.-15. datumam e-pastā un klientu portālā bezmaksas vai pa pastu. Maksa par ikmēneša rēķina nosūtīšanu pa pastu saskaņā ar www.lg.lv publicēto cenrādi (šobrīd 1.00 €).
  • Līdz 20. datumam apmaksājiet rēķinu.
  Kā rīkoties, ja ir izveidojusies pārmaksa?

  Pārmaksas gadījumā tā tiek novirzīta uz nākamo norēķinu perioda maksājumu un nākamajā maksājuma dokumentā summa samaksai tiks norādīta, ņemot vērā pārmaksu. Jums nav jāveic maksājumi, kamēr tos nosedz pārmaksātā summa.

  Ja Jūs vēlaties pārcelt pārmaksu uz citu abonenta numuru, lūdzam aizpildīt un atsūtīt mums pārmaksas pieteikumu izmantojot klientu portālu mans.lg.lv vai uz e-pasta adresi [email protected].

  Ja īpašumam mainās īpašnieks vai īrnieks un, ja Jums ir izveidojusies pārmaksa, un Jūs nepārslēgsiet līgumu ar Latvijas Gāzi citā adresē, lūdzam aizpildīt un atsūtīt mums pieteikumu līguma izbeigšanai un pieteikumu pārmaksas atgūšanai, norādot visu informāciju pārmaksas izmaksas pārskaitījumam uz norēķinu kontu. Ja pārmaksātā summa ir lielāka par 300 EUR, lūdzam pieteikumu līguma izbeigšanai sūtīt mums uz e-pasta adresi [email protected] ar drošu elektronisko parakstu vai pa pastu, adresējot AS "Latvijas Gāze", Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009.

  Papildu pakalpojumu izcenojumi
  PakalpojumsAprakstsMaksa
  Gada pārskata saņemšana e-pastāGada pārskatu par patērēto dabasgāzi saņemsiet uz Jūsu norādīto e-pasta adresi. Gada pārskats būs pieejams arī klientu portālā.Bezmaksas
  Gada pārskata saņemšana pa pastuGada pārskatu par patērēto dabasgāzi saņemsiet uz Jūsu norādīto pasta adresi.Bezmaksas
  Rēķina saņemšana e-pastāIkmēneša rēķinu par patērēto dabasgāzi saņemsiet uz Jūsu norādīto e-pasta adresi. Rēķins būs pieejams arī klientu portālā.Bezmaksas
  Rēķina saņemšana pa pastuIkmēneša rēķinu par patērēto dabasgāzi saņemsiet uz Jūsu norādīto pasta adresi.

  no 2020.gada 1.janvāra - 1.00 EUR

  Skaitītāja rādījumu ziņošanas aicinājuma saņemšana e-pastāAicinājumu ziņot dabasgāzes skaitītāja rādījumu saņemsiet uz Jūsu norādīto e-pasta adresi.Bezmaksas
  Skaitītāja rādījumu ziņošanas aicinājuma saņemšana pa pastuAicinājumu ziņot dabasgāzes skaitītāja rādījumu saņemsiet uz Jūsu norādīto pasta adresi.no 2022.gada 1.oktobra - 1.00 EUR
  Parāda apstrādes vēstules saņemšana e-pastāAtgādinājuma saņemšana e-pastā par neapmaksātu maksājuma summu.Bezmaksas
  Parāda apstrādes vēstules (atgādinājuma, brīdinājuma) saņemšana pa pastuAtgādinājuma, brīdinājuma saņemšana pa pastu par neapmaksātu maksājuma summu.

  no 2020.gada 1.janvāra - 1.00 EUR

  Maksa norādīta par vienu vēstuli ar PVN 21%