Maksājumi par dabasgāzi jāveic līdz katra mēneša 20. datumam. 

  Klientu portālā

  • Visērtāk maksājumu veikt KLIENTU PORTĀLĀ 
   Klientu portālā pieejama aktuālā informācija par summu samaksai vai pārmaksu, maksājumu vēsturi un pieejami norēķinu dokumenti.

  Mājas lapā

  • VEIKT MAKSĀJUMU, norādot abonenta numuru vai līguma numuru, izmantojot šo maksājumu veidu ir iespējams apmaksāt arī cita klienta, piemēram, savu vecāku vai vecvecāku rēķinu.

  Maksājumu var veikt tikai par objektu, kuram ir aktīvs dabasgāzes tirdzniecības līgums. Ja līgums ir pārtraukts un Jums jāveic noslēguma rēķina apmaksa, aicinām to darīt klientu portālā vai izmantojot kādu citu maksājumu iespēju.

  Citi maksājumu veidi

  • Jūsu internetbankā (Latvijas Gāze norēķinu konti)
  • Veikalos Maxima, Narvesen, banku filiālēs un Latvijas Pasts filiālēs

  Veicot maksājumu, neaizmirstiet norādīt savu abonenta numuru, tas nepieciešams, lai atpazītu maksājumu, arī maksājot par vairākiem objektiem, norādiet katra objekta abonenta numuru un maksājuma summu. 

  Norēķinu veidi

  Rēķins

  Šis norēķinu veids paredz ikmēneša rēķina saņemšanu, balstoties uz Jūsu faktisko vai Gaso aprēķināto patēriņu. Galvenā priekšrocība ir skaidri norēķini, Jūs katru mēnesi zināsiet cik ir jāmaksā.

  • Jums ir iespēja ziņot skaitītāja rādījumus no kārtējā mēneša 27. datuma līdz nākamā mēneša 1. darba dienai.  Atgādinājumi tiek sūtīti tikai uz e-pastu. Ja skaitītāja rādījumi netiks ziņoti noteiktajā laikā, rēķins tiks izrakstīts, pamatojoties uz sadales sistēmas operatora AS “Gaso” aprēķināto patēriņu. Skaitītāja rādījumi jānodod arī tad, ja dabasgāzi neesat patērējis. 
  • Saņemiet rēķinu līdz 10.-15. datumam e-pastā un klientu portālā bezmaksas vai pa pastu. Maksa par ikmēneša rēķina nosūtīšanu pa pastu saskaņā ar www.lg.lv publicēto cenrādi.
  • Līdz 20. datumam apmaksājiet rēķinu.
  Izlīdzinātais maksājums (līdz 31.03.2023)

  Šis norēķinu veids paredz 12 mēnešus (var būt arī cits mēnešu skaits) maksāt vienādu, iepriekš zināmu summu, kas tiek aprēķināta ņemot vērā prognozēto vidējo mēneša patēriņu un spēkā esošus tarifus Izlīdzinātā maksājuma noteikšanas brīdī. Tātad, tā ir maksājuma prognoze nākamajam periodam.

  Pārskata perioda beigās tiek veikts pārrēķins par šiem 12 mēnešiem, kurā tiek salīdzināts klienta faktiski patērētais dabasgāzes daudzums ar apmaksāto. Ja iztērēts vairāk nekā prognozēts vai ir kāpusi dabasgāzes cena, pārskatā būs aprēķināta nesamaksātā summa, kuru jāpiemaksā norādītajā termiņā. Savukārt, ja dabasgāzes cena ir samazinājusies, vai faktiskais patēriņš ir bijis mazāks par prognozēto, tad būs aprēķināta pārmaksa, kas samazinās turpmāk veicamos maksājumus par pārskatā norādīto pārmaksāto summu.

  Šis norēķinu veids ir ērts, kamēr tarifi katru pusgadu būtiski nemainās, jo tad perioda beigās neveidojās lielā starpība un summa samaksai, kuru ir jāapmaksā līdz noteiktam datumam. Taču pēdējā pusotra gada laikā sākas straujš dabasgāzes cenas kāpums biržā, tāpēc, lai veicinātu klientu izpratni par veicamajiem norēķiniem un dotu iespēju sekot līdzi tiem ikmēnesi, neatliekot risinājumu meklēšanu uz vēlāku laiku, pieņēmām lēmumu no šī norēķinu veida atteikties, pārejot uz norēķiniem pēc ikmēneša rēķiniem.

  Izlīdzinātā maksājuma metode pieejama līdz 2023. gada 31. martam klientiem, kas pieteicās tā saglabāšanai. Pieteikšanās laiks ir beidzies. 

  Kā rīkoties, ja ir izveidojusies pārmaksa?

  Pārmaksas gadījumā tā tiek novirzīta uz nākamo norēķinu perioda maksājumu un nākamajā maksājuma dokumentā summa samaksai tiks norādīta, ņemot vērā pārmaksu. Jums nav jāveic maksājumi, kamēr tos nosedz pārmaksātā summa.

  Ja Jūs vēlaties pārcelt pārmaksu uz citu abonenta numuru, lūdzam aizpildīt un atsūtīt mums pārmaksas pieteikumu izmantojot klientu portālu mans.lg.lv vai uz e-pasta adresi info@lg.lv.

  Ja īpašumam mainās īpašnieks vai īrnieks un, ja Jums ir izveidojusies pārmaksa, un Jūs nepārslēgsiet līgumu ar Latvijas Gāzi citā adresē, lūdzam aizpildīt un atsūtīt mums pieteikumu līguma izbeigšanai un pieteikumu pārmaksas atgūšanai, norādot visu informāciju pārmaksas izmaksas pārskaitījumam uz norēķinu kontu. Ja pārmaksātā summa ir lielāka par 300 EUR, lūdzam pieteikumu līguma izbeigšanai sūtīt mums uz e-pasta adresi info@lg.lv ar drošu elektronisko parakstu vai pa pastu, adresējot AS "Latvijas Gāze", Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009.

  Papildu pakalpojumu izcenojumi
  PakalpojumsAprakstsMaksa
  Gada pārskata saņemšana e-pastāGada pārskatu par patērēto dabasgāzi saņemsiet uz Jūsu norādīto e-pasta adresi. Gada pārskats būs pieejams arī klientu portālā.Bezmaksas
  Gada pārskata saņemšana pa pastuGada pārskatu par patērēto dabasgāzi saņemsiet uz Jūsu norādīto pasta adresi.Bezmaksas
  Rēķina saņemšana e-pastāIkmēneša rēķinu par patērēto dabasgāzi saņemsiet uz Jūsu norādīto e-pasta adresi. Rēķins būs pieejams arī klientu portālā.Bezmaksas
  Rēķina saņemšana pa pastu*Ikmēneša rēķinu par patērēto dabasgāzi saņemsiet uz Jūsu norādīto pasta adresi.

  1.00 EUR*

  Skaitītāja rādījumu ziņošanas aicinājuma saņemšana e-pastāAicinājumu ziņot dabasgāzes skaitītāja rādījumu saņemsiet uz Jūsu norādīto e-pasta adresi.Bezmaksas
  Parāda apstrādes vēstules saņemšana e-pastāAtgādinājuma saņemšana e-pastā par neapmaksātu maksājuma summu.Bezmaksas
  Parāda apstrādes vēstules (atgādinājuma, brīdinājuma) saņemšana pa pastuAtgādinājuma, brīdinājuma saņemšana pa pastu par neapmaksātu maksājuma summu.

  no 2020.gada 1.janvāra - 1.00 EUR

  Maksa norādīta par vienu vēstuli ar PVN 21%

  * Rēķina saņemšana pa pastu klientiem, kuriem dabasgāzes vidējais ikmēneša patēriņš gazificētajā objektā 12 mēnešu periodā ir:
  1) lielāks par 42 kWh /mēnesī (4 m3/mēnesī) – bez maksas līdz 2022.gada 31.decembrim;
  2) mazāks vai vienāds ar 42 kWh/mēnesī (4 m3/mēnesī) – bez maksas līdz 2023.gada 30.aprīlim.