Saņemiet ikmēneša rēķinu, balstoties uz Jūsu faktisko vai Gaso aprēķināto patēriņu. Galvenā priekšrocība ir skaidri norēķini - katru mēnesi zināsiet cik ir jāmaksā.

Maksājumi par dabasgāzi jāveic līdz katra mēneša 20. datumam.

  Norēķinu kārtība
  • Nosūtīsim rēķinu līdz 10.-15. datumam e-pastā un klientu portālā. Rēķinu iespējams saņemt arī pa pastu, bet jāņem vērā, ka tad to saņemsiet vēlāk un saskaņā ar zemāk norādītajiem izcenojumiem.
  • Apmaksājiet rēķinu līdz katra mēneša 20. datumam
  MAKSĀJUMU VEIKŠANAS IESPĒJAS
  KLIENTU PORTĀLĀ
  pieejama aktuālā informācija par summu samaksai

  Portālā uzglabāsies veikto maksājumu vēsture.

  Tā pat arī informācija par pārmaksu un pieejami norēķinu dokumenti.

  MĀJAS LAPĀ
  norādot abonenta numuru vai līguma numuru

  Maksājumu var veikt tikai par objektu, kuram ir aktīvs dabasgāzes tirdzniecības līgums.

  Ja līgums ir pārtraukts un Jums jāveic noslēguma rēķina apmaksa, aicinām to darīt klientu portālā vai izmantojot kādu citu maksājumu iespēju.

  INTERNETBANKĀ
  Uz Latvijas Gāze norēķinu kontu

  Veicot maksājumu, neaizmirstiet norādīt savu abonenta numuru, tas nepieciešams, lai atpazītu maksājumu.

  Maksājot par vairākiem objektiem, norādiet katra objekta abonenta numuru un maksājuma summu.

  TIRDZNIECĪBAS VIETĀS
  5 dažādos mazumtirdzniecības tīklu veikalos un Latvijas Pasta nodaļās.

  Lai veiktu maksājumu jānoskenē svītrkods, kas pieejams saņemtajā norēķinu dokumentā. Norēķinus iespējams veikt gan skaidrā naudā, gan ar bankas karti.

  Maksa par pakalpojumu tiek piemērota saskaņā ar tirdzniecības vietā noteikto cenrādi

  Radās jautājums par norēķiniem?

  Jautājumi un atbildes

  Kā veidojas cena par dabasgāzi

  Maksājumu par dabasgāzi veido piecas komponentes – dabasgāzes cena, ko ietekmē resursa cenas svārstības pasaules tirgos, maksa par pārvades pakalpojumiem, sadales operatora pakalpojumi, kā arī akcīzes un pievienotās vērtības nodoklis, ko regulē valsts. Dabasgāzes cenu nosaka brīvais tirgus un tā svārstās atkarībā no globālās situācijas, jo ir piesaistīta Eiropas gāzes biržu indeksiem.

  Dabasgāzes cena ir  vienīgā komponente, kas atšķiras starp dabasgāzes tirgotājiem.

  Kopējo maksājumu veido sekojošas komponentes:

  Dabasgāzes cena

  Gāzes tirdzniecības cena kopā ar uzglabāšanas un pārvades jaudas sistēmu pakalpojumu izmaksām.
  Ir atkarīga no dabasgāzes cenām biržā.

  Pārvade – izejas punkts

  Maksa par dabasgāzes transportēšanu maģistrālajos vados. Nosaka AS Conexus Baltic Grid

  Sadale – fiksētā maksa

  Maksa par sadales sistēmas uzturēšanu (gāzesvadu, sadales iekārtu rekonstrukcija un uzturēšana, Avārijas dienesta darbs). Fiksētās daļas tarifs atkarīgs no atļautās maksimālās slodzes. Tarifus nosaka AS Gaso

  Sadale – mainīgā daļa

  Maksa par dabasgāzes transportēšanu sadales vados. Nodrošina dabasgāzes piegādi līdz klienta piederības robežai. Mainīgās daļas tarifs atkarīgs no patēriņa grupas. Tarifus nosaka AS Gaso

  Akcīzes nodoklis

  Nosaka un regulē valsts. Akcīzes nodokļa likmes

  PVN 21%

  Ar PVN 21% apmērā tiek aplikts kopējais maksājums par dabasgāzi. Nosaka un regulē valsts. Pievienotās vērtības nodoklis

  Valsts noteiktie un regulētie tarifi
  Pārvades - izejas punkts

  AS Conexux Baltic Grid tarifi

  0.0019297 EUR/kWh

  Sadale – fiksētā maksa

  AS Gaso tarifi

  Fiksētā daļa atkarībā no atļautās slodzes:
  Atļautā slodze,
  m3/h
  Sadale - fiksētā maksa
  bez PVN 21%, EUR/mēnesī
  Sadale - fiksētā maksa
  ar PVN 21%, EUR/mēnesī
  Līdz 63.303.99
  6,1 - 109.0911.00
  10,1 - 1614.5217.57

  16,1 - 2522.1526.80

  25,1 - 4032.9039.81

  Fiksētā maksa jāmaksā katru mēnesi neatkarīgi no tā, ir vai nav bijis patēriņš.
  Norāde par atļauto slodzi ir redzama uz skaitītāja (Qmax).


  Sadale – mainīgā daļa

  AS Gaso tarifi

  Mainīgā daļa atkarībā no patēriņa, EUR/kWh:
  0 - 2635 kWh
  (0 - 250 m³)
  2635.1 - 263450 kWh
  (250.01 - 25000 m³)

  0.02295030.0089199

  Akcīzes nodoklis

  Akcīzes nodokļa likmes

  0.00165 EUR/kWh
  PVN 21%

  Pievienotās vērtības nodoklis

  Ar PVN 21% apmērā tiek aplikts kopējais maksājums par dabasgāzi.
  Papildu pakalpojumu izcenojumi
  PakalpojumsAprakstsMaksa
  Rēķina saņemšana e-pastāIkmēneša rēķinu par patērēto dabasgāzi saņemsiet uz Jūsu norādīto e-pasta adresi. Rēķins būs pieejams arī klientu portālā.Bezmaksas
  Rēķina saņemšana pa pastu*Ikmēneša rēķinu par patērēto dabasgāzi saņemsiet uz Jūsu norādīto pasta adresi.

  līdz 2023.gada 30.aprīlim -1.00 EUR*

  no 2023.gada 1.maija - 2.00 EUR

  Skaitītāja rādījumu ziņošanas aicinājuma saņemšana e-pastāAicinājumu ziņot dabasgāzes skaitītāja rādījumu saņemsiet uz Jūsu norādīto e-pasta adresi.Bezmaksas
  Parāda apstrādes vēstules saņemšana e-pastāAtgādinājuma saņemšana e-pastā par neapmaksātu maksājuma summu.Bezmaksas
  Parāda apstrādes vēstules (atgādinājuma, brīdinājuma) saņemšana pa pastuAtgādinājuma, brīdinājuma saņemšana pa pastu par neapmaksātu maksājuma summu.

  līdz 2023.gada 30.aprīlim -1.00 EUR

  no 2023.gada 1.maija - 2.00 EUR

  Maksa norādīta par vienu vēstuli ar PVN 21%

  * Rēķina saņemšana pa pastu klientiem, kuriem dabasgāzes vidējais ikmēneša patēriņš gazificētajā objektā 12 mēnešu periodā ir:
  1) lielāks par 42 kWh /mēnesī (4 m3/mēnesī) – bez maksas līdz 2022.gada 31.decembrim;
  2) mazāks vai vienāds ar 42 kWh/mēnesī (4 m3/mēnesī) – bez maksas līdz 2023.gada 30.aprīlim.