Dabasgāzes tirdzniecības līgumu var noslēgt persona, kurai ir objekta īpašuma, lietošanas vai valdījuma tiesības.

Visātrāk un ērtāk līgumu noslēgt elektroniski! Līgumu nosūtīsim uz Jūsu norādīto e-pasta adresi 5 darba dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas brīža.

Noslēgt līgumu

Jauns līgums

Ja Jums nav pieejama internetbanka vai e-paraksts, līgumu varat noslēgt, aizpildot pieteikumu līguma slēgšanai un atsūtot to parakstītu skenētā vai fotografētā veidā mums uz e-pasta adresi info@lg.lv, vai pa pastu uz Aristida Briāna iela 6, Rīgā, Latvija, LV-1001 - mēs sagatavosim un nosūtīsim līgumu uz Jūsu norādīto e-pasta vai pasta adresi.

Kas jādara, ja īpašums tiek pārdots?

Ja īpašumam mainās īpašnieks (vai īrnieks), iepriekšējam dabasgāzes lietotājam jāpārtrauc saistības, bet jaunajam lietotājam – jānoslēdz līgums par dabasgāzes izmantošanu.

Ja iepriekšējam lietotājam – gazificētā objekta īpašniekam, nav izbeigts līgums ar Latvijas Gāze, jaunajam lietotājam lūdzam iesniegt īpašnieka piekrišanu līguma slēgšanai (piekrišana līguma noslēgšanai – ja īpašnieks ir juridiskā persona).

Kas jādara iepriekšējam lietotājam (pārdevējam)?

  1. Kopā ar jauno lietotāju (pircēju, īrnieku) aizpilda un paraksta rādījumu fiksācijas aktu vai citu dokumentu, kurā fiksēti komercuzskaites mēraparāta rādījumi lietotāju maiņas brīdī;
  2. Dokumentu kopā ar aizpildītu un parakstītu pieteikumu līguma pārtraukšanai iesniedz Latvijas Gāzei (sūtot pa pastu vai uz e-pastu);
  3. Saņemot pārskatu, norēķinās par pakalpojumiem. Vēršam uzmanību, veikt gala aprēķinu un nosūtīt Jums norēķinu dokumentu apmaksai varēsim tikai nākamajā mēnesī pēc līguma pārtraukšanas, kad saņemsim gala norēķiniem nepieciešamo informāciju par patēriņu adresē no Gaso. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām norēķinu periodā patērēto dabasgāzi kWh sadales sistēmas operators Gaso nosaka, periodā uzskaitīto dabasgāzes daudzumu m3 reizinot ar mēneša vidējo svērto siltumspēju siltumspējas zonā, tāpēc veikt patēriņa aprēķinu ātrāk nav iespējams.
Kas jādara iegādājoties īpašumu?
  1. Kopā ar iepriekšējo lietotāju aizpilda un paraksta rādījumu fiksācijas aktu vai citu dokumentu, kurā fiksēti komercuzskaites mēraparāta rādījumi lietotāju maiņas brīdī;
  2. Dokumentu iesniedz Latvijas Gāzei, slēdzot līgumu par dabasgāzes izmantošanu.
Kas jādara, ja vēlos pieslēgt dabasgāzi savam mājoklim?

Mājokļa būvniecība vai labiekārtošana ir gana sarežģīts process, un ir daudz svarīgu jautājumu, kas jāņem vērā vēl pirms mājokļa iegādes vai būvniecības uzsākšanas. Zemāk uzskaitīti 5 svarīgākie soļi dabasgāzes padeves ierīkošanai mājoklī.

Svarīgi atcerēties, ka par gāzes apkures pieslēgšanas iespējām jāsāk domāt jau laikus, jo jārēķinās ir gan ar dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu, gan ierīkošanai paredzēto laiku.

Ja esat izlēmis par labu dabasgāzes izmantošanai savā mājoklī, Jūs varat visas formalitātes un ierīkošanas darbus uzticēt kādam gāzes apkures pieslēguma projektēšanas un izbūves uzņēmumam, vai iespēju robežās veikt šos darbus pats.

Pieslēguma ierīkošanas process

  1. Jānoskaidro, vai Jūsu īpašuma tuvumā atrodas sadalošie jeb ielas gāzesvadi, kas nodrošina gāzes piegādi tuvākajām mājām. Ja tomēr neesat pārliecināts sazinieties ar GASO (vienīgais dabasgāzes sadales sistēmas operators Latvijā). Gāzes pieslēguma ierīkošana Jūsu īpašumam ir atkarīgas no gāzesvada atrašanās vietas. Jo gāzes vads tuvāk, jo lielākas izredzes, ka gāze sasniegs Jūsu īpašumu, un pieslēguma būvniecības izmaksas būs mazākas.
  2. Ja atbilde no GASO ir pozitīva, un gāzes piegāde Jūsu mājoklim ir iespējama, jāraksta iesniegums GASO, lai uzņēmums izstrādā iekšvadu projektēšanas un būvniecības tehniskos noteikumus. Lai pieslēgtu dabasgāzi dzīvokļa apkurei, nepieciešama pārējo dzīvokļu vai mājas īpašnieka rakstiska piekrišana; neprivatizētiem dzīvokļiem – nama apsaimniekotāja atļauja. Daļā pašvaldību, piemēram, Rīgā, nepieciešama “Pašvaldības atļauja apkurē izmantot dabasgāzi” (Rīgā to var saņemt Rīgas domes Siltumapgādes jautājumu komisijā).
  3. Kad tehniskie nosacījumi ir izsniegti no GASO puses, var piesaistīt licencētu projektēšanas un būvniecības uzņēmumu, kas paveiks ierīkošanas darbus.
  4. Pēc būvdarbu pabeigšanas būvfirmai ir jāsaņem GASO apliecinājums par darbu kvalitatīvu izpildi un atzinums par gāzesvadu gatavību ekspluatācijai.
  5. Šajā brīdī Jums jānoslēdz dabasgāzes tirdzniecības līgums. Visātrāk un ērtāk līgumu noslēgt elektroniski. Līgumu, 15 darba dienu laikā (aizpildot pieteikumu tiešsaistē), nosūtīsim uz Jūsu norādīto e-pasta adresi. Mēs paziņosim GASO, ka esat gatavs saņemt pakalpojumu, un GASO speciālists sazināsies ar Jums, lai vienotos par darbu veikšanas laiku.
Kā pārnākt no cita tirgotāja?

Ja šobrīd dabasgāzi iegādājieties no cita tirgotāja, bet vēlaties līgumu noslēgt ar Latvijas Gāze, lūdzam aizpildīt pieteikumu tiešsaistē vai pieteikumu līguma noslēgšanai atsūtīt mums uz e-pasta adresi info@lg.lv

Ja līgumu noslēgsiet līdz mēneša 15. datumam, līgums stāsies spēkā jau no nākamā mēneša 1. dienas. Savukārt, ja līgumu noslēgsiet no 16. datuma, līgums stāsies spēkā ar aiznākamā mēneša 1. datumu.

Radās jautājums? Ieskaties mūsu biežāk uzdoto jautājumu sadaļā

Jautājumi un atbildes

Noderīgas saites

Atbilstoši Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumu Nr. 78 punktam Nr. 30: „Par dabasgāzes tirdzniecības līguma izbeigšanu lietotājs informē dabasgāzes tirgotāju piecas darba dienas iepriekš šo noteikumu un tirdzniecības līgumā noteiktajā kārtībā."