Dabasgāzes tirdzniecības līgumu var noslēgt persona, kurai ir objekta īpašuma, lietošanas vai valdījuma tiesības.

Ja īpašumam mainās īpašnieks vai īrnieks, iepriekšējam dabasgāzes lietotājam jāpārtrauc saistības, bet jaunajam lietotājam – jānoslēdz līgums par dabasgāzes izmantošanu.

Visātrāk un ērtāk līgumu noslēgt elektroniski

Noslēgt līgumu

Dažu dienu laikā pēc pieteikuma aizpildīšanas, saņemsiet līgumu apstiprināšanai.

Gadījumā, ja Jums nav iespējas līguma pieteikumu aizpildīt tiešsaistē, lūdzam lejupielādēt un aizpildīt pieteikumu līguma noslēgšanai un nosūtīt mums uz e-pasta adresi: info@lg.lv

Ja iepriekšējam lietotājam – gazificētā objekta īpašniekam, nav izbeigts līgums ar Latvijas Gāze, lūdzam iesniegt īpašnieka piekrišanu līguma slēgšanai (piekrišana līguma noslēgšanai – ja īpašnieks ir juridiskā persona).

Kā rīkoties, ja objektā iepriekš nav bijis dabasgāzes pieslēgums?

Pirms līguma slēgšanas ar mums, sazinieties ar sadales sistēmas operatoru Gaso, lai noskaidrotu, kas ir nepieciešams jauna dabasgāzes pieslēguma ierīkošanai, vai tuvumā atrodas izbūvēti gāzesvadi, kādas būs pieslēguma izmaksas.