Pēdējā garantētā piegāde (PGP) nodrošina dabasgāzes piegādes nepārtrauktību. Par PGP pakalpojuma saņēmēju kļūst dabasgāzes lietotāji, kuru tirgotājs izbeidz darbību dabasgāzes tirgū vai gazificētā objekta īpašnieki, ja dabasgāze tiek lietota bez noslēgta līguma. Saskaņā ar Enerģētikas likumu pienākums Latvijas teritorijā nodrošināt PGP pakalpojumu mājsaimniecībām ir Latvijas Gāzei.

Ja neesat noslēdzis dabasgāzes tirdzniecības līgumu, aicinām to nekavējoties izdarīt! Saskaņā ar dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumiem*, PGP lietotājiem, kuri līgumu nav noslēguši 6 mēnešu laikā, dabasgāzes cena ir 2x lielāka.

Noslēgt līgumu

* Ministru kabineta noteikumu Nr.78 “Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi” 42., 42.1, 64.2., 70.1., 100.6. punkts paredz pienākumu sešu mēnešu laikā noslēgt dabasgāzes tirdzniecības līgumu un īpašnieka atbildību par norēķiniem, ja objektā nav noslēgts dabasgāzes tirdzniecības līgums vai tas ir zaudējis spēku, kā arī dubulto maksu, ja līgums norādītajā laikā nav noslēgts.

Ar ko atšķiras PGP pakalpojums no pakalpojuma, kas sniegts noslēgta līguma ietvaros?

Enerģētikas likums nosaka obligātu rakstveida dabasgāzes tirdzniecības līguma noslēgšanu. Rakstveida līguma noslēgšana Jūs pasargās no negaidītas dabasgāzes piegādes pārtraukšanas vai paaugstinātas maksas par piegādāto dabasgāzi. Līgums ir abpusējs apsolījums un sniedz daudz lielāku drošības sajūtu.

Likumdevējs ir noteicis, ka gadījumos, kad nav noslēgts līgums, atbildība par norēķiniem, patērēto dabasgāzi un sadales sistēmas pakalpojumiem, kā arī drošības noteikumu izpildi uzņemas nekustamā īpašuma īpašnieks. Daudzos gadījumos īpašnieks īpašumu pats neizmanto, bet, piemēram, iznomā to īrniekiem vai ļauj lietot radiniekiem. Bieži vien veidojas situācijas, kad īpašnieks ir neizpratnē par īpašumā uzkrāto parādu un īpašnieka datu nodošanu parādu piedziņas uzņēmumiem.

Aicinām līguma noslēgšanu neatlikt uz vēlāku laiku, jo sadales sistēmas operators GASO ir tiesīgs nekavējoties, bez brīdināšanas pārtraukt dabasgāzes piegādi, ja ne viena persona nav noslēgusi līgumu par dabasgāzes tirdzniecību gazificētajā objektā.