Pēdējā garantētā piegāde (PGP) nodrošina dabasgāzes piegādes nepārtrauktību. Par PGP pakalpojuma saņēmēju kļūst dabasgāzes lietotāji, kuru tirgotājs izbeidz darbību dabasgāzes tirgū vai gazificētā objekta īpašnieki, ja dabasgāze tiek lietota bez noslēgta līguma. Saskaņā ar Enerģētikas likumu pienākums Latvijas teritorijā nodrošināt PGP pakalpojumu mājsaimniecībām ir Latvijas Gāzei.

Ja neesat noslēdzis dabasgāzes tirdzniecības līgumu, aicinām to nekavējoties izdarīt! Saskaņā ar dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumiem*, PGP lietotājiem, kuri līgumu nav noslēguši 6 mēnešu laikā, dabasgāzes cena ir 2x lielāka.

Noslēgt līgumu

Ja līgumu noslēgsiet līdz mēneša 15. datumam, līgums stāsies spēkā jau no nākamā mēneša 1. dienas. Savukārt, ja līgumu noslēgsiet no 16. datuma, līgums stāsies spēkā ar aiznākamā mēneša 1. datumu.

* Ministru kabineta noteikumu Nr.78 “Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi” 42., 42.1, 64.2., 70.1., 100.6. punkts paredz pienākumu sešu mēnešu laikā noslēgt dabasgāzes tirdzniecības līgumu un īpašnieka atbildību par norēķiniem, ja objektā nav noslēgts dabasgāzes tirdzniecības līgums vai tas ir zaudējis spēku, kā arī dubulto maksu, ja līgums norādītajā laikā nav noslēgts.

PGP tarifi no 01.07.2022 līdz 31.12.2022.

Mainīgā daļa atkarībā no patēriņa, 01.07.2022. - 31.12.2022.:

Dabasgāzes gada patēriņš0 - 2635 kWh
(0 - 250 m³)
2635.1 - 5269 kWh
(250.01 - 500 m³)
5269.1 - 263450 kWh
(500.01 - 25000 m³)
Dabasgāzes cena
EUR/kWh
0.12148550.12148550.1087460
Dabasgāzes cena EUR/kWh, ja 6 mēnešu laikā nav noslēgts līgums0.24297100.24297100.2174920
Sadale - mainīgā daļa
EUR/kWh
0.0180761
0.0074416
0.0074416
Pārvade - izejas punkts
EUR/kWh
0.0019297
0.0019297
0.0019297
Akcīzes nodoklis*
EUR/kWh
0.00165
0.00165
0.00165
PVN 21%
EUR/kWh
0.03005970.02782640.0251511
Tarifs par 1 kWh0.17320100.16033320.1449184
Tarifs par 1 kWh, ja 6 mēnešu laikā nav noslēgts līgums0.3201984

0.3073307

0.2765011

* Akcīzes nodokļa likme dabasgāzes izmantošanai par kurināmo (t.sk. ēdienu gatavošanai un ūdens uzsildīšanai).

Atļautā slodze, m3/h
Sadale - fiksētā maksa bez PVN 21%
Sadale - fiksētā maksa ar PVN 21%
Līdz 6
2.70 EUR/mēnesī
3.27 EUR/mēnesī
6,1 - 10
7.43 EUR/mēnesī
8.99 EUR/mēnesī
10,1 - 16
11.87 EUR/mēnesī
14.36 EUR/mēnesī
16,1 - 25
18.11 EUR/mēnesī
21.91 EUR/mēnesī
25,1 - 40
26.90 EUR/mēnesī
32.55 EUR/mēnesī

Fiksētā maksa jāmaksā katru mēnesi neatkarīgi no tā, ir vai nav bijis patēriņš.
Norāde par atļauto slodzi ir redzama uz skaitītāja (Qmax).

Ar ko atšķiras PGP pakalpojums no pakalpojuma, kas sniegts noslēgta līguma ietvaros?

Enerģētikas likums nosaka obligātu rakstveida dabasgāzes tirdzniecības līguma noslēgšanu. Rakstveida līguma noslēgšana Jūs pasargās no negaidītas dabasgāzes piegādes pārtraukšanas vai paaugstinātas maksas par piegādāto dabasgāzi. Līgums ir abpusējs apsolījums un sniedz daudz lielāku drošības sajūtu.

Likumdevējs ir noteicis, ka gadījumos, kad nav noslēgts līgums, atbildība par norēķiniem, patērēto dabasgāzi un sadales sistēmas pakalpojumiem, kā arī drošības noteikumu izpildi uzņemas nekustamā īpašuma īpašnieks. Daudzos gadījumos īpašnieks īpašumu pats neizmanto, bet, piemēram, iznomā to īrniekiem vai ļauj lietot radiniekiem. Bieži vien veidojas situācijas, kad īpašnieks ir neizpratnē par īpašumā uzkrāto parādu un īpašnieka datu nodošanu parādu piedziņas uzņēmumiem.

Aicinām līguma noslēgšanu neatlikt uz vēlāku laiku, jo sadales sistēmas operators GASO ir tiesīgs nekavējoties, bez brīdināšanas pārtraukt dabasgāzes piegādi, ja ne viena persona nav noslēgusi līgumu par dabasgāzes tirdzniecību gazificētajā objektā.