Pēdējā garantētā piegāde (PGP) nodrošina dabasgāzes piegādes nepārtrauktību. Par PGP pakalpojuma saņēmēju kļūst dabasgāzes lietotājs, kuram nav noslēgts līgums ar kādu no dabasgāzes tirgotājiem. Saskaņā ar Enerģētikas likumu pienākums Latvijas teritorijā nodrošināt PGP pakalpojumu mājsaimniecībām ir Latvijas Gāzei.

PGP pakalpojuma cena mājsaimniecībām atbilst spēkā esošiem piemērojamiem tarifiem saistītajiem lietotājiem, kamēr netiek noteiktas citas cenas.

Ar ko atšķiras PGP pakalpojums no pakalpojuma, kas sniegts noslēgta līguma ietvaros?

Līgumiem vienmēr tiek noteikts sākuma termiņš, un Jūs precīzi zināsiet, no kura datuma esat uzņēmies saistības. Turklāt līgumā tiek fiksēts skaitītāja rādījums, no kura uzņemsieties veikt patērētās dabasgāzes uzskaiti un veikt norēķinus. Līgums ir abpusējs apsolījums un sniedz daudz lielāku drošības sajūtu.

Likumdevējs ir noteicis, ka gadījumos, kad nav noslēgts līgums, atbildība par norēķiniem, patērēto dabasgāzi un sadales sistēmas pakalpojumiem, kā arī drošības noteikumu izpildi uzņemas nekustamā īpašuma īpašnieks. Daudzos gadījumos īpašnieks īpašumu pats neizmanto, bet, piemēram, iznomā to īrniekiem vai ļauj lietot radiniekiem. Bieži vien veidojas situācijas, kad īpašnieks ir neizpratnē par īpašumā uzkrāto parādu un īpašnieka datu nodošanu parādu piedziņas uzņēmumiem.

Aicinām līguma noslēgšanu neatlikt uz vēlāku laiku, jo sadales sistēmas operatoram GASO ir tiesības pārtraukt dabasgāzes piegādi, ja persona, kas lieto dabasgāzi attiecīgajā adresē, nav noslēgusi dabasgāzes tirdzniecības līgumu.

Visātrāk un ērtāk līgumu noslēgt elektroniski

Noslēgt līgumu