Pēdējā garantētā piegāde jeb PGP - ir dabasgāzes pagaidu piegāde gazificētā objekta īpašniekam, ja dabasgāze gazificētajā objektā tiek lietota bez rakstveidā noslēgta dabasgāzes tirdzniecības līguma. PGP pakalpojumu mājsaimniecībām nodrošina Latvijas Gāze. Dabasgāzes tehnisko piegādi nodrošina AS Gaso.

Jums ir pienākums* 6 mēnešu laikā no paziņojuma izsūtīšanas dienas noslēgt dabasgāzes tirdzniecības līgumu, pretējā gadījumā dabasgāzes piegāde gazificētajam objektam var tikt pārtraukta.

Noslēgt līgumu

Ja līgumu noslēgsiet līdz mēneša 15. datumam, līgums stāsies spēkā jau no nākamā mēneša 1. dienas. Savukārt, ja līgumu noslēgsiet no 16. datuma, līgums stāsies spēkā ar aiznākamā mēneša 1. datumu.

* Ministru kabineta noteikumu Nr.78 “Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi” 64.2., 70.1., 100.6. punkts paredz pienākumu sešu mēnešu laikā noslēgt dabasgāzes tirdzniecības līgumu un gazificētā objekta īpašnieka atbildību par norēķiniem, ja gazificētajā objektā nav noslēgts dabasgāzes tirdzniecības līgums.

PGP pakalpojuma cena

2024. gada JŪLIJĀ

  • PGPVAR - dabasgāzes cena bez akcīzes un PVN - 0.11445 EUR/kWh
    (ar akcīzi un PVN 21% - 0.14048 EUR/kWh)
  • PGPFIX - fiksētā maksa bez PVN - 18 EUR/mēnesī
    (ar PVN - 21.78 EUR/mēnesī)


PGP pakapojuma vēsturiskās cenas

PGP pakalpojuma cenas aprēķināšanas metodika

No 2023. gada 1. jūlija mainīta PGP pakalpojuma cenas aprēķināšanas metodika.

Turpmāk cena mainīsies katru mēnesi un sastāvēs no mainīgās un fiksētās daļas atbilstoši formulai:
PGPVAR = TTFfm

(nākamā mēneša Title Transfer Facility finanšu instrumenta vidējā
aritmētiskā dienas slēgšanas (settlement price) cena konkrētajā mēnesī,
EUR/kWh + Uzcenojums, EUR/kWh
+ PGPFIX (PGP
pakalpojuma fiksētā mēneša maksa, EUR/par gazificēto objektu mēnesī)

Kas papildus PGP pakalpojuma cenai vēl tiek iekļautas rēķinā
  1. pārvades sistēmas pakalpojuma maksa par izejas punktu Latvijas lietotāju apgādei
  2. maksa par dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumu (mainīgā daļa un fiksētā maksa)
  3. akcīzes nodoklis
  4. PVN 21%

Ar ko atšķiras PGP pakalpojums no pakalpojuma, kas sniegts noslēgta līguma ietvaros?

Enerģētikas likums nosaka obligātu rakstveida dabasgāzes tirdzniecības līguma noslēgšanu. Rakstveida līguma noslēgšana Jūs pasargās no negaidītas dabasgāzes piegādes pārtraukšanas vai paaugstinātas maksas par piegādāto dabasgāzi. Līgums ir abpusējs apsolījums un sniedz daudz lielāku drošības sajūtu.

Likumdevējs ir noteicis, ka gadījumos, kad nav noslēgts līgums, atbildība par norēķiniem, patērēto dabasgāzi un sadales sistēmas pakalpojumiem, kā arī drošības noteikumu izpildi uzņemas nekustamā īpašuma īpašnieks.
.


Daudzos gadījumos īpašnieks pats īpašumu neizmanto, bet, iznomā to īrniekiem vai ļauj lietot radiniekiem. Tad bieži vien veidojas situācijas, kad īpašnieks ir neizpratnē par īpašumā uzkrāto parādu un īpašnieka datu nodošanu parādu piedziņas uzņēmumiem.

Aicinām līguma noslēgšanu neatlikt uz vēlāku laiku, jo sadales sistēmas operators Gaso ir tiesīgs nekavējoties, bez brīdināšanas pārtraukt dabasgāzes piegādi, ja ne viena persona nav noslēgusi līgumu par dabasgāzes izmantošanu īpašumā.

Valsts noteiktie un regulētie tarifi
Pārvades - izejas punkts

AS Conexus Baltic Grid tarifi

0.0026488 EUR/kWh


Sadale – fiksētā maksa

AS Gaso tarifi

Fiksētā daļa atkarībā no atļautās slodzes:
Atļautā slodze,
m3/h
Sadale - fiksētā maksa
bez PVN 21%, EUR/mēnesī
Sadale - fiksētā maksa
ar PVN 21%, EUR/mēnesī
Līdz 64.625.59
6,1 - 1012.3114.90
10,1 - 1619.2923.34
16,1 - 2528.9034.97
25,1 - 4040.1848.62

Fiksētā maksa jāmaksā katru mēnesi neatkarīgi no tā, ir vai nav bijis patēriņš.
Norāde par atļauto slodzi ir redzama uz skaitītāja (Qmax).
Sadale – mainīgā daļa

AS Gaso tarifi

Mainīgā daļa atkarībā no patēriņa, EUR/kWh:
0 - 2635 kWh
(0 - 250 m³)
2635.1 - 263450 kWh
(250.01 - 25000 m³)

0.02809070.0121219
Akcīzes nodoklis

Akcīzes nodokļa likmes

0.00165 EUR/kWh


PVN 21%

Pievienotās vērtības nodoklis

Ar PVN 21% apmērā tiek aplikts kopējais maksājums par dabasgāzi.

Vēsturiskie tarifi

PGP tarifi līdz 30.06.2023

Mainīgā daļa atkarībā no patēriņa, EUR/kWh:

Dabasgāzes gada patēriņš0 - 2635 kWh
(0 - 250 m³)
2635.1 - 5269 kWh
(250.01 - 500 m³)
5269.1 - 263450 kWh
(500.01 - 25000 m³)
Dabasgāzes cena0.13228740.13228740.1195478
Sadale - mainīgā daļa0.02295030.00891990.0089199
Pārvade - izejas punkts0.00192970.00192970.0019297
Akcīzes nodoklis0.001650.001650.00165
PVN 21%0.03335170.03040530.02773
Tarifs par 1 kWh0.19216910.17519230.1597774

Akcīzes nodokļa likme dabasgāzes izmantošanai par kurināmo (t.sk. ēdienu gatavošanai un ūdens uzsildīšanai).
Tarifs par 1 m3 norādīts informatīvi, norēķini ir par kWh.

Atļautā slodze,
m3/h
Sadale - fiksētā maksa
bez PVN 21%, EUR/mēnesī
Sadale - fiksētā maksa
ar PVN 21%, EUR/mēnesī
Līdz 63.303.99
6,1 - 109.0911.00
10,1 - 1614.5217.57
16,1 - 2522.1526.80
25,1 - 4032.9039.81

Fiksētā maksa jāmaksā katru mēnesi neatkarīgi no tā, ir vai nav bijis patēriņš.
Norāde par atļauto slodzi ir redzama uz skaitītāja (Qmax).

PGP tarifi no 01.01.2023 līdz 30.04.2023, ņemot vērā cenu griestus

Mainīgā daļa atkarībā no patēriņa, EUR/kWh:

Dabasgāzes gada patēriņš0 - 2635 kWh
(0 - 250 m³)
2635.1 - 5269 kWh
(250.01 - 500 m³)
5269.1 - 263450 kWh
(500.01 - 25000 m³)
Dabasgāzes cena (bez valsts atbalsta)0.13228740.13228740.1195478
Valsts piešķirtais atbalsts (01.01.2023 - 30.04.2023)-0.05353740.0407978
Dabasgāzes cena* (valsts noteiktais slieksnis, 01.01.2023 - 30.04.2023)-0.07875000.0787500
Sadale - mainīgā daļa0.02295030.00891990.0089199
Pārvade - izejas punkts0.00192970.00192970.0019297
Akcīzes nodoklis0.00165

0.00165

0.00165
PVN 21%0.03335170.01916240.0191624
Tarifs par 1 kWh0.19216910.1104120*0.1104120*
Tarifs par 1 m³2.025081.16352*1.16352*

Mainīgā daļa atkarībā no patēriņa, ja 6 mēnešu laikā nav noslēgts līgums, EUR/kWh:

Dabasgāzes gada patēriņš0 - 2635 kWh
(0 - 250 m³)
2635.1 - 5269 kWh
(250.01 - 500 m³)
5269.1 - 263450 kWh
(500.01 - 25000 m³)
Dabasgāzes cena, ja 6 mēnešu laikā nav noslēgts līgums (bez valsts atbalsta)0.26457480.26457480.2390956
Valsts piešķirtais atbalsts (01.01.2023 - 30.04.2023)-0.05353740.0407978
Dabasgāzes cena*, ja 6 mēnešu laikā nav noslēgts līgums (valsts noteiktais slieksnis, 01.01.2023 - 30.04.2023)
-0.15750000.1575000
Sadale - mainīgā daļa0.02295030.00891990.0089199
Pārvade - izejas punkts0.00192970.00192970.0019297
Akcīzes nodoklis0.001650.001650.00165
PVN 21%0.06113200.03569990.0356999
Tarifs par 1 kWh0.35223680.2056995*0.2056995*
Tarifs par 1 m³3.711872.16765*2.16765*

* Ņemot vērā 2022. gadā 8. decembrī veiktos grozījumus Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā.

Akcīzes nodokļa likme dabasgāzes izmantošanai par kurināmo (t.sk. ēdienu gatavošanai un ūdens uzsildīšanai).
Tarifs par 1 m3 norādīts informatīvi, norēķini ir par kWh.

Atļautā slodze,
m3/h
Sadale - fiksētā maksa
bez PVN 21%, EUR/mēnesī
Sadale - fiksētā maksa
ar PVN 21%, EUR/mēnesī
Līdz 63.303.99
6,1 - 109.0911.00
10,1 - 1614.5217.57
16,1 - 2522.1526.80
25,1 - 4032.9039.81

Fiksētā maksa jāmaksā katru mēnesi neatkarīgi no tā, ir vai nav bijis patēriņš.
Norāde par atļauto slodzi ir redzama uz skaitītāja (Qmax).

Radās jautājums? Ieskaties!

Jautājumi un atbildes