Objektā ir
dabasgāzes pieslēgums
Objektā nav
dabasgāzes pieslēgums

Vēlaties sākt lietot dabasgāzi īpašumā, kur pirms tam to izmantoja kāds cits (īpašnieka maiņa objektā)?

1. Dokumentu iesniegšana

Iesniegt dokumentus iespējams:

2. Līguma slēgšana

Mēs sagatavosim līguma eksemplārus un nosūtīsim parakstīšanai.

Lai līgums stātos spēkā, tas abpusēji jāparaksta:

  • Sazinieties piedāvājuma saņemšanai
  • Saņemiet piedāvājumu
  • Parakstiet līgumu līdz 15. datumam
  • Lietojiet dabasgāzi no nākamā mēneša 1. datuma

Vēlaties ierīkot jaunu dabasgāzes pieslēgumu?

Pirms līguma slēgšanas ar mums jāsazinās ar sadales sistēmas operatoru Gaso, lai noskaidrotu, kas ir nepieciešams jauna dabasgāzes pieslēguma ierīkošanai, vai tuvumā atrodas izbūvēti gāzesvadi, kādas būs pieslēguma izmaksas.

Ko jūs iegūsiet, izvēloties sadarbību ar mums?
  • Individuālu pieeju, kas vislabāk atbildīs Jūsu uzņēmuma darbības specifikai
  • Konkurētspējīgu dabasgāzes cenu
  • Stabilu partneri, kas dabasgāzes jomā darbojas jau kopš 1991. gada
Saņemt piedāvājumu