Maksājumu par dabasgāzi veido piecas komponentes – dabasgāzes cena, ko ietekmē resursa cenas svārstības pasaules tirgos, maksa par pārvades pakalpojumiem, sadales operatora pakalpojumi, kā arī akcīzes un pievienotās vērtības nodoklis, ko regulē valsts. Dabasgāzes cenu nosaka brīvais tirgus un tā svārstās atkarībā no globālās situācijas, jo ir piesaistīta Eiropas gāzes biržu indeksiem. 

Kopējo maksājumu veido sekojošas komponentes:

Dabasgāze

Dabasgāzes cena ir atkarīga no izvēlētā produkta. Tā var būt fiksēta konkrētam laika periodam vai piesaistīta Eiropas gāzes biržai. Dabasgāzes cena ietver uzglabāšanas un pārvades jaudas sistēmu pakalpojumu izmaksas.

Sadales sistēmas pakalpojums

Nodrošina dabasgāzes piegādi līdz klienta piederības robežai. Maksājumu veido divas daļas - fiksētā un mainīgā. Mainīgās daļas tarifs atkarīgs no patēriņa grupas, savukārt fiksētās daļas tarifs - no atļautās maksimālās slodzes.

Pārvades sistēmas pakalpojums

Conexus Baltic Grid atbild par pārvades sistēmas pakalpojumiem, kas nodrošina dabasgāzes transportēšanu maģistrālajos cauruļvados (izejas punkts Latvijas lietotāju apgādei).

Akcīzes nodoklis

Mainās atkarībā no izmantošanas mērķa.
Akcīzes nodokļa likmes

Pievienotās vērtības nodoklis

Ar PVN 21% apmērā tiek aplikts kopējais maksājums par dabasgāzi.