16.05.2024.

Norise: 2024. gada 19. jūnijā, plkst. 10.00 Rīgā, Vagonu ielā 20 un izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus

06.03.2024.

Atbilstoši Komerclikuma 285. panta 5. daļas prasībām, AS “Latvijas Gāze” 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc akcionāru sapulces savā mājaslapā internetā publicē izrakstu no 2024. gada 22. februāra arkārtas akcionāru sapulces protokola Nr. 1 (2024).

14.02.2024.

ietverot akcionāru izvirzītos 12 padomes locekļu kandidātus uz 11 padomes locekļu vietām un 4 revīzijas komitejas locekļu kandidātus un akcionāra AS “Rietumu banka” iesniegto alternatīvo lēmumu projektu 3. darba kārtībās jautājumā “Revīzijas komitejas vēlēšanas un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai”

08.02.2024.

Ietverot akcionāru izvirzītos 12 padomes locekļu kandidātus uz 11 padomes locekļu vietām un 3 revīzijas komitejas locekļu kandidātus uz 3 revīzijas komitejas locekļu vietām