AS “Latvijas Gāze” ir dibināta 1991. gadā un ir viena no Baltijas enerģētikas nozares līderiem, kas nodrošina dabasgāzes vairumtirdzniecību un pārdošanu biznesa klientiem Latvijā, Igaunijā, Lietuvā un Somijā. Mājsaimniecību segmentā AS “Latvijas Gāze” ir lielākais un nozīmīgākais dabasgāzes tirgotājs Latvijā.  Uzņēmuma akcijas tiek kotētas NASDAQ Riga biržā kopš 1999. gada 15. februāra, apliecinot augstos standartus attiecībā uz caurspīdīgu pārvaldību, atbildību un rūpēm pret saviem klientiem, investoriem un sabiedrību kopumā.

 • Mērķis

  Stiprināt Latvijas Gāzes līderpozīcijas Latvijas un Baltijas enerģijas tirgū, kļūstot par klientu pirmo izvēli starp dabasgāzes piegādātājiem.

 • Vīzija

  Uzlabot sabiedrības labbūtību, veicinot dabasgāzes izmantošanu kā augstas lietderības un tīras enerģijas avotu ceļā uz klimatneitralitāti.

 • Misija

  Dot pienesumu Baltijas reģiona ekonomikai, nodrošinot uzticamu, drošu un elastīgu dabasgāzes piegādi mājsaimniecībām un uzņēmumiem par konkurētspējīgām cenām.

Vērtības

  Profesionalitāte

  mēs esam profesionāli, organizējot procesus un darbus, piedāvājot kvalitatīvus un drošus pakalpojumus

  Atbildība

  mēs esam atbildīgi par to, ko, kur un kā mēs darām – par sniegtajiem pakalpojumiem, vidi, cilvēkiem

  Sadarbība

  mēs esam orientēti uz kopīgiem mērķiem, atbalstām koleģiālas un cieņpilnas attiecības un augsti novērtējam sinerģiju, kas rodas komandas darba rezultātā

  Drošība

  mēs uzturam augstas darba drošības prasības un izglītojam sabiedrību par to

  Izcilība

  degsme pilnveidoties un būt labākajiem katrā savas darbības aspektā

  Gāzes tirgus attīstība Latvijā

  • 1862
  • 1875
  • 1939
  • 1968
  • 1990
  • 1991
  • 1997-2002
  • 2002-2012
  • 2016-2017
  • 2017
  • 2019
  • 2020
  • 2022
  • 2023

  Rīgā izveido pirmo deggāzes fabriku, kas nodrošina pilsētas apgaismošanu ar 678 laternām.

  Izveido gāzes fabriku vietā, kur šobrīd atrodas Latvijas Gāze.

  Gāzesvadu tīkla kopgarums pārsniedz 130 km.

  Inčukalna pazemes krātuvē tiek iesūknēta pirmā dabasgāze.

  Latvijas dabasgāzes patēriņš sasniedz rekordu — gandrīz 3 miljardus m³ gadā.

  Tiek izveidots uzņēmums Latvijas Gāze.

  Par uzņēmuma lielākajiem akcionāriem kļūst E.ON Ruhrgas, Gazprom un ITERA Latvija.

  Latvijas Gāze iegulda 240 miljonus latu uzņēmuma attīstībā, kā arī tiek izbūvēti sadales gāzesvadi ar kopējo garumu 1400 km.

  2016. gadā norisinās Latvijas Gāzes reorganizācijas pirmais posms un 2017. gada 2. janvārī tiek nodibināts pārvades sistēmas operators Conexus Baltic Grid.

  Uzņēmuma dibināšanas rezultātā, no Latvijas Gāzes tika nodalīts dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas darbības virziens. AS Conexus Baltic Grid pārvalda Inčukalna pazemes gāzes krātuvi un dabasgāzes pārvades sistēmu, kas savieno Latvijas dabasgāzes tirgu ar Lietuvu, Igauniju un Krievijas Ziemeļrietumu reģionu.

  AS Conexus Baltic Grid ir slēgta akciju sabiedrība, kuras akciju īpašumtiesības ir ierakstītas akcionāru reģistrā. Vairāk informācijas meklējiet: www.conexus.lv.


  2017. gada 3. aprīlī tiek atvērts tirgus klientiem.

  2017. gada decembrī notiek Latvijas Gāzes reorganizācijas otrais posms - tiek dibināts sadales sistēmas operators Gaso. AS Gaso ir vienīgais dabasgāzes sadales sistēmas operators Latvijā, kas nodrošina dabasgāzes piegādi no pārvades sistēmas līdz gala patērētājiem. AS Gaso nodrošina sadales infrastruktūras attīstību, dabasgāzes pieslēgumu izbūvi, sistēmas ekspluatāciju un dabasgāzes uzskaiti, kā arī avārijas dienesta darbību.

  Uzņēmums reģistrēts Komercreģistrā 2017. gada 1. decembrī. AS Gaso ir Latvijas Gāzes 100% meitasuzņēmums, kurš saskaņā ar Enerģētikas likuma prasībām darbojas neatkarīgi no Latvijas Gāzes. Latvijas Gāzes akciju statuss pēc AS Gaso nodalīšanas palika nemainīgs. Vienīgā atšķirība ir tāda, ka Latvijas Gāzes akcionāri pēc reorganizācijas ir kļuvuši par koncerna īpašniekiem jeb netiešiem AS Gaso īpašniekiem.

  Vairāk informācijas meklējiet www.gaso.lv.


  Latvijas Gāze uzsāk dabasgāzes tirdzniecību Lietuvā

  Latvijas Gāze uzsāk dabasgāzes tirdzniecību Igaunijā

  Izveidota Baltijas vienotā tirgus zona, ko veido Latvija, Igaunija un Somija, un atklāts Igaunijas – Somijas starpsavienojums Baltic Connector

  Latvijas Gāze uzsāk dabasgāzes tirdzniecību Somijā

  2022. gadā izveidots dabasgāzes starpsavienojums starp Poliju un Lietuvu, jeb GIPL

  2023. gada 1. maijā mājsaimniecībām tiek pilnībā atvērts dabasgāzes tirgus.

  2023. gada 17. jūlijā Latvijas Gāze pārdod meitasuzņēmumu Gaso.

  2023. gada 24. novembrī - pirkuma darījums starp Luksemburgas investīciju fondu “Marguerite Gas II S.À.R.L” un SIA “Energy Investments” par visu fondam Marguerite piederošo 28,97 % akciju atpirkumu.