Rādījumu iesniegšana ir atkarīga no dabasgāzes gada patēriņa un uzskaites veida (IKDIENAS vai NEIKDIENAS uzskaites). Savukārt, ja mēraparātam ir uzstādīta telemetrija, rādījumi nav jāiesniedz. Tie tiek nolasīti automātiski un ir apskatāmi Gaso e-portālā.

Tāpat neatkarīgi no uzskaites veida pareizās akcīzes nodokļa likmes piemērošanai ir jāiesniedz saņemtās dabasgāzes sadalījums pa izmantošanas mērķiem (ja tie ir vairāki). Plašāka informācija pieejama sadaļā Akcīzes nodoklis.

Neikdienas uzskaite
Ikdienas uzskaite
Gada patēriņš līdz 25 000 m³
Rādījumu nodošana

No pārskata mēneša 27. datuma līdz nākamā mēneša 1. darbdienai

Gada patēriņš virs 25 000 m³ līdz 126 000 m³
Rādījumu nodošana

Nākamā mēneša 1. darbdienā

Gada patēriņš virs 126 000 m³ līdz 1 mlj. m³
Rādījumu nodošana

Nākamā mēneša 1. darbdienā

* Ja netiek veikta ziņošana, lietotājam līdz nākamā mēneša 1. darbdienai ir pienākums iesniegt ar Gaso saskaņotu Dabasgāzes piegādes–saņemšanas aktu.

Neatkarīgi no patēriņa
Rādījumu nodošana

Ikdienas patēriņš līdz nākamās dienas plkst. 10:30**

Mēneša faktiskais patēriņš un mēraparāta rādījumi jāziņo nākamā mēneša 1. darbdienā

* Ja netiek veikta ziņošana, lietotājam līdz nākamā mēneša 1. darbdienai ir pienākums iesniegt ar Gaso saskaņotu Dabasgāzes piegādes–saņemšanas aktu.

** Ja gada patēriņš ir līdz 1 milj. m³, tad Gaso var uzlikt par pienākumu ziņot ikdienas patēriņu, ja diennakts patēriņš svārstās vairāk par 20%.


Noderīga informācija

  • Mēraparātu rādījumu nodošanas kārtību nosaka sadales sistēmas operators Gaso - Sadales sistēmas pakalpojumu izmantošanas kārtība.
  • Mēraparātu rādījumi jāiesniedz kubikmetros (m³). Savukārt norēķini notiek pēc dabasgāzes patēriņa kilovatstundās (kWh). Lai pārrēķinātu patēriņu no m³ uz kWh, izmantojiet mūsu mērvienību kalkulatoru. Pārrēķins no m³ uz kWh notiek, izmantojot formulu: dabasgāzes apjoms (m³) × siltumspēja = dabasgāzes apjoms (kWh)
  • Siltumspēja ir siltuma daudzums, kādu var iegūt, pilnīgi sadedzinot vienu kubikmetru gāzes. Dabasgāzes daudzums vienā kubikmetrā var būt dažāds. Tas ir atkarīgs gan no dabasgāzes temperatūras, gan no spiediena, tāpēc visā Latvijas teritorijā ir izvietotas speciālas ierīces – hromatogrāfi, kas mēra siltumspēju katrā zonā.