Skaitītāju rādījumu pieņemšanu un apstrādi nodrošina sadales sistēmas operators Gaso

Skaitītāja rādījumi jānodod arī tad, ja dabasgāzi neesat patērējis. Lai nepalaistu garām skaitītāju ziņošanas brīdi, klientiem tiks nosūtīti atgādinājumi. Precīzākai faktiski patērētās dabasgāzes uzskaitei Jūs varat ziņot skaitītāja rādījumus katru mēnesi no 27. datuma līdz nākamā mēneša 1. darba dienai (ieskaitot).

Rādījumu ziņošanas iespējas

 • Klientu portālā 
 • Mūsu mājaslapā, norādot savu abonenta numuru vai līguma numuru.
 • Sūtot īsziņu uz 155 formātā
  RAD A00000000 Rādījums 

  A00000000
  vietā ievadiet Jūsu objekta tirgus numuru (atrodams klientu portālā un norēķinu dokumentos)
  Rādījums
  vietā ievadiet skaitītāja rādījumu veselos kubikmetros

Atgādinājumi

Kā pareizi nolasīt skaitītāja rādījumus?


Skaitītāja rādījumi jānolasa veselos kubikmetros, cipari no skaitītāja melnajiem lodziņiem pirms komata.

Esmu aizmirsis iesniegt skaitītāja rādījumus, kas tagad notiks?

Sadales sistēmas operators Gaso noteiks skaitītāja rādījumu aprēķina (prognozes) ceļā, balstoties uz Jūsu vēsturisko dabasgāzes patēriņu. 

Rēķinu izrakstīsim pēc Gaso informācijas par patēriņu Jūsu objektā. Šādā gadījumā aicinām faktisko rādījumu nodot nākamajā mēnesī, lai saņemtu rēķinu atbilstoši Jūsu patēriņam.

Ja Jūs norēķinieties pēc Izlīdzināto maksājuma principa un aizmirsāt iesniegt skaitītāja rādījumu, aicinām to iesniegt portālā rādījumu nodošanas laikā no 27. datuma līdz nākamā mēneša 1. darba dienai. Rādījumus varat ziņot katru mēnesi – jo biežāk ziņosiet, jo precīzāka būs dabasgāzes uzskaite.

Esmu iesniedzis kļūdainu skaitītāja rādījumu, kā es varu to izlabot?

Skaitītāju rādījumu pieņemšanu un apstrādi nodrošina sadales sistēmas operators Gaso. Skaitītāja rādījumus varat izlabot, sazinoties ar sadales sistēmas operatoru Gaso.


Visērtākā rādījumu iesniegšana klientu portālā

Ziņot rādījumus

Dabasgāzes patēriņš tiek uzskaitīts gan m3, gan kWh

Dabasgāzes patēriņa uzskaitei un skaitītāja rādījumu ziņošanai tiek izmantoti m3, bet saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 78 „Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi” norēķinos par dabasgāzi tiek izmantotas kilovatstundas (kWh).

Skaitītāji patērēto dabasgāzi uzskaita m³, pārrēķinam uz kWh tiek piemērots koeficients – augstākā siltumspēja. Siltumspēja ir mainīgs lielums, sadalīts pa zonām un mēnešiem.

Siltumspējas zonu nosaka sadales sistēmas operators Gaso, ņemot vērā administratīvās teritorijas, kurās atrodas katrai zonai piederošie dabasgāzes gazificētie objekti. Ar siltumspējas zonu kārtību iespējams iepazīties Gaso mājaslapā.