Skaitītāju rādījumu pieņemšanu un apstrādi nodrošina sadales sistēmas operators Gaso.

Precīzākai faktiski patērētās dabasgāzes uzskaitei Jūs varat ziņot skaitītāja rādījumus katru mēnesi no 27. datuma līdz nākamā mēneša 1. darba dienai (ieskaitot).

Rādījumu iesniegšanas iespējas

Skaitītāja rādījumi jānodod arī tad, ja dabasgāzi neesat patērējis.

Izvēlieties sev piemērotāko veidu rādījumu iesniegšanai - reģistrējoties Latvijas Gāze vai Gaso klientu portālā, vai bez papildu reģistrēšanās to var izdarīt Latvijas Gāze mājas lapā, vai sūtot SMS.

Klientu portālā
 • lai pieslēgtos klientu portālam, nepieciešama reģistrēšanās
 • pieejami vēsturiskie dati
 • vienmēr aktuālā informācija par summu samaksai


IESNIEGT SKAITĪTĀJA RĀDĪJUMUS

Mājas lapā

 • lai iesniegtu rādījumus, nav nepieciešams reģistrēties
 • rādījumus var iesniegt arī par citu personu
 • jānorāda tikai abonenta vai līguma numurs


IESNIEGT SKAITĪTĀJA RĀDĪJUMUS

Gaso klientu portālā
 • GASO klientu portālu uztur un nodrošina AS GASO;
 • lai reģistrētos portālā, izmantojiet savu internetbanku vai eID


IESNIEGT SKAITĪTĀJA RĀDĪJUMUS

Sūtot SMS
 • īsziņa jāsūta uz numuru 155
 • tekstā norādot, RAD A00000000 Rādījums

A00000000 vietā ievadiet Jūsu objekta tirgus numuru (atrodams klientu portālā un norēķinu dokumentos)

Rādījums vietā ievadiet skaitītāja rādījumu veselos kubikmetros

Kā iesniegt skaitītāja rādījumus sūtot SMS

Radās jautājums par rādījumu iesniegšanu?

Jautājumi un atbildes

Noderīga informācija

 • Dabasgāzes patēriņa uzskaitei un skaitītāja rādījumu ziņošanai tiek izmantoti m3, bet saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 78 „Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi” norēķinos par dabasgāzi tiek izmantotas kilovatstundas (kWh).
 • Skaitītāji patērēto dabasgāzi uzskaita m³, pārrēķinam uz kWh tiek piemērots koeficients – augstākā siltumspēja. Siltumspēja ir mainīgs lielums, sadalīts pa zonām un mēnešiem.
 • Siltumspējas zonu nosaka sadales sistēmas operators Gaso, ņemot vērā administratīvās teritorijas, kurās atrodas katrai zonai piederošie dabasgāzes gazificētie objekti. Ar siltumspējas zonu kārtību iespējams iepazīties Gaso mājaslapā.