2022. gada finanšu kalendārs

2022. gadā Latvijas Gāzes koncerna konsolidētie finanšu rezultāti tiks publicēti šādos datumos:

  • 23.02.2022. Nerevidētie konsolidētie saīsinātie finanšu pārskati par 2021. gadu
  • 20.04.2022. Konsolidētais gada pārskats par 2021. gadu (auditēts)
  • 25.05.2022. Nerevidētie konsolidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 2022. gada 3 mēnešiem
  • 31.08.2022. Nerevidētie konsolidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 2022. gada 6 mēnešiem
  • 30.11.2022. Nerevidētie konsolidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 2022. gada 9 mēnešiem

FINANŠU PĀRSKATI

Morningstar faktu lapa par galvenajiem finanšu rādītājiem

Nasdaq