Latvijas Gāze tic, ka pasaulei ir jābalstās uz vērtībām, kuras ir patiesas, atklātas, vienlīdzīgas un sociāli atbildīgas. Lai īstenotu gan šos mērķus, gan realizētu ambiciozu uzņēmuma izaugsmi, Latvijas Gāze akcijas tiek kotētas NASDAQ Riga. Biržas izvirzītie patiesi augstie standarti ir viens no mūsu dzinuļiem, lai sasniegtu arvien jaunas virsotnes un ar atbildību un godīgu attieksmi rūpētos par saviem klientiem un investoriem un sabiedrību kopumā.

Latvijas Gāze finansiālās darbības pamatprincipi ir šādi:

  • konkurētspējīga dabasgāzes un pakalpojumu cena;
  • peļņa, kas ļauj veikt investīcijas un izmaksāt dividendes atbilstoši starptautiskajai dabasgāzes nozares praksei.
2024. gada finanšu kalendārs

2024. gadā Latvijas Gāzes finanšu rezultāti tiks publicēti šādos datumos:

  • 01.03.2024 Nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati par 2023. gadu
  • 19.04.2024 Gada pārskats par 2023. gadu (auditēts)
  • 25.05.2024 Nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 2024. gada 3 mēnešiem
  • 30.08.2024 Nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 2024. gada 6 mēnešiem
  • 29.11.2024 Nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 2024. gada 9 mēnešiem

FINANŠU PĀRSKATI

Lūdzu, akceptējiet mārketinga sīkdatnes, lai apskatītu Nasdaq informāciju.

Morningstar faktu lapa par galvenajiem finanšu rādītājiem

Nasdaq