2019. GADA FINANŠU KALENDĀRS

Latvijas Gāzes koncerna konsolidētie finanšu rezultāti tiks publicēti šādos datumos:

  • 27.02.2019. Nerevidēts 2018. gada 12 mēnešu konsolidēts finanšu pārskats
  • 10.04.2019. Revidēts 2018. gada 12 mēnešu konsolidēts finanšu pārskats
  • 29.05.2019. Nerevidēts 2019. gada 3 mēnešu konsolidēts finanšu pārskats
  • 21.08.2019. Nerevidēts 2019. gada 6 mēnešu konsolidēts finanšu pārskats
  • 27.11.2019. Nerevidēts 2019. gada 9 mēnešu konsolidēts finanšu pārskats

FINANŠU PĀRSKATI

Morningstar faktu lapa par galvenajiem finanšu rādītājiem

Nasdaq