Latvijas Gāze tic, ka pasaulei ir jābalstās uz vērtībām, kuras ir patiesas, atklātas, vienlīdzīgas un sociāli atbildīgas. Lai īstenotu gan šos mērķus, gan realizētu ambiciozu uzņēmuma izaugsmi, Latvijas Gāze akcijas tiek kotētas NASDAQ Riga. Biržas izvirzītie patiesi augstie standarti ir viens no mūsu dzinuļiem, lai sasniegtu arvien jaunas virsotnes un ar atbildību un godīgu attieksmi rūpētos par saviem klientiem un investoriem un sabiedrību kopumā.

Latvijas Gāze finansiālās darbības pamatprincipi ir šādi:

  • konkurētspējīga dabasgāzes un pakalpojumu cena;
  • peļņa, kas ļauj veikt investīcijas un izmaksāt dividendes atbilstoši starptautiskajai dabasgāzes nozares praksei.
2022. gada finanšu kalendārs

2022. gadā Latvijas Gāzes koncerna konsolidētie finanšu rezultāti tiks publicēti šādos datumos:

  • 23.02.2022. Nerevidētie konsolidētie saīsinātie finanšu pārskati par 2021. gadu
  • 20.04.2022. Konsolidētais gada pārskats par 2021. gadu (auditēts)
  • 25.05.2022. Nerevidētie konsolidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 2022. gada 3 mēnešiem
  • 31.08.2022. Nerevidētie konsolidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 2022. gada 6 mēnešiem
  • 30.11.2022. Nerevidētie konsolidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 2022. gada 9 mēnešiem

FINANŠU PĀRSKATI

Morningstar faktu lapa par galvenajiem finanšu rādītājiem

Nasdaq