2021. gada finanšu kalendārs

Latvijas Gāzes koncerna konsolidētie finanšu rezultāti tiks publicēti šādos datumos:

  • 24.02.2021. Nerevidētie konsolidētie saīsinātie finanšu pārskati par 2020. gadu
  • 21.04.2021. Konsolidētais gada pārskats par 2020. gadu (auditēts)
  • 26.05.2021. Nerevidētie konsolidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 2021. gada 3 mēnešiem
  • 25.08.2021. Nerevidētie konsolidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 2021. gada 6 mēnešiem
  • 24.11.2021. Nerevidētie konsolidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 2021. gada 9 mēnešiem

FINANŠU PĀRSKATI

Morningstar faktu lapa par galvenajiem finanšu rādītājiem

Nasdaq