Latvijas Gāze tic, ka pasaulei ir jābalstās uz vērtībām, kuras ir patiesas, atklātas, vienlīdzīgas un sociāli atbildīgas. Lai īstenotu gan šos mērķus, gan realizētu ambiciozu uzņēmuma izaugsmi, Latvijas Gāze akcijas tiek kotētas NASDAQ Riga. Biržas izvirzītie patiesi augstie standarti ir viens no mūsu dzinuļiem, lai sasniegtu arvien jaunas virsotnes un ar atbildību un godīgu attieksmi rūpētos par saviem klientiem un investoriem un sabiedrību kopumā.

Latvijas Gāze finansiālās darbības pamatprincipi ir šādi:

  • konkurētspējīga dabasgāzes un pakalpojumu cena;
  • peļņa, kas ļauj veikt investīcijas un izmaksāt dividendes atbilstoši starptautiskajai dabasgāzes nozares praksei.
2023. gada finanšu kalendārs

2023. gadā Latvijas Gāzes koncerna konsolidētie finanšu rezultāti tiks publicēti šādos datumos:

  • 03.03.2023 Nerevidētie konsolidētie saīsinātie finanšu pārskati par 2022. gadu
  • 19.04.2023 Konsolidētais gada pārskats par 2022. gadu (auditēts)
  • 25.05.2023 Nerevidētie konsolidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 2023. gada 3 mēnešiem
  • 30.08.2023 Nerevidētie konsolidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 2023. gada 6 mēnešiem
  • 30.11.2023 Nerevidētie konsolidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 2023. gada 9 mēnešiem

FINANŠU PĀRSKATI

Lūdzu, akceptējiet mārketinga sīkdatnes, lai apskatītu Nasdaq informāciju.

Morningstar faktu lapa par galvenajiem finanšu rādītājiem

Nasdaq