Valde

Valdes pilnvaru termiņš: no 2021. gada 16. augusta līdz 2024. gada 15. augustam.
Egīla Lapsaļa pilnvaras termiņš ir no 2022. gada 1. novembra līdz 2024. gada 15. augustam.

Padome

Padomes pilnvaru termiņš: no 2024. gada 22. februāra līdz 2027. gada 22. februārim.

Revīzijas komiteja