Valde

Valdes pilnvaru termiņš: no 2021. gada 16. augusta līdz 2024. gada 15. augustam.
Valdes locekles Ingas Āboliņas pilnvaru termiņš: no 2020. gada 17. augusta līdz 2023. gada 16. augustam.

Padome

Padomes pilnvaru termiņš: no 2021. gada 06. septembra līdz 2024. gada 05. septembrim.

Revīzijas komiteja