Valde

Valdes pilnvaru termiņš: no 2015. gada 16. augusta līdz 2018. gada 15. augustam.
Sebastiana Grēblinghofa pilnvaru termiņš ir no 2016. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. augustam.
Elitas Dreimanes pilnvaru termiņš ir no 2017. gada 31. decembra līdz 2018. gada 15. augustam.

Padome

Padomes pilnvaru termiņš: no 2017. gada 16. novembra līdz 2020. gada 16. novembrim.