Valde

Valdes pilnvaru termiņš: no 2018. gada 16. augusta līdz 2021. gada 15. augustam.
Sebastiana Grēblinghofa pilnvaru termiņš ir līdz 2022. gada 31. augustam.

Padome

Padomes pilnvaru termiņš: no 2019. gada 9. oktobra līdz 2022. gada 8. oktobrim